LO og FTF har samarbejdet - om blandt andet kampagner for overenskomster i flere år. For eksempel her i Odense, hvor LO-formand Lizette Risgaard (yderst til højre) og FTF-formand Bente Sorgenfrey er på banegården for at hverve medlemmer. Nu vil de to gerne have fusionen på skinner.  Foto: Gitte Redder, Ugebrevet A4.

Skæbnedag :

Et forsinket tog kan afgøre, om historisk fusion i fagbevægelsen bliver virkelighed

10. apr 2018
Dramaet i dansk fagbevægelse spidser til, inden der på fredag er kongresser om historisk fusion mellem flagskibene LO og FTF. Især forslag fra 3F om politisk ståsted og lokalkontingent er knaster, der provokerer. Formand for HK siger, at der arbejdes på højtryk til sidste øjeblik for at finde kompromisser.

 

Nerverne er på højkant i dansk fagbevægelse i denne uge.

På fredag den 13. april sætter i alt 650 topfolk fra store og små fagforbund kursen mod Odense for at beslutte, om de to paraplyorganisationer LO og FTF skal lægges sammen til en ny faglig sværvægter.

Bliver fusionen til virkelighed, får Danmark den 1. januar 2019 en ny, faglig paraplyorganisation på arbejdsmarkedet med blandt andre tømrere, svejsere og sosu'er fra LO-familien og sygeplejersker, politibetjente og lærere fra FTF. En ny spiller på arbejdsmarkedet og en ny stemme i debatten med politikerne.

Forstå fusionen på fem minutter

LO - Landsorganisationen i Danmark - er en paraplyorganisation i fagbevægelsen med 18 fagforbund med ialt en million medlemmer. Blandt andre håndværkere, industriarbejdere, butiksansatte, laboranter, fodboldspillere og sosu'er. 

FTF - indtil 2006 Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd - er ligesom LO en paraplyorganisation. 70 faglige organisationer med ialt 450.000 medlemmer - blandt andre sygeplejersker, socialrådgivere, lærere, politifolk og bankrådgivere - hører under FTF. 

I 2015 besluttede LO's og FTF's kongresser at afklare henholdsvis mission og visioner plus det politiske og økonomiske grundlag for en eventuel ny hovedorganisation. Samtidig blev det besluttet at udvide de to organisationers strategiske samarbejde om uddannelse. Forberedelserne er nu afsluttet, og det er op til fagforbundene at beslutte, om samarbejdet skal føres videre til en egentlig fusion.

Målet med at skabe en ny mega-organisation er at stå stærkere over for både arbejdsgivere og politikere. Og at bruge ressourcerne mere effektivt set i lyset af, at flere forbund taber medlemmer.

Bliver det et ja til en fusion, ser den nye hovedorganisation dagens lys 1. januar 2019 med adresse i LO's nuværende hus på Islands Brygge i København.

Læs mere om planer og proces på www.loftf2020.dk

Men selvom der i de seneste fem år har været arbejdet på at smede LO og FTF sammen, er langt fra alle brikker faldet på plads. 

Landets største fagforbund 3F, der indtil nu har været indædte modstander af en fusion, har i slutspurten smidt en stribe ændringsforslag på bordet. De behandles nu i lyntempo i både LO’s og FTF’s top i håb om, at 3F's hovedbestyrelse på et møde torsdag foretager en kovending og beslutter at stemme ja til fusionen.   

Dermed er selve fundamentet for den nye hovedorganisation stadig til forhandling kun cirka to døgn før den historiske afstemning. 

Vi vil arbejde på højtryk i den her uge for at få så mange som overhovedet muligt til at stemme ja. Kim Simonsen, forbundsformand i HK

I februar fik forbundsformand i 3F Per Christensen opbakning fra en enig hovedbestyrelse til at stemme nej til fusionen på det foreliggende beslutningsgrundlag, som en såkaldt politisk styregruppe i LO og FTF ellers har arbejdet med i mere end to år.

I marts fremsendte 3F så fire ændringsforslag til fusionsgrundlaget. 

Og det skabte en påskekrise i fagbevægelsens top. For 3F ønskede blandt andet at slå fast, at den nye hovedorganisation skal tage »afsæt i centrum/venstre« i sin politiske interessevaretagelse, ligesom 3F vil sikre sig, at en ny hovedorganisation støtter en række organisationer som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og uddanelses-organisationen AOF i mindst 10 år fremover for at fortsætte »det vigtige holdningsarbejde«. 

