Tillidsmand fyret efter 30 års tro tjeneste:
Arbejdsgiver skal betale rekordstor godtgørelse

162467558_1001365617061568_2027786953635075868_n
- Jeg troede ærligt talt, at de tog pis på mig. Hvordan i alverden skulle det hjælpe på min sygdom, at jeg blev overflyttet til et af landets farligste fængsler, siger socialrådgiver Bibi Myrhøj. Foto: Søren Dahl
30. mar. 2021 06.10
Socialrådgiver Bibi Myrhøj har i årevis levet med posttraumatisk stress efter et voldeligt overfald og voldtægtsforsøg på sit arbejde. Da hun på grund af diagnosen sagde nej til at passe landets mest farlige kriminelle, valgte Kriminalforsorgen at fyre hende trods 30 års tro tjeneste.

Det var en aftenvagt som så mange andre på bostedet ved Esbjerg.

Bibi Myrhøjs kolleger var alle taget hjem, og hun var i færd med at forberede sig til en weekendvagt alene på institutionen, der husede 15 prøveløsladte kriminelle. 

Pludselig bankede det på døren til det aflåste kontor. En beboer spurgte, om Bibi Myrhøj mon havde en tier til mønttelefonen. 

- Da jeg åbnede døren, gik det hele amok. Han skubbede mig op ad væggen, og holdt mig fast med en arm mod struben, siger Bibi Myrhøj.

- Han blev ved med at spørge, hvor jeg gemte pengene. Imens prøvede jeg at tale ham til ro og forklare ham, hvor dumt, det han havde gang i, var, siger den 64-årige socialrådgiver. 

LÆS OGSÅ: Mange unge oplever sexkrænkelser på job: Kun få søger hjælp hos tillidsmanden

På institutionens kontor var der to pengekasser med knap 10.000 kroner i kontanter. Pengene blev brugt til at udbetale lommepenge og diæter til beboerne. 

I et forsøg på at få beboeren til at stoppe overfaldet, fortalte Bibi Myrhøj ham, hvor en del af kontanterne var gemt.

- Jeg troede, nok lidt naivt, at det ville få ham til at smutte. Men da han fandt pengene, var det som om, at noget slog klik i ham. Hans øjne blev helt døde, fortæller Bibi Myrhøj. 

Beboeren trak Bibi Myrhøj ind i det tilstødende soveværelse, hvor han forsøgte at kvæle og voldtage hende.

Hun slap først fri, da det lykkedes hende at sprøjte deodorant i øjenene på overfaldsmanden og komme væk fra ham. 

Det voldsomme overfald skete i 1986, men har siden fået store konsekvenser for Bibis arbejdsliv.

Overfaldet var i sidste ende en medvirkende årsag til, at hun per 1. marts i år blev fyret efter 30 års tro tjeneste i Kriminalforsorgen. 

- Jeg troede ærligt talt, at de tog pis på mig. Hvordan i alverden skulle det hjælpe på min sygdom, at jeg blev overflyttet til et af landets farligste fængsler
Bibi Myrhøj, socialrådgiver

- Jeg frøs fuldstændig 

Beboeren, der tidligere var straffet for lignende overfald mod andre kvinder, blev efterfølgende idømt godt halvanden års fængsel for røveriet og voldtægtsforsøget af Bibi Myrhøj.

I årene efter fortsatte Bibi Myrhøj sit arbejde som socialrådgiver på Kriminalforsorgens institutioner. 

Fra tid til anden oplevede hun dog kraftige fysiske og psykiske reaktioner, når hun skulle arbejde med beboere, der havde en psykiatrisk diagnose.

Det var borgere, der var dømt efter straffelovens paragraf 68 og 69 - også kaldet sindssyge kriminelle. 

- Så frøs det hele til. Jeg fik åndenød, rysteture og koldsved. På det tidspunkt anede jeg ikke, hvad der skete med mig, fortæller Bibi Myrhøj. 

For at undgå de voldsomme anfald specialiserede Bibi Myrhøj sig i arbejde med klienter, der havde fået en betinget dom og skulle afsone samfundstjeneste. 

Det kunne for eksempel være borgere, der var dømt for spirituskørsel eller ikke-voldelige forseelser. 

I 2017, næsten 30 år efter Bibi Myrhøjs overfald og voldtægtsforsøg, dukkede følgerne af den traumatiske oplevelse dog op til overfladen igen. 

På det tidspunkt arbejdede Bibi Myrhøj på Kriminalforsorgens afdeling i Næstved, hvor hun havde været ansat siden 1994 - i mange år som område-tillidsrepræsentant.

Her besluttede ledelsen i forbindelse med en sparerunde, at alle socialrådgivere skulle have såkaldt "blandede sagsstammer".

