Vi risikerer, at Danmark bliver en lille bid af Trumps verden, hvor de stærke kan betale sig til private løsninger, mens andre ikke har råd, mener Mona Striib. Foto: Gitte Redder, A4 Medier.

FOA-formand: Vores velfærd er inde i en dødsspiral

6. okt, 9:53
I løbet af de næste ti år skal der rekrutteres 40.000 sosuer og sosu-assistenter til ældreplejen i Danmark. Skal det lykkes, skal FOA-medlemmer på fuldtid og få et lønhop. På onsdag starter FOAs kongres, og formand Mona Striib har et opråb til Christiansborg og kommunerne: Pas nu på velfærden.

På den ene side går det den rigtige vej med velfærden herhjemme, noterer Mona Striib, forbundsformand for knap 170.000 sosuer, pædagogiske assistenter og andre medlemmer af FOA.

Den socialdemokratiske regering har lavet aftaler med kommuner og regioner, der tilsammen giver et løft på flere milliarder kroner. Det omstridte omprioriteringsbidrag på uddannelser er sløjfet. Statsminister Mette Frederiksen varsler en ny nærhedsreform og mere tillid til de offentligt ansatte.

Den udskældte Moderniseringsstyrelse har skiftet navn til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, og det lover godt.

På den anden side går det ad pommern til med velfærden, og Mona Striib er mere end almindelig bekymret. Den demografiske udvikling æder hurtigt nye milliardbevillinger op, advarer hun. 

- Vi har for øjeblikket en meget farlig cocktail af små ungdomsårgange, et højt aldersgennemsnit blandt de ansatte og nærmest en eksplosion i antallet af ældre over 80 år samt en dejlig stigning af børn mellem nul og tre år, siger hun. 

Læs også: Sosu'en Charlotte vil arbejde mere: Håber politikerne indfører ret til fuldtid

I løbet af de næste ti år går 20.000 ansatte i ældreplejen på pension på grund af alder, og der skal 20.000 nye til på grund af den demografiske udvikling.

- Det er i alt 40.000 ansatte - hvordan pokker skaffer vi dem, spørger Mona Striib. 

Kan ikke affolke den private sektor

Onsdag 9. oktober lyder startskuddet til FOAs kongres i Odense, hvor formanden overfor de 597 delegerede vil slå fast, at mange flere er nødt til at gå på fuldtid for at sikre Fru Hansen i Brønderslev og Hr. Jespersen i Vordingborg en god ældrepleje fremover.

- Vi er nødt til at indse, at vi ikke kan affolke den private sektor. Der skal også være nogle i det private erhvervsliv, der skaffer økonomi til vores fælles velfærd. En af vores største udfordringer er, at det er gået så skævt i den offentlige sektor, at alt for mange er ansat på deltid, siger hun.

Fakta er bare, at der ikke er nogen vej udenom fuldtid.
Mona Striib, forbundsformand i FOA.  

Mona Striib føjer harmdirrende til, at mange FOA-medlemmer oven i købet er ansat på timeløn eller ikke engang har et ansættelsesbrev.

- Det er en stor dagsorden for FOA at arbejde hen imod fuldtid som norm og deltid som mulighed. Men det kræver, at vi får indrettet arbejdsmarkedet, så man kan holde til at arbejde på fuldtid, siger hun og har mundvigene op, fordi arbejdsgiverne i KL omsider har indset, at de må stramme sig an og tilbyde flere fuldtidsstillinger end i dag. 

Men ønsker sosuer og andre FOA-medlemmer på deltid overhovedet at arbejde på fuldtid? 

- Nej, det er der mange, der ikke gør. Det at komme på fuldtid som norm og deltid som mulighed kræver virkelig involvering af medlemmerne. Vi skal sikre, at man får indflydelse på, hvordan arbejdet planlægges, og så skal arbejdsintensiteten ned, så man også kan holde til at arbejde på fuld tid, fastslår hun. 

Skrot budgetloven 

I dag er 85 procent af social- og sundhedsmedhjælpere i kommunerne deltidsansatte. De er i gennemsnit ansat 31,1 timer om ugen.  Blandt pædagogmedhjælperne er mere end syv ud af ti ansatte på deltid.

