Analyse:

Manglen på arbejdskraft er blæst ud af proportioner

3. okt 2018
Regeringen har lanceret et udspil til øget import af arbejdskraft. Det sker på baggrund af, at nogle mener, at manglen på folk er ved at være på linje med før finanskrisen. Men der er vi langt fra. Det viser opgørelser fra styrelse. Det er kun ganske få typer af fagfolk, der er omfattende mangel på. Og det er især i den offentlige sektor, skriver økonom i LO.

 

Der kan opgøres et samlet mål for mangel på arbejdskraft på baggrund af Arbejdsmarkedsbalancen, som udarbejdes hvert halve år af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Det viser, at der er lang vej til tilstandene på arbejdsmarkedet inden krisen (se grafen nedenfor).

Ifølge Arbejdsmarkedsbalancen for efteråret 2018 er der mangel på arbejdskraft på godt 5 procent af samtlige stillingskategoriseringer (det vil sige, at der tages højde for, at hver stilling kategoriseres i flere geografiske områder).

I Arbejdsmarkedsbalancen for efteråret 2007 og 2008 var det cirka 17 procent.

I Arbejdsmarkedsbalancen er der også en kategori for mere kritisk mangel på arbejdskraft. Tidligere hed den ’Tværgående og strukturel mangel’, men i foråret 2017 blev den erstattet af ’Omfattende mangel’. De to betegnelser er ikke ens, men de er begge forsøg på at måle mere alvorlige problemer med at rekruttere arbejdskraft.

 

Tværgående og strukturel mangel blev tildelt stillinger med relativ lav ledighed set i forhold til manglen. En stilling kunne have tværgående og strukturel mangel i et enkelt geografisk område. Der var 235 stillinger, der var kategoriseret med tværgående og strukturel mangel i mindst ét område i efteråret 2008, svarende til 21 procent af stillingsbetegnelserne. I efteråret 2016 var det tilsvarende tal 43 stillinger, svarende til 5 procent.

Omfattende mangel bliver tildelt stillinger med en arbejdsløshed på landsplan på under 2½ procent, og derudover skal stillingen være kategoriseret med mangel i mindst fire ud af syv RAR-områder (dvs. ekskl. Bornholm) i de to seneste perioder. (RAR står for de regionale arbejdsmarkedsråd).

De nuværende mangelproblemer er langt fra niveauerne i 2007 og 2008. Lena Larsen, økonom i LO

Af de 16 stillinger er de ni målrettet sundhedsvæsenet - det vil sige læger, sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter - og yderligere tre forskellige typer af skolelærere.

Omfattende mangel vedrører dermed hovedsageligt den offentlige sektor.

Læs også: Der er stor mangel på varme hænder i det offentlige

Hovedparten af de 16 stillinger har haft omfattende mangel i alle fire perioder i 2017 og 2018. De fleste af stillingerne var desuden også berørt af udbredt mangel før 2017, hvilket tyder på mere strukturelle problemstillinger. Det gælder særligt i forhold til sundhedsvæsenet, hvor der selv i kriseårene var udbredt mangel på læger. 

Alt i alt er der ikke tegn på generel mangel på arbejdskraft på det danske arbejdsmarked.

Analysen er skrevet af en ekstern skribent og er ikke udtryk for Ugebrevet A4's holdning.

Kontakt
Jobannoncer

[email protected]
+45 7174 7377

Kommercielt samarbejde

Jesper Berg
[email protected]
+45 93990460

A4 Medier er en del af A4 Medier Aps
CVR-nr. 31470021
Islands Brygge 32D
DK-2300 København S

Ansvarshavende chefredaktør

Nicolai Kampmann
[email protected]


Annoncering

Forretningsbetingelser

Cookies

Brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål til abonnementer, jobannoncer eller generelt behov for hjælp, så skriv til [email protected] eller ring 71 74 73 77 ...