Det betød på godt dansk, at de fremover skulle beskæftige sig med alle typer klienter, og ikke længere kunne specialisere sig i arbejdet med en enkelt gruppe. 

For Bibi Myrhøj betød det, at hun nu igen skulle arbejde med kriminelle, der havde psykiatriske diagnoser. 

- Jeg kunne mærke det hele komme tilbage. Alt i min krop fortalte mig, at den var helt gal, siger Bibi Myrhøj. 

Bibi Myrhøj forsøgte at forklare sin leder, at udsigten til igen at skulle arbejde med behandlingsdømte kriminelle udløste voldsomme angstreaktioner. 

Appellen var dog uden held. Ledelsen på afdelingen nægtede at fjerne Bibi Myrhøj fra arbejdet med de svært psykisk syge klienter.

De kraftige angst-reaktioner tog til, og kort tid efter måtte Bibi Myrhøj sygemelde sig. 

Under sygemeldingen var der en vikar i Bibi Myrhøjs stilling, som varetog hendes opgaver. Vikaren kunne dog godt blive fritaget for arbejdet med de psykisk syge kriminelle. 

Kort tid efter henvendte sig hun til Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital. Her fik hun konstateret posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD).

Lægernes konklusion var, at lidelsen højst sandsynligt var forårsaget af de voldsomme traumer efter hendes overfald tre årtier tidligere. 

I dokumenter fra Bibi Myrhøjs sag skriver lægerne, at det er vigtigt, at Bibi Myrhøj "ikke har med behandlingsdømte at gøre". 

"Det er velkendt, at man kan re-aktivere et PTSD. Det har været tilfældet for patientens vedkommende ved, at hun skulle arbejde med behandlingsdømte," lyder det i journalnotatet.

Diagnosen og lægernes anbefaling skulle dog vise sig at få absolut ingen betydning for Bibi Myrhøjs arbejdssituation.

Ledelsen på hendes arbejdsplads holdt stadig fast i, at hun fremover skulle arbejde med behandlingsdømte kriminelle.

- Der styrtede min verden lidt i grus. Jeg forstod ikke, hvorfor de ikke tog mig alvorligt, siger Bibi Myrhøj.

Kriminalforsorgen er sluppet afsted med noget, som vi aldrig nogensinde må acceptere på det danske arbejdsmarked
Bibi Myrhøj, socialrådgiver

- Troede de tog pis på mig

I tiden efter sygemeldingen i 2017 startede et større tovtrækkeri mellem Bibi Myrhøj og hendes arbejdsgiver om hendes fremtidige arbejdssituation. 

Den statslige arbejdsgiver ønskede dog stadig ikke at lade Bibi Myrhøj fortsætte sit arbejde på en måde, hvor hun kunne undgå at arbejde med psykisk syge kriminelle. 

I stedet blev hun tilbudt en stilling i Storstrømsfængslet på Falster. 

Her ville hun undgå at have med psykisk syge kriminelle at gøre - til gengæld huser fængslet nogle af landets bedst sikrede indsatte med de længste domme. 

- Jeg troede ærligt talt, at de tog pis på mig. Hvordan i alverden skulle det hjælpe på min sygdom, at jeg blev overflyttet til et af landets farligste fængsler, siger Bibi Myrhøj. 

Advokat: Dybt uprofessionelt

Da Bibi Myrhøj takkede nej til at blive overflyttet til Storstrømsfængslet, var det dråben, der fik bægeret til at flyde over for hendes arbejdsgiver. 

I december 2018 fik hun besked om, at hun var fyret fra sit job som socialrådgiver i Kriminalforsorgen. 

Da hun var ansat i en stilling med tjenestemands-vilkår, var det svært for Kriminalforsorgen at afskedige hende uden efterfølgende retsligt efterspil. 

Derfor er fyrings-sagen endt med at trække ud i mere end to år.

Bibi Myrhøj har siden klaget over fyringen til Ligebehandlingsnævnet.

Nævnet kom i juni sidste år til den konklusion, at Bibi Myrhøjs fyring var i strid med forskelsbehandlingsloven, og at Kriminalforsorgen med fyringen udøvede ulovlig forskelsbehandling. 

I forbindelse med afgørelsen blev Kriminalforsorgen pålagt at betale 360.000 kroner i godtgørelse. 

Efter afgørelsen nægtede Kriminalforsorgen i første omgang at betale godtgørelsen, der er den største givet til en socialrådgiver nogensinde. 

I afgørelsen ligger Ligebehandlingsnævnet vægt på, at Bibi Myrhøj fejlagtigt er blevet afskediget på grund af såkaldt "helbredsbetinget utjenstdygtighed".

