- Jeg kan lige så godt sige det, som det er: Det handler også om penge, siger formand for beskæftigelsesudvalget i Randers Kommune, Ellen Petersen (S). Hun har svært ved at se, hvor kommunen skal spare.

Kommune bruger ikke særligt tilbud til ledige: Det handler om penge

23. jun, 13:00
Vi vil gerne satse mere på revalidering, men så er vi nødt til at spare et andet sted, lyder det fra byrådspolitiker.

For 15 år siden blev arbejdsløse med helbredsproblemer i Randers omskolet i stor stil.

I perioden 2004 til 2006 startede der nemlig i gennemsnit 375 borgere i revalideringsforløb om året. Men i 2017 og 2018 er det tal faldet til et rundt nul. Det viser et udtræk af tal fra Jobindsats.dk, som A4 Nu har foretaget.

Læs også: Bekymret efter valget: Hvad vil en ny regering gøre for de syge?

Formanden for beskæftigelsesudvalget i Randers kommune, Ellen Petersen (S), beklager udviklingen:

- Det er meget trist, for vi vil jo gerne det her. Det er rigtig godt at omskole mennesker og få dem videre. Jeg har også taget det op med udvalget og sagt, kan vi ikke gøre det her lidt bedre, siger Ellen Petersen.

Hvor skal vi så tage pengene fra?

To ting spænder imidlertid ben.

Det ene er, at der rent lovgivningsmæssigt er bestemte kriterier, som en syg borger skal leve op til for at få revalidering. For eksempel må borgeren ikke kunne vende tilbage til sit gamle job med skånehensyn.

Det andet er kommunens økonomi, erkender Ellen Petersen.

- Jeg kan lige så godt sige det, som det er: Det handler også om penge. Hvis vi skal op på niveau med gennemsnittet for resten af landet, skal vi ud og finde ret mange millioner kroner. Det betyder, at der skal spares et andet sted. Hvor skal det så være? Skal det så være børnene næste gang og de ældre gangen efter? Det handler om, hvad vores budget kan holde til, og hvad vi kan prioritere, siger hun.

"I bund og grund er det ikke rimeligt"

Kommunens økonomi er hårdt ramt af udligningssystemet, fortæller hun. Det er et system, hvor regeringen efter en særlig fordelingsnøgle tager penge fra nogle kommuner og giver til andre.

- Måden, kommunerne bliver udlignet på, er ikke retfærdig. Og i bund og grund er det ikke rimeligt, at det afhænger af, hvor i landet du bor, om du kan få revalidering eller ej, siger Ellen Petersen.

Hun efterlyser, at regeringen gør revalidering til en prioritet, både hvad angår økonomisk støtte og lovgivning.

At Randers Kommune stort set er stoppet med at sende borgere i revalidering betyder dog ikke, at arbejdsløse ikke bliver omskolet. I stedet for en hel uddannelse på revalideringsydelse får de for eksempel nogle kortere kurser.