Mona Striib er klar over, at det ikke er en populært hos FOA-medlemmer, der har indrettet deres familieliv efter en kort arbejdsuge. 

- Men fakta er bare, at der ikke er nogen vej udenom fuldtid. Vi kan ikke hente det antal medarbejdere til ældreplejen i den private sektor, og vi kan heller ikke bare importere arbejdskraften udefra, siger hun og føjer til, at man skal kunne sproget, når man arbejder i velfærdsfag og har med børn og gamle mennesker at gøre. 

FOA ser gerne, at budgetloven bliver skrottet, serviceloftet hævet, og at kommunerne får flerårige budgetter.
Mona Striib, forbundsformand  i FOA.

Mona Striib pointerer, at det er en kæmpe opgave at finde 40.000 nye medarbejdere til ældreplejen i Danmark inden 2030. Der skal blandt andet være fokus på sporskifte og revalidering, på kampagner for at få flere unge til at tage velfærdsuddannelser.

Deltid hitter hos FOA's medlemmer 

Der var ansat 74.913 SOSU’er (social- og sundhedspersonale) i kommunerne i juni 2019. Heraf var 15 procent fuldtidsansatte og 85 procent deltidsansatte. De er i gennemsnit ansat 31,1 timer om ugen.

Blandt pædagogmedhjælperne er 28 procent fuldtidsansatte. Her er der 22.359 ansatte, og de arbejder i gennemsnit 31,8 timer om ugen.

Tallene er alene for de månedslønnede – regner vi timelønnede med, er der flere deltidsansatte.

Kilde: FOA.

Men først og fremmest skal den offentlige sektors økonomi styres på en helt anden måde og finansministeriets rigide regnemodeller være fortid, mener hun og raser over, at Danmark har valgt at fortolke det såkaldte konvergenskrav strammere end der er behov for. Det giver kommunerne lavvande i kassen og dermed også færre penge til service. 

- FOA ser gerne, at budgetloven bliver skrottet, serviceloftet hævet, og at kommunerne får flerårige budgetter, understreger hun. 

Groteske besparelser 

Når hun besøger FOA's lokalafdelinger, hører hun grufulde historier om besparelser og uværdig ældrepleje.

- Den offentlige sektor er i knæ. Vi ser flere kommuner genåbne deres budgetter, fordi de ikke kan holde de vedtagne budgetter. Udgifterne til psykisk syge og handicappede stiger, og så bliver kommunerne desperate og gennemfører groteske besparelser på hjemmeplejen eller daginstitutioner.

- Det er sådan en dødsspiral, man kommer ind i og hænger ikke sammen med, at vi lige straks skal tale minimumsnormeringer i daginstituionerne og får brug for flere i ældreplejen, siger hun. 

Det bliver en lille bid af Trumps verden, hvor de stærke har råd til at købe sig til private løsninger.
Mona Striib, forbundsformand i FOA. 

Hvad bliver konsekvensen, hvis det ikke lykkes at rekruttere 40.000 nye ansatte til især ældreplejen og får skabt bedre økonomi og bedre arbejdspladser i den offentlige sektor? 

- Vi risikerer, at kvaliteten i velfærden kommer så langt ned, at man som borger bliver nødt til at finde egne løsninger. Det bliver en lille bid af Trumps verden, hvor de stærke har råd til at købe sig til private løsninger og få dækket deres egne behov, mens andre hutler sig igennem. Det er en skræmmende tanke, siger hun.

Vi skal vende bøtten 

Mona Striib sukker og kommer med eksempler på det, som hun kalder uværdig ældrepleje. Som den 101-årige, der får nej af kommunen til at komme på et plejecenter.

Eller den ældre borger, har fået bevilget hjælp til almindelig personlig pleje men ikke kan blive vasket på ryggen, fordi det er ekstra velfærd. Kun hvis man bliver smurt med lægeordineret hormoncreme, kan hjemmeplejen få lov at bruge de nødvendige minutter på at vaske på ryggen. 