Det betyder i korte træk, at Bibi Myrhøj på grund af sin PTSD-sygdom er blevet vurderet til at være ude af stand til at passe sit arbejde. 

Vurderingen er lavet af Helbredsnævnet, der udfører helbredsundersøgelser for Justistsministeriet i forbindelse med afskedigelsessager, hvor tjenestemandsansatte er involveret. 

Beslutningen om at erklære Bibi Myrhøj uarbejdsdygtig står i skarp kontrast til samtlige andre lægelige vurderinger fra blandt andet Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital.

Her er vurderingen, at Bibi Myrhøj havde været i stand til at passe sit arbejde fuldt ud, hvis hun var blevet undtaget fra arbejde med behandlingsdømte. 

Peter Breum, advokat med speciale i ansættelsesret, har repræsenteret Bibi Myrhøj i forbindelse med hendes fyringssag.

Han kalder Kriminalforsorgens opførsel i sagen om den fyrede socialrådgiver for "dybt uprofessionel".

- Der er tale om en sag, hvor arbejdsgiveren meget let kunne have tilrettelagt min klients arbejde på en måde, der ville tage hensyn til den PTSD-sygdom, hun har pådraget sig efter et alvorligt overfald - vel og mærke i arbejdstiden, siger Peter Breum.

Samme konklusion når lægerne på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital til.

Af journalnotat fremgår det, at "det er vanskeligt at forstå, at man ikke fra arbejdspladsens side har kunne imødekomme patientens relativt beskedne krav". 

 - Man har i et klodset forsøg på at strømline arbejdsgangen tromlet henover min klient ud fra et princip om, at der absolut ikke må ske undtagelser. Det har myndighederne heldigvis givet min klient medhold i, var forkert, siger Peter Breum. 

A4 Arbejdsliv har anmodet om et interview med Kriminalforsorgen om Bibi Myrhøjs sag. 

I et skriftligt svar oplyser Kriminalforsorgens presseafdeling, at organisationen har tavshedspligt, og af den grund ikke kan udtale sig om konkrete personalesager. 

A4 Arbejdsliv har ligeledes forsøgt at få et interview med Justitsministeriet, som Kriminalforsorgen hører under, og som i sidste ende har skrevet under på Bibi Myrhøjs fyreseddel. 

Ministeriet har dog også afvist at kommentere på Bibi Myrhøjs sag, og henviser i stedet til Kriminalforsorgen. 

- Dybt krænket

For Bibi Myrhøj endte den langstrakte fyringssag 1. marts i år, hvor hun endeligt blev afskediget fra Kriminalforsorgen. 

Bibi Myrhøjs fagforening, Dansk Socialrådgiverforening, havde oprindeligt indbragt hendes sag for Tjenestemandsretten, der skulle have vurderet, om Kriminalforsorgen og i sidste ende Justitsministeriet lovligt kunne fyre hende på trods af hendes PTSD-sygdom. 

Sagen endte dog med, at parterne i december indgik et forlig, der halverede Bibi Myrhøjs godtgørelse fra Ligebehandlingsnævnet, mod at Kriminalforsorgen betalte hende et halvt års løn i forbindelse med fyringen. 

Samtidig er den pension, som Bibi Myrhøj har fået med sig fra sin tidligere arbejdsplads også væsentligt nedsat, da Kriminalforsorgen, og i sidste ende Justitsministeriet, fyrede hende på baggrund af såkaldt "helbredsbetinget utjenstdygtighed".

Svagelighedspensionen, som ydelsen også kaldes, betyder, at Bibi Myrhøj har godt 6000 kroner mindre at klare sig for hver måned i forhold til en normal tjenestemandspension. 

Selv sidder Bibi Myrhøj tilbage med en følelse af at være blevet "dybt krænket" af sin tidligere arbejdsplads. 

- Jeg er blevet stukket i ryggen af en ledelse, der fra den ene dag til den anden beslutter, at de ikke længere har lyst til at tage hensyn til mine behov, siger Bibi Myrhøj. 

- Jeg har passet mit arbejde i 27 år uden problemer, indtil man pludselig finder ud af, at de små og simple skånehensyn, jeg har brug for i dagligdagen udgør et kæmpe problem. Jeg kan ikke se det som andet end en metode til at tvangspensionere mig, siger Bibi Myrhøj. 

Bibi Myrhøj fortæller endvidere, at hun er vred og afmægtig" over det, hun kalder en "forråelse i personalepolitikken" hos Kriminalforsorgen, 

- Det er en kultur, hvor man sætter hårdt mod hårdt og ignorerer de ansattes behov, siger Bibi Myrhøj. 

