Gennem flere årtier har kvinderne kæmpet for ligeløn. Nu bryder ny forskning med nogle af myterne inden for ligelønskampen. Foto: Ritzau/Scanpix.

Skævt:

Det kræver en mand at få ligeløn

8. mar 2018
Den mandlige tillidsrepræsentant er bedre end den kvindelige til at forhandle lokalaftaler om ligeløn med arbejdsgiveren. Det viser ny, overraskende forskning. Det skyldes ikke, at kvinder er dårligere forhandlere men at mænd generelt bliver mødt med større respekt ved forhandlingsbordet, påpeger kønsforsker.

 

Skønt ligeløn oftest opfattes som et kvindekamp-sag, så går vejen til mere ligestilling i nogle tilfælde gennem en mand. 

Den mandlige tillidsrepræsentant er nemlig bedre til at forhandle ligeløn end den kvindelige. 

Det er konklusionen på en ny forskningsartikel skrevet af lektor Trine P. Larsen og lektor Steen E. Navrbjerg fra Forskningscenter for Arbejdsmarkeds og Organisationsstudier (FAOS) ved Københavns Universitet. 

De to lektorer og arbejdsmarkedsforskere har analyseret data på 3.275 tillidsrepræsentanter fra 2010 i den private sektor for at finde ud af, hvad køn har af betydning, når der forhandles om ligeløn og bedre familie-arbejdslivsbalancer på virksomhederne. 

Der er en overvægt af mandlige tillidsrepræsentanter, som oftere formår at få drøftet ligeløn og indgået nogle lokalaftaler, hvilket er interessant. Trine P. Larsen, arbejdsmarkedsforsker ved Københavns Universitet

Hos HK/Privat, der har godt 110.000 privatansatte medlemmer, peger næstformand Marianne Vind ligeledes på, at det ikke er et udtryk for dårlige forhandlingsevner, at den mandlige tillidsrepræsentant i højere grad formår at indgå lokalaftaler om ligeløn. 

Hvem får tillæg

»Den hurtige reaktion er jo den, at kvinder er dårligere til at forhandle. Men sådan hænger det nødvendigvis ikke sammen,« siger Marianne Vind og uddyber: 

»Adskillige studier viser jo, at mænd per automatik får tilbudt mere end kvinder. Og det gælder både, når det er mandlige og kvindelige ledere, der sidder på den anden side af forhandlingsbordet.«

Marianne Vind mener altså, at mænd generelt kommer lettere til resultater ved forhandlingsbordet, fordi de automatisk møder større respekt og anerkendelse. 

Uligeløn

Danske kvinder tjener i gennemsnit 13 procent mindre end mændene. 

Når man korrigerer for mænds og kvinders uddannelse, erhvervserfaring, branche og arbejdsfunktion, er lønforskellen 7 procent. 

 

Kilde: Danmarks Statistik, SFI/Vive 

»Det er strukturelt herhjemme i Danmark, at mænd bare værdisættes højere, og at der lyttes mere til dem.«

Men ligelønsaftaler er ikke desto mindre en effektiv måde at opnå ligeløn på, da de kan indeholde retningslinjer for eksempelvis hvornår og til hvem, der gives løntillæg, forklarer Marianne Vind. 

»Ofte er det bare lidt tilfældigt, hvem der får tillæg for hvad. Og generelt er det ofte mændene, der får tillæggene,«  siger hun. 

Lige kønsfordeling er vejen til ligestilling 

Udover, at den mandlige tillidsrepræsentant er førende, når det kommer til at forhandle lokalaftaler hjem om ligeløn, så har virksomhedens kønssammensætning også betydning for i hvor høj grad, der bliver kæmpet for ligeløn.

I det hele taget bliver der diskuteret og forhandlet ligeløn mere på arbejdspladser med lige fordeling af kønnene end på de mands- eller kvindedominerede arbejdspladser, konkluderer forskningsartiklen. 

»Det tyder altså på, at når vi har en mere lige fordeling af mænd og kvinder, så er aktiviteten, når det kommer til ligelønsdiskussionerne, væsentlig højere,« siger Trine P. Larsen.

På virksomheder med lige kønsfordeling, melder 25 procent af tillidsrepræsentanterne, at de har drøftet ligeløn med ledelsen. Det samme gælder for 15 procent på de kvindedominerede arbejdspladser og 10 procent på de mandsdominerede. 

»Undersøgelsesresultaterne tyder på, at kønssammensætningen på arbejdspladserne har betydning for ligelønsforhandlingerne. Og særligt en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder synes at give bedre grobund for drøftelser og diskussioner, der så kan udmønte sig i tiltag,« konkluderer Trine P. Larsen. 

Kontakt
Jobannoncer

[email protected]
+45 7174 7377

Kommercielt samarbejde

Jesper Berg
[email protected]
+45 93990460

A4 Medier er en del af A4 Medier Aps
CVR-nr. 31470021
Islands Brygge 32D
DK-2300 København S

Ansvarshavende chefredaktør

Nicolai Kampmann
[email protected]


Annoncering

Forretningsbetingelser

Cookies

Brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål til abonnementer, jobannoncer eller generelt behov for hjælp, så skriv til [email protected] eller ring 93 99 04 60 ...