Skal afklares indendøre 

3F-formanden har ingen kommentarer til Ugebrevet A4 om  ændringsforslagene.   

HK-formand Kim Simonsen kalder det »overraskende«, at 3F så sent i forløbet kommer med nye forslag.

»Jeg vil lytte til de bekymringer, der gør sig gældende, for at finde de nødvendige kompromisser. Der skal være respekt for det beslutningsgrundlag, der er godkendt i både LO's og FTF's hovedbestyrelser, men kan der findes veje, hvor vi kan mødes, så lad os få afprøvet det,« siger Kim Simonsen.

Men HK-formanden vil ikke komme nærmere ind på, hvor han kan se kompromisser for i sidste øjeblik at håbe på Per Christensens ja til fusionen.

»Der er nerver på spil, og de nerver har det bedst med at blive afklaret inden døre og ikke udendørs,« fastslår Kim Simonsen.

I flere FTF-forbund hælder man 3F’s ændringsforslag ned ad brættet og opfatter dem som en provokation mere end som kompromisforslag.  

Bekymrede ergoterapeuter

Formand for Ergoterapeutforeningen Tina Nør Langager mener, at ændringsforslagene gør »situationen på fredag endnu mere usikker«.

»Jeg er overrasket over, at man kommer med det her i 11. time. 3F har også siddet med i styregruppen og haft mulighed for at bringe de her ting på banen tidligere i forløbet.»

»Nu har man så valgt at fremføre forslagene, og det er ikke tilfældige forslag, men forslag der er ret betydningsfulde for det principielle, som der egentlig har været taget stilling til. Det kan ikke gøre andet end at bekymre mig yderligere, for hvad er deres motiv for det?« spørger Tina Nør Langager.

Ergoterapeut-foreningen stemmer nej til fusionen på FTF-kongressen, ligesom blandt andre Fysioterapeuterne og andre mindre sundhedsorganisationer. 

De skal stå i spidsen for ny faglig sværvægter

Bliver fusionen i fagbevægelsen til virkelighed, ser den nye ledelse efter alt at dømme sådan ud:

Formand: Lizette Risgaard. LO-formand siden 2015.

Næstformand og første stedfortrædende formand: Bente Sorgenfrey FTF-formand siden 2003.

Næstformand og 2. stedfortrædende formand: Arne Grevsen. Stedfortrædende formand i LO siden 2015.

Næstformand: Ejner K. Holst. Næstformand i LO siden 2015. 

Næstformand: Morten Skov Christensen. Næstformand i LO siden 2015. 

Næstformand: Nanna Højlund. Næstformand i LO siden 2015. Er kandidat til posten som FOA-formand, når Dennis Kristensen går af den 25. april. Vinder Nanna Højlund, er forventningen, at den nye organisation lader stolen stå tom frem mod næste kongres, hvor posten efter planen skulle forsvinde for at nå det vedtægtsbestemte mål om fem næstformænd.

Næstformand Majbrit Berlau. Formand for Dansk Socialrådgiverforening siden 2012.

Kilde: Ugebrevet A4.

 

Kent Petersen fra Finansforbundet pointerer, at han har stor respekt for, at 3F stiller ændringsforslag, men han er bare lodret uenig i den retning, som 3F vil skubbe den nye hovedorganisation i. 

»Det er for eksempel helt urimeligt, at der foreslås et strafgebyr (øremærket del af kontingentet, red.), som de organisationer, der ikke har lyst til eller mulighed for at være med i en ny organisations lokale struktur, skal betale.«

»Vi ønsker at arbejde på et partipolitisk neutralt grundlag og kan derfor ikke støtte 3F's forslag om, at en ny hovedorganisation kun skal tage udgangspunkt i centrum-venstre,« fastslår Kent Petersen. 

FTF-formand Bente Sorgenfrey lægger heller ikke skjul på, at 3F's ændringsforslag i sin oprindelige form er uspiselige for FTF.

Men efter, at LO's ledelse har finpudset 3F's forslag og sendt dem til FTF i en ny version, skal FTF-toppen nu diskutere dem igen inden fredag, oplyser kilder til Ugebrevet A4. 

Nervøse for hvide skjorter og slips

Politisk kommentator Hans Engell forklarer 3F’s forsøg på at få ændringsforslag ind i allersidste øjeblik som nervøsitet for fremtidens arbejdsmarked.