 - Samtidig er jeg også skuffet og forundret over at man i Justitsministeriet vælger at følge den lokale ledelses beslutning. Man skulle jo tro, at der sad dygtige jurister, som var i stand til at træffe en selvstændig beslutning, fortæller socialrådgiveren. 

Bibi Myrhøj har dog ikke tænkt sig at glide ind i pensionisttilværelsen, og er i gang med at søge job som borgerrådgiver og socialrådgiver i landets kommuner.

Derfor er hun også ved at lægge fyringen og sin tid i Kriminalforsorgen bag sig. Men særligt på et punkt sidder sagen stadig fast i hendes bevidsthed.  

- Jeg fortryder, at jeg ikke tog sagen hele vejen i Tjenestemandsretten. For jeg føler, at Kriminalforsorgen er sluppet afsted med noget, som vi aldrig nogensinde må acceptere på det danske arbejdsmarked, siger hun. 

Fagforening: - Meget kompleks sag 

Hos Dansk Socialrådgiverforening har formand Mads Bilstrup ikke ønsket at stille op til interview med A4 Medier om Bibi Myrhøjs sag.

I et skriftligt mailsvar kalder han det imidlertid "uforståeligt", at Kriminalforsorgen ikke har imødekommet Bibi Myrhøjs ønske om at blive fritaget for arbejde med behandlingsdømte kriminelle.

-  I den konkrete sag kunne tilrettelæggelsen af arbejdet have været organiseret anderledes og dermed imødekommet medlemmets behov for fleksibilitet - vel at mærke uden at bebyrde arbejdsgiveren væsentligt. Det er en krystalklar afgørelse, som Ligebehandlingsnævnet er kommet med, skriver Mads Bilstrup i mailsvaret. 

Hvordan ser Dansk Socialrådgiverforening (DS) på, at Kriminalforsorgen forsøgte at imødekomme Bibi Myrhøjs behov ved at tilbyde hende ansættelse i Storstrømsfængslet, der huser nogle af landets mest belastede kriminelle?

- Uden at jeg ved, hvordan ledelsen overhovedet kunne forestille sig, at det kunne være en løsning for vores medlem, burde det være åbenlyst for enhver, at det ikke giver mening. Igen: Arbejdsgiver burde have været støttende og fleksibel over for vores medlem, der føler sig utryg som følge af et tidligere overfald. Jeg har fuld forståelse for, at vores medlem er både skuffet og vred over den behandling, hun har fået af sin nu tidligere arbejdsgiver. 

Hvordan ser DS på, at Kriminalforsorgen, og i sidste ende Justitsministeriet, har valgt at afskedige Bibi Myrhøj på baggrund "helbredsbetinget utjenstdygtighed"? En konklusion som i høj grad beror på en vurdering fra Helbredsnævnet, der har vurderet, at Bibi Myrhøj grundet sit helbred var ude af stand til at passe sit arbejde.

Og en konklusion der står i skarp kontrast til samtlige andre lægelige vurderinger fra blandt andet Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital, der vurderer, at Bibi Myrhøj havde været i stand til at passe sit arbejde fuldt ud, hvis hun var blevet undtaget fra arbejde med behandlingsdømte. 

- Dansk Socialrådgiverforening ønsker et rummeligt arbejdsmarked, og arbejdsgivernes vilje til at fastholde og ansætte medarbejdere med behov for særlig støtte er helt afgørende for, om det lykkes at skabe større rummelighed. I den konkrete sag er det svært at forstå, at vores medlems behov ikke kunne imødekommes af arbejdsgiver.

Hvordan ser DS på Bibi Myrhøjs afskedigelse i lyset af, at hun efterfølgende er blevet tildelt en - som jeg forstår - for socialrådgiver-faget historisk stor godtgørelse fra Ligebehandlingsnævnet på 360.000 kroner på grund af ulovlig forskelsbehandling i forbindelse med hendes fyring? 

- Der hersker ingen tvivl om, at vores medlem har fået en helt urimelig behandling, og det er godtgørelsen jo også et udtryk for, skriver Socialrådgiver-formanden.

Hvorfor har Dansk Socialrådgiverforening indgået forlig med Kriminalforsorgen i Bibi Myrhøjs afskedigelsessag, i stedet for at prøve den ved Tjenestemandsretten? 

- Der blev indgået forlig i samråd med Dansk Socialrådgiverforenings advokat og vores medlem. Det er en meget kompleks sag, og baggrunden for indgåelse af forlig med arbejdsgiver skal ses i lyset af, at det var en samlet vurdering fra advokaten og organisationerne, at der ikke ville kunne opnås yderligere godtgørelse.