Omstridt firma må betale for urimelig bortvisning af ansatte

20200402-191446-L-1920x1280we
Det er særdeles vigtigt, at vi har fået retsligt medhold i, at en arbejdsgiver ikke blot ved at påberåbe sig sin ledelsesret og bruge juridiske finter kan skille sig af med medarbejdere, som arbejdsgiveren synes, er besværlige, fordi de har klaget over dårlige løn- og arbejdsvilkår, siger Karsten Wichmann Nielsen, faglig sekretær hos 3F Frederiksborg. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix
26. feb. 2021 10.19
Rengøringsfirmaet KN Rengøring har krævet, at to medarbejderne skulle betale over 45.000 kroner i sygeløn tilbage. I stedet kom firmaet til at betale 196.000 kroner for uberettiget bortvisning.

Et af Danmarks største rengøringsfirmaer har på ny tabt en faglig sag og været nødt til at efterbetale penge til tidligere medarbejdere. Denne gang har KN Rengøring efterbetalt i alt 196.000 kroner til to medarbejdere, som blev bortvist fra deres arbejde for ikke at møde op til én samtale om fravær på grund af sygdom.

Det skriver Fagbladet 3F.

I indkaldelsen til samtalen skrev arbejdsgiveren, at medarbejderne ville blive bortvist, hvis de blev væk. Rengøringsmedarbejderne modtog indkaldelsen til samtalen to dage inden mødet – og læste først indkaldelsen efter, at mødet skulle have fundet sted.

LÆS OGSÅ: Flugt fra fagforeninger? Her har man knækket kurven

Udeblivelsen fra samtalen berettigede ikke til en bortvisning – og dermed havde rengøringsmedarbejderne krav på betaling i deres opsigelsesperiode. Det har den såkaldte opmand og højesteretsdommer Lars Hjortnæs afgjort i en faglig sag.

3F Frederiksborg har ført sagen for to rumænske medlemmer.

Det er særdeles vigtigt, at vi har fået retsligt medhold i, at en arbejdsgiver ikke blot ved at påberåbe sig sin ledelsesret og bruge juridiske finter kan skille sig af med medarbejdere,
Karsten Wichmann Nielsen, faglig sekretær hos 3F Frederiksborg

- Vi er tilfredse med, at vi har fået fuldt medhold i sagen. Det er særdeles vigtigt, at vi har fået retsligt medhold i, at en arbejdsgiver ikke blot ved at påberåbe sig sin ledelsesret og bruge juridiske finter kan skille sig af med medarbejdere, som arbejdsgiveren synes, er besværlige, fordi de har klaget over dårlige løn- og arbejdsvilkår, siger Karsten Wichmann Nielsen, faglig sekretær hos 3F Frederiksborg.

I sommeren 2018 efterbetalte KN Rengøring i alt 330.000 kroner til de samme to medarbejdere. Det skete efter, at 3F og firmaets arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv Arbejdsgiver, havde indgået et forlig i en lønsag. Efterbetalingen skyldtes, at rengøringsmedarbejderne i længere tid fast havde arbejdet syv dage om ugen – og at KN Rengøring havde snydt dem for både hviletid og betaling af løn samt pension.

Må ikke se bort fra lægeerklæring

I marts 2018 havde de to medarbejdere – et ægtepar fra Rumænien – meldt sig syge med begrundelsen stress.

- Vi har altid følt os presset af KN Rengøring, og det blev meget slemt, efter at 3F rejste en sag for os imod firmaet. Vi følte, at KN Rengøring ville presse os til at sige op. Vi modtog klager over dårlig kvalitet i vores arbejde, selvom vi virkelig havde arbejdet hårdt og ofte brugt mere tid, end vi fik løn for, sagde Florentina Dinu til Fagbladet 3F i 2018.

De to rengøringsfolk afleverede en lægeerklæring fra deres fælles læge, som sygemeldte dem begge i otte uger. Knap en måned efter sygemeldingerne bortviste KN Rengøring begge medarbejdere. I enslydende bortvisningsbreve skrev en direktør for firmaet:

“Vi finder dette hændelsesforløb særdeles påfaldende, og vi stiller spørgsmålstegn ved, om du reelt er uarbejdsdygtig på grund af sygdom”.

Efterfølgende har KN Rengøring under sagen fremført, at bortvisningerne var i orden, og at der var tale om svig fra rumænernes side. På den baggrund har rengøringsfirmaet krævet, at de to rengøringsmedarbejdere skulle betale mere end 45.000 kroner tilbage, som de havde modtaget i sygeløn.

Vi mente, at vi var berettiget til at bortvise medarbejderne. Vi har haft vores arbejdsgiverorganisation Dansk Erhverv inde over til at hjælpe os med, om det var rigtigt det, vi gjorde.
Henrik Nielsen, ejer af KN Rengøring

Imidlertid har lægen under sagen fastholdt sine erklæringer. Han har desuden gjort opmærksom på, at hans patienters sygemeldinger var kulminationen på et længere forløb, idet de første gang i september 2014 havde henvendt sig til ham med symptomer på stress og udmattelse.

Opmanden har i den faglige sag afgjort, at der ikke er ”tilstrækkeligt grundlag” for at sætte lægens erklæringer om sygdom til side. Dermed afviste opmanden kravet om, at rengøringsmedarbejderne skulle betale sygeløn tilbage.

LÆS OGSÅ: Corona udfordrer politikeres arbejdsmiljø: Stikprøve afslører hvor grelt det står til på Borgen

Om sagen og dens afgørelse siger ejeren af det landsdækkende rengøringsfirma KN Rengøring, Henrik Nielsen:

- Vi mente, at vi var berettiget til at bortvise medarbejderne. Vi har haft vores arbejdsgiverorganisation Dansk Erhverv inde over til at hjælpe os med, om det var rigtigt det, vi gjorde. Det har så vist sig, at opmanden mener, at det ikke var i orden. Det må vi tage til efterretning. Det har jeg ikke så store kommentarer til.