»3F repræsenterer de lønmodtagere, som sidder på de hårdeste job med korte eller ingen uddannelser, og de har selvfølgelig en bekymring for, om de hvide skjorter og slips vil dominere, ligesom 3F er bange for, at den nye hovedorganisation bliver for borgerlig og partipolitisk udvisket,« forklarer han.

Digitalisering og robotter udfordrer især kortuddannede og ufaglærte på fremtidens arbejdsmarked, og Per Christensens tvivl på om en ny hovedorganisation med pædagoger og bankfolk vil kæmpe deres sag er forståelig nok, vurderer Hans Engell.

»Det spændende bliver, hvordan 3F reagerer, hvis den nye hovedorganisation vedtages uden deres stemmer. Vil 3F ikke røre den nye hovedorganisation med en ildtang, eller vil man være mere pragmatisk og se, hvad man kan få ud af det. Men uanset hvad vil det selvfølgelig være en svækkelse af en ny hovedorganisation, hvis det største fagforbund herhjemme fastholder sin modstand,« siger Hans Engell. 

Nej vil være et prestigetab 

Metal-formand Claus Jensen mener ikke, at en ny hovedorganisation vil være svag fra allerførste dag, hvis fusionen vedtages uden 3F's billigelse.

»Jeg tror ikke, at en ny hovedorganisation vil være svækket af den grund, for så tror jeg, at 3F opfører sig, som de normalt gør. Vi er demokrater, og hvis man bliver stemt ned, retter man sig efter det flertallet har bestemt,« siger Claus Jensen.

Hvad bliver konsekvensen, hvis fusionen falder?

»Det er da et kæmpestort prestigetab for LO-formanden og for bevægelserne.«

Hvordan?

»Hun (Lizette Risgaard, red.) har da sat sig i spidsen for det, som vi vedtog på sidste kongres. Det er ikke specifikt møntet på hende, men det er prestigetab for hele LO, og vi har brugt i hundredvis af timer på at arbejde for det her, og hvis det ikke bliver til noget 'in the end of the day', er der spildt mange arbejdstimer på det,« siger Claus Jensen.

Nej vil kræve tænkepause 

HK-formand Kim Simonsen mener, at det kræver en »tænkepause«, hvis det bliver nej til fusionen på fredag.

»Men fagbevægelsen eksisterer stadigvæk 14. april, uanset om det bliver et ja eller et nej. Men nogle er forpligtede til at komme med svar på, hvad der skal ske, hvis det bliver et nej. Der er ingen plan B, og jeg tror på et ja,« siger Kim Simonsen.

Engell: Nederlag størst for FTF

Fuser fusionen ud på fredag, vurderer Hans Engell, at beskyldningerne ikke kan rettes mod én, men mod alle.

»Selvom du har et flertal af de store LO-forbund, der er fortalere for en fusion, har der ikke været nogen stor vild begejstring udadtil,« siger han.

Hvad skal barnet hedde?

Det er endnu ikke besluttet, hvad den eventuelt kommende mega-organisation i fagbevægelsen skal hedde. 

De, der er tæt på processen, understreger, at barnet - den nye organisation - endnu ikke er født, og at det derfor er for tidligt at forholde sig til mulige navne. 

Men selv om fusionen er i graviditetsfasen, har der ifølge Ugebrevet A4s oplysninger været konkrete forslag i spil. Det drejer sig om 'Danmarks hovedorganisation' og 'Hovedorganisationen.'

Bliver organisationen 'født' den 13. april, går et større analysearbejde i gang. Et eksternt rådgivningsfirma vil blive sat på sagen og navneforslag testet i fokusgrupper.

 

Den politiske kommentator vurderer, at nederlaget på den lange bane vil være større i FTF end i LO.  

»Det vil nok påvirke LO mindst, hvis fusionen ikke bliver til virkelighed. Hos FTF vil fremtiden se mere dyster ud, for hvad skal der blive af FTF, der har svært ved at skaffe sig lydhørhed og indflydelse. Som hovedorganisation vil FTF få sværere ved at finde melodien på den lange bane,« siger han.

Ifølge Hans Engell vil forbundsformænd som Claus Jensen, Per Christensen og Kim Simonsen altid have direkte adgang til statsministeren og deres magt være intakt, ligesom at LO som den største og stærkeste hovedorganisation nok også skal holde skindet på næsen.

Nytænkning nødvendig 

»Hvis vi får en ny hovedorganisation, tror jeg, at det i høj grad bliver LO, der spiser FTF. LO er langt større, rigere og stærkere. På den måde bliver det en organisation, som LO får en afgørende indflydelse på. Der vil selvfølgelig også komme nogle gnidninger om den politiske linje, men det kan ikke være anderledes,« siger han.