- Jeg kan selv frygte at blive gammel i et samfund, hvor jeg den dag, hvor jeg ikke længere kan vaske mig selv, skal til at diskutere og kæmpe for personlig pleje. Det er ikke i orden, siger hun med vrede i stemmen.

Vi tier ikke stille, fordi det er en socialdemokratisk regering. Vi er konstruktivt kritiske.
Mona Striib, forbundsformand i FOA.

Men så finder hun yndlingsudtrykket 'vi skal have vendt bøtten' frem.  

- Nu har vi en regering, der vil en anstændig velfærd, lyder det og forsikrer, at bare fordi det er en socialdemokratisk regering, får de ikke frinummer til at kunne gøre, hvad de vil.

- Uanset hvilken regering, der er valgt, går FOA til den i forsøget på at plante god solid viden hos ministrene. Vi har haft de første møder med socialminister Astrid Krag og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. Vi tier ikke stille, fordi det er en socialdemokratisk regering. Vi er konstruktivt kritiske, siger hun. 

Ræs mod toppen skal stoppes

I den 58-årige FOA-formands øjne bliver genopretningen af det danske velfærdssamfund efter mange års ødelæggende nedskæringer lige så stor en udfordring som den gigantiske grønne omstilling, hvor målet er at spare 70 procent af udledningen af drivhusgasser inden 2030.

Kampvalg på FOA-kongres   

Fagforbundet Fag og Arbejde, FOA, holder ordinær kongres fra 9. - 11. oktober i Odense Congress Center. 

Der er 597 delegerede. 

Både formand Mona Striib og næstformand Thomas Enghausen genvælges uden modkandidater, men der er kampvalg til de tre poster som forbundssekretær. Her opstiller forbundssekretær Helena Mikkelsen, forbundssekretær Jens Nielsen, faglig sekretær i FOA Nordsjælland Maria Melchiorsen og sektorformand i FOA Vestsjælland Dorthe Isager. 

Der er også kampvalg til posten som formand for pædagogisk sektor. Her genopstiller formand Mogens Bech Madsen samt sektorformand i FOA Herning Kim Henriksen. 

Temaerne for FOA-kongresssen er: 

Velfærd i verdensklasse forudsætter gode arbejdsvilkår. 

Forandring er et vilkår - faglig udvikling skal være en ret.

Utryghed og nedslidning - ikke på vilkår.

Retfærdig løn og ordentlige vilkår til alle FOA-medlemmer. 

Kilde: FOA. 

Både den grønne plan og velfærdens genopretningsplan er ifølge Mona Striib komplekse men indenfor rækkevidde, hvis den politiske vilje er der. 

-  Men det er ikke de svageste, der skal bære den grønne omstilling, fastslår hun. 

Mona Striib minder om, at fagbevægelsen har en forpligtelse til at være en samfundsforandrende kraft og sikre, at de aftaler, som indgåes er retfærdige. Og i hvert fald ikke øger den ulighed, som ifølge hende allerede er løbet løbsk.

- Vi skal løfte fra bunden for ellers bliver vores ræs mod toppen, hvor det handler om at komme øverst i lønhierakiet eller øverst i uddannelseskaravanen, kun værre. Så knækker vores samfund. Vi har jo et unikt samfund i dag, og det skal vi beskytte og gøre bedre, siger hun. 

Alle skal kigge udover egen næsetip 

At løfte fra bunden betyder ifølge Mona Striib også at få en mere retfærdig løndannelse på hele det offentlige arbejdsmarked. Lav løn og ligeløn er en stor knast for FOA's medlemmer, der halter bagefter på lønsiden. Og både som FOA-formand og formand for forhandlingsfællesskabet har det topprioritet. 

Når man fordeler i kroner og øre får alle det samme. Derfor går det ikke ud over nogen!
Mona Striib, forbundsformand i FOA.

- Vi skal i gang med at fordele nye lønmidler i kroner og ører i stedet for procenter. Det er en stor diskussion i FOA inden næste overenskomstfornyelse i det offentlige om to år, siger hun.    

Men risikerer det ikke at gå ud over sygeplejersker, lærere og andre lønmodtagere?

