- Jeg føler mig fanget mellem ikke at kunne arbejde og ikke få den hjælp, jeg har brug for. De ser ikke det hele menneske. De kigger ikke på mig og ser, at jeg bare ikke er stand til at arbejde. Hvis jeg kunne arbejde, gjorde jeg det jo. Jeg ville få fred Foto: Privat.

Selvopfattelse:

Flere føler sig socialt udsatte

4. mar 2018
Især blandt unge og midaldrende stiger antallet af mennesker, der føler sig socialt udsatte. Det viser en helt ny undersøgelse, som er lavet for Rådet for Socialt Udsatte. Det skyldes til dels, at regeringens barbering af sociale ydelser har medført øget fattigdom, forklarer lektor i sociologi. Men de konservatives socialordfører ryster på hovedet af den vurdering.

 

Jeg har været eller er socialt udsat. Sådan svarer knap en ud af fem i en dugfrisk undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af danskere.

Det er Epinion, der har foretaget en holdningsundersøgelse for Rådet for Socialt Udsatte. Og da der er lavet tilsvarende undersøgelser tilbage i 2013 og 2015, har det været muligt at følge udviklingen.

Den viser, at antallet af danskere, der føler sig socialt udsatte, er steget de seneste år.

Særligt blandt de 18-34-årige oplever flere og flere at være klemt. Mens kun 5 procent af de adspurgte i denne aldersgruppe i 2015 svarede, at de så sig selv som socialt udsatte, var andelen sidste år steget til 14 procent.

På samme måde er der også flere af de 35-55-årige, der i dag oplever at kæmpe med sociale problemer. 

En række nyere statistikker for misbrug, hjemløshed og psykisk sygdom bekræfter billedet af, at flere og flere unge ikke når ind i voksenlivet, før de er begravet i tunge problemer.

Det fortæller formanden for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen.  

»Der er ingen tvivl om, at unge i de her år på mange måder føler sig presset i forhold til, hvad der forventes af dem. Der er et gigantisk pres i retning af, at man skal uddanne sig og få beskæftigelse. Det har jo været underlægningsmusikken i de uddannelsesreformer, der er gennemført de senere år,« siger han. 

Boom i fattigdom 

Blandt alle adspurgte er der sket en mindre stigning i antallet af personer, der ser sig selv som socialt udsat – fra 6 procent i 2015 til 10 procent i 2017.

Færrest blandt dem over 56 år vurderer at være eller have været socialt udsatte, og blandt de ældre er der hverken sket et fald eller en stigning i antallet. 

I starten kan jeg leve af, hvad jeg kan sælge min andelslejlighed for. Derefter er det på gaden. Bettina Bundgaard, i aktivering

Men der er brug for langt flere kommunale tilbud til udsatte grupper, der ofte går under radaren, fordi de ikke selv opsøger hjælp, oplever Jann Sjursen.   

»Vi lever trods alt i et af verdens rigeste samfund, hvor vi alt andet lige har mulighed for at hjælpe mennesker, der har behov uanset deres alder, og hvad der er grunden til, at man er udfordret. Det handler om solidaritet,« siger han. 

Kendskab til kriser får betydning 

To ud af tre mener, at social udsathed er et problem i Danmark, viser Epinions undersøgelse.

De fleste af de adspurgte forbinder social udsathed med hjemløse. Men mange forbinder også social udsathed med »fattigdom«, »behov for hjælp« og »samfundsmæssig ulighed«.

Ifølge Morten Ejrnæs kan voksende fattigdom og ulighed ikke alene forklare stigningen i andelen, der føler sig udsatte. 

»Oplevelsen af udsathed er også et udtryk for, at mennesker på nærmeste hold har oplevet, at enten familie, venner, naboer eller arbejdskammerater er kommet i en vanskelig økonomisk situation eller ligefrem er blevet fattige i løbet af meget kort tid,« forklarer han.  

Det personlige kendskab til andres hurtige økonomiske nedtur kan betyde, at også mennesker, der er på kanten af arbejdsmarkedet, oplever, at de selv er blevet socialt udsatte, påpeger han. 

»De er nemlig i de sidste par år blevet bevidste om, at arbejdsløshed kan betyde økonomisk ruin.«

Særligt unge og voksne møder socialt udsatte tæt på eksempelvis i deres familie, vennekreds og boligområde, fremgår det af undersøgelsen. 

Samfundet får skylden

Flere end tidligere peger på uretfærdighed i samfundet som årsag til, at der er mennesker i nød i Danmark.

Det kan være udtryk for, at flere er klar over, at reduktioner i de sociale ydelser betyder, at flere føler sig trængte, påpeger Morten Ejrnæs.

»Og at det således ikke er en uundgåelig udvikling, men en udvikling, der igen kan ændres af politiske tiltag.«

Kontakt
Jobannoncer

[email protected]
+45 7174 7377

Kommercielt samarbejde

Jesper Berg
[email protected]
+45 93990460

A4 Medier er en del af A4 Medier Aps
CVR-nr. 31470021
Islands Brygge 32D
DK-2300 København S

Ansvarshavende chefredaktør

Nicolai Kampmann
[email protected]


Annoncering

Forretningsbetingelser

Cookies

Brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål til abonnementer, jobannoncer eller generelt behov for hjælp, så skriv til [email protected] eller ring 93 99 04 60 ...