Samtidig betoner Hans Engell, at selvom Danmark kan få en ny hovedorganisation med halvanden million lønmodtagere, er det ikke nogen naturlov, at den bliver stærk.

»Den nye hovedorganisations styrke afhænger også af, hvor professionelt den kommer til at arbejde. Får den nogle økonomiske afdelinger, professionel markedsføring og evnen til at sætte dagsordener eller bliver alt, som det altid har været. At bygge en ny hovedorganisation kræver meget nytænkning,« konstaterer han.

Gyserafstemningen i LO

På de ekstraordinære kongresser er det hemmelig skriftlig afstemning. I de besluttende organer har fagforbundene anbefalet enten ja eller nej til fusion, men de delegerede kan i princippet stemme mod deres eget forbund. Der skal såkaldt kvalificeret flertal – to ud af tre til – for at stemme ja til fusionen. I LO betyder det, at mindst 266 af de 400 skal stemme ja.

 

Antal delegerede

Anbefalet fra forbundet at stemme

3F Fagligt Fællesforbund

104

Nej *

HK

77

Ja

FOA

69

Ja

Dansk Metal

33

Ja

Socialpædagogernes Landsforbund

18

Ja

El-forbundet

12

Ja

Teknisk Landsforbund

12

Ja

NNF Fødevareforbundet

11

Ja

Serviceforbundet

10

Nej

Blik- og Rørarbejdernes forbund

6

Nej

Malerforbundet

6

Nej

Luftfart og Jernbane

6

 

Hærens Konstabel- og Korporalforening HKKF

5

Ja

Fængselsforbundet

4

?

Artistforbundet

3

?

DEF-Sport

3

?

Spillerforeningen

3

?

Håndboldspillerforeningen

3

?

Daglig Ledelse + LO’s valgte **

15

Både ja og nej

 Note: * 3F holder hovedbestyrelsesmøde torsdag, hvor man igen skal drøfte fusionen. Behandlingen af fire ændringsforslag kan ændre anbefalingen til de delegerede om at stemme ja i stedet for nej. ** I LO’s daglige ledelse sidder udover Lizette Risgaard og fire næstformænd også forbundsformænd fra blandt andre 3F, Dansk Metal, HK, FOA, Socialpædagogerne og Teknisk Landsforbund.

 

 

Gyserafstemningen i FTF

Gyserafstemningen i FTF

I FTF er der 233 delegerede i alt fra de 70 medlemsorganisationer. Men organisationernes delegerede vægter forskelligt i stemmetællingen afhængig af, hvor mange medlemmer, som de repræsenterer. FTF-forbundene kan maksimalt have 30 delegerede uanset medlemstal, men de delegerede stemmer kan vægte forskelligt. Derfor er det et kompliceret regnestykke.  

 

Antal delegerede

Anbefalet fra forbundet at stemme

 

Dansk Sygeplejeråd

30

Ja

 

Danmarks Lærerforening

30

Ja

 

BUPL – Forbundet for pædagoger

30

Ja

 

Finansforbundet

28

Nej

 

PROSA

6

Nej

 

Gruppen af Fysioterapeuter, fodterapeuter og Psykomotoriske Terapeuter

9

Nej

 

Dansk Socialrådgiverforening

8

Ja

 

Jordemoderforeningen

2

Ja

 

Forsikringsforbundet

6

Nej

 

Ergoterapeutforeningen

5

Nej

 

Uddannelsesforbundet og Frie Skolers Lærerforening

12

Ja

* Mange af FTFs organisationer er samlet i sektioner, der fordeler antallet af delegerede mellem sig afhængig af medlemstal. Derfor ved vi ikke, hvor mange delegerede Dansk Kirkemusiker Forening og andre mindre organisationer har.  

 

Kontakt
Jobannoncer

[email protected]
+45 7174 7377

Kommercielt samarbejde

Jesper Berg
[email protected]
+45 93990460

A4 Medier er en del af A4 Medier Aps
CVR-nr. 31470021
Islands Brygge 32D
DK-2300 København S

Ansvarshavende chefredaktør

Nicolai Kampmann
[email protected]


Annoncering

Forretningsbetingelser

Cookies

Brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål til abonnementer, jobannoncer eller generelt behov for hjælp, så skriv til [email protected] eller ring 93 99 04 60 ...