- Gå ud over? Når man fordeler i kroner og øre får alle det samme. Derfor går det ikke ud over nogen! Alle får det samme, og man anerkender den forskel, der er på uddannelsesniveauer og fag og det lønniveau, der er i dag. Nogle fag skal man løfte ekstraordinært, fordi man i forbindelse med indførelse af tjenestemandsreformen blev indplaceret for lavt. Den er en ligestillingsmæssig fadæse, siger hun.

Mona Striib betoner, at det er på tide at få rettet op på de store skævheder i løn, som tjenestemandsreformen skabte.

- Så der skal ikke tages noget fra nogen, men vi skal fordele det samme til alle på de generelle lønstigninger, og så skal vi bruge fællesskabet til at løfte hinanden på særlige områder og allesammen formå at kigge ud over egen næsetip, understreger hun.

Hvis hun som FOA-formand og chefforhandler ved overenkomstfornyelsen i 2021 kan bidrage til at stoppe den stigende ulighed ved at sikre den samme lønstigning i kroner til alle, vil hun være kisteglad. 

- Hvis hele rammen var gået til løn sidste gang ved overenskomstfornyelsen, ville juristen have fået 81.000 kroner, overlægen 52.000 kroner, sygeplejersken 21.000 kroner og husassistenten 15.000 kroner. Mælk og benzin stiger det samme for alle, men de højestlønnede får mest hver gang og deres købekraft stiger mest, fastslår hun.  

Pralegenet skal findes frem 

Sekretæren banker på døren og gør opmærksom på, at formanden har et oplæg for tillidsrepræsentanter i Nykøbing Falster om et par timer. 

Inden hun overtog formandsposten efter Dennis Kristensen i foråret 2018, var Mona Striib næstformand i FOA i 14 år.

Med lys i øjnene kalder Mona Striib det 'fantastisk og udfordrende' at stå i spidsen for cirka 170.000 pædagogmedhjælpere, dagplejere, sosuer, pedeller og andre medlemmer af FOA.

- Det er et stort ansvar at få skabt sammenhæng i en organisation, hvor det er gået ned ad bakke med medlemstallet, og vi desværre har skullet svinge sparekniven. Det var voldsomt, konstaterer hun med henvisning til den fyringsrunde, der var sidste år i Forbundshuset. 

Medlemstallet i dag er 149.000 erhvervsaktive og godt 20.000 pensionister. Det ærgrer Mona Striib, at nogle medlemmer vælger fagforeningen fra. Derfor skal 'pralegenet' frem i lyset.

- Vi henter tonsvis af lønmidler hjem til medlemmerne, kører arbejdsskadesager og indgår masser af aftaler og hjælper mennesker i knibe. Det har vi ikke pralet så meget af, og og mange unge tror, at alt det kommer af sig selv. Derfor er det vigtigt at få frem, at det er fordi tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, afdelinger og forbundet løfter sammen og i flok, at vi når resultaterne, siger hun. 

Hvor mange timer er din arbejdsuge?

- Det var et tarveligt spørgsmål, griner hun og skynder sig at sige, at hun tilstræber at holde fri en dag i weekenden. Også for at få tid til tvillinge-børnebørnene på godt halvandet år. 

- Men der er altid et møde eller et oplæg eller forberedelse og læsestof, så arbejdsdagene er lange. Men det skal man hverken klynke eller klage over. Det er et barsk arbejdsliv men også vanvittig spændende, og jeg ville ikke undvære det, siger hun og flyver ud af døren.

Med kurs mod tillidsmandsstævnet på Falster. 

Kontakt
Jobannoncer

[email protected]
+45 7174 7377

Kommercielt samarbejde

Jesper Berg
[email protected]
+45 93990460

A4 Medier er en del af A4 Medier Aps
CVR-nr. 31470021
Islands Brygge 32D
DK-2300 København S

Ansvarshavende chefredaktør

Nicolai Kampmann
[email protected]


Annoncering

Forretningsbetingelser

Cookies

Brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål til abonnementer, jobannoncer eller generelt behov for hjælp, så skriv til [email protected] eller ring 71 74 73 77 ...