Foto: Maria Prudholm

Finn Sørensen: Det handler om klassekamp

16. sep, 14:03

REGERINGENS OG STØTTEPARTIERNES aftale om det ”midlertidige børnetilskud” er blevet mødt med et hylekor fra den samlede højrefløj.

Der er åbenbart ingen ende på de ulykker, det vil medføre, hvis vi hjælper cirka 6.000 børn ud af den fattigdom, som de borgerlige har kastet dem ud i. Det vil skade beskæftigelsen, gå ud over integrationen, og landet vil blive oversvømmet af flygtninge.

LÆS OGSÅ: Regeringen indgår aftale: Fattige børnefamilier får tilskud

Den skræmmekampagne prellede af på vælgerne ved folketingsvalget d. 5. juni. De gav i stedet magten til de partier, der lovede at gøre noget ved den stigende fattigdom.

Det bliver spændende at se, om beskæftigelsesministeren havner på den rigtige side i klassekampen. Noget tyder på, at han skal have hjælp fra en aktiv fagbevægelse
Finn Sørensen, forhenværende mf for EL

Nu prøver højrefløjen så med en pludselig omsorg for den lavtlønnede enlige mor, der trofast sidder i kassen i Netto hver dag. Det er simpelt hen ikke rimeligt over for hende, hvis den enlige mor på kontanthjælp får råd til nyt tøj til børnene.

UNDERLIG LOGIK. Den enlige mor ved kassen bliver jo ikke rigere af, at den arbejdsløse bliver fattigere. Men lad os vende spørgsmålet om: Er det da rimeligt over for den hårdt arbejdende kassedame, at hun i stedet skal miste op til 4.000 kr. pr. måned efter skat, hvis hun bliver arbejdsløs og rammes fuldt ud af kontanthjælpsloftet?

LÆS OGSÅ: Vi er for rigt et samfund til at have så mange børn, der lever i fattigdom

Svaret fra højrefløjen er et rungende ja – det skal jo kunne betale sig at arbejde! Dermed mener de selvfølgelig ikke, at kassedamen og alle hendes lavtlønnede kolleger skal have mere i løn, så langt strækker omsorgen ikke. Nej, det betyder, at de laveste sociale ydelser skal ned. Det skal simpelt hen være dyrere at blive arbejdsløs.

Højrefløjen har nemlig forstået den tætte sammenhæng mellem de laveste lønninger og de laveste sociale ydelser. De følges ad – op og ned! Det er alle økonomer enige om. I deres efterårsrapport 2015 skrev Vismændene: ”De offentlige ydelser, der er målrettet ledige, udgør i praksis en undergrænse for lønnen på arbejdsmarkedet”.

Mads Lundby Hansen, cheføkonom i højrefløjens tænketank Cepos, har sagt det ligeud: ”Når kontanthjælpen sænkes, så vil mindstelønnen også blive reduceret, så satserne igen kommer tættere på hinanden”.

SÅ HVAD HANDLER DET OM? Det handler om klassekamp. Det er i arbejdsgivernes interesse, at de sociale ydelser er så lave som muligt, det presser lønnen nedad. Det modsatte er i lønmodtagernes interesse.

LÆS OGSÅ: Skipper til Mette F.: Du skal være statsminister for alle børn også de fattige

Den sammenhæng beskrev den nuværende beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen i et glimrende indlæg i Politiken 9. oktober 2015. Her slog han fast, at forsvaret for dagpenge og kontanthjælp ikke kun er en kamp for de arbejdsløse og de fattige. Det handler ”i lige så høj grad om en kamp for et arbejdsmarked med lønninger man kan leve af”.

Nu prøver højrefløjen så med en pludselig omsorg for den lavtlønnede enlige mor, der trofast sidder i kassen i Netto hver dag. Det er simpelt hen ikke rimeligt over for hende, hvis den enlige mor på kontanthjælp får råd til nyt tøj til børnene
Finn Sørensen, forhenværende mf for EL

Men hvornår tager han som beskæftigelsesminister konsekvensen af det? Hvorfor bliver fattigdomsydelserne så ikke afskaffet her og nu? Hvorfor foreslår ministeren ikke, at dagpenge og kontanthjælp bliver sat i vejret, også for de unge?

Det vil ikke kun hjælpe mange flere tusinde børn ud af fattigdom. Det vil også være et godt rygstød i den lønkamp, som kassedamen og alle hendes lavtlønnede kolleger skal ud i næste år.

Og hvad med alle de andre reformer af dagpenge, efterløn, førtidspension, sygedagpenge og pensionsalder, der har skabt utryghed blandt lønmodtagerne og svækket dem over for arbejdsgiverne? Hvornår har han tænkt sig at rette op på det?

Det bliver spændende at se, om beskæftigelsesministeren havner på den rigtige side i klassekampen. Noget tyder på, at han skal have hjælp fra en aktiv fagbevægelse.