Hvis dansk fagbevægelse fredag beslutter at danne en ny megaorganisation, kommer nuværende LO-formand Lizette Risgaard (th) og FTF-formand Bente Sorgenfrey til at stå i spidsen for knap 1,5 millioner lønmodtagere.  Foto: Gitte Redder, Ugebrevet A4.

Bunkebryllupsdag:

Fredag 13. april bliver historisk dag i dansk fagbevægelse

12. apr 2018
Fredag den 13. april kan en historisk sammenlægning af paraplyorganisationerne LO og FTF blive virkelighed. Alternativt bliver en ny superorganisation lagt i graven efter fem års arbejde. Under alle omstændigheder bliver det en dag, der varsler en ny begyndelse. Ugebrevet A4 går tæt på konsekvenserne.

 

Fredag eftermiddag klokken 14.30 er hele Danmark inviteret med til globunkebryllup i Odense.

Foran rullende kameraer vil LO-formand Lizette Risgaard og FTF-formand Bente Sorgenfrey på vegne af 88 faglige organisationer og næsten halvanden million lønmodtagere formentlig sige ja til hinanden og bekræfte, at der fredag 13. april 2018 er dannet en ny hovedorganisation i Danmark.

Invitationen til globryllup i den nye faglige superorganisation gælder kun, hvis LO og FTF på ekstraordinære kongresser fredag formiddag beslutter at opløse sig selv og bakke op om det politiske grundlag for den nye organisation.

De historiske afstemninger i både LO og FTF foregår bag lukkede døre. Sygeplejersker, håndværkere, sosu'er og industriarbejdere kan følge den nye organisations fødsel om eftermiddagen.

FTF hyrer firma til stemmeoptælling

Helt frem til sidste øjeblik får dannelsen af den nye hovedorganisation en kold skulder af flere medlemsforbund.  

I LO har opmærksomheden længe været rettet mod det største fagforbund 3F, der i flere år har været imod fusionen. Med 105 nej-stemmer fra 3F's delegation på kongressen, ville fusionen hænge i en tynd tråd.

Torsdag meddelte 3F-formand Per Christensen imidlertid efter et hovedbestyrelsesmøde, at nej'et nu var blevet til et ja. 

Ko-vendingen skyldes, at 3F har fået flere sidste-øjebliks-indrømmelser. der blandt andet handler om kontingenter til lokale afdelinger, som flere FTF-organisationer ellers hidtil har været imod. Om økonomisk støtte til blandt andet aftenskole-organisationen AOF, fagbevægelsens tænketank Arbejderbevægelsens Erhvervsråd samt Arbejdermuseet. 

Hvad skal barnet hedde?

Det er endnu ikke besluttet, hvad den eventuelt kommende mega-organisation i fagbevægelsen skal hedde. 

De, der er tæt på processen, understreger, at barnet - den nye organisation - endnu ikke født, og at det derfor er for tidligt at forholde sig til mulige navne. 

Men selv om fusionen er i graviditetsfasen, har der ifølge Ugebrevet A4´s oplysninger været konkrete forslag i spil. Det drejer sig om 'Danmarks hovedorganisation' og 'Hovedorganisationen.'

Bliver organisationen 'født' den 13. april, går et større analysearbejde i gang. Et eksternt rådgivningsfirma vil blive sat på sagen og navneforslag testet i fokusgrupper.

I efteråret skal hovedbestyrelsen i den nye organisation beslutte navnet.   

At det direkte skulle fremgå af grundlaget for den nye organisation, at det politiske udgangspunkt var 'centrum-venstre,' fik 3F ikke igennem.

I hovedorganisationen FTF er der stadigvæk spænding til det sidste om resultatet af afstemningen fredag. FTF venter så snæver en afgørelse, at der er hyret et eksternt revisionsfirma til at tælle stemmer op, så ingen bagefter er i tvivl om gyldigheden af resultatet.

Derfor er der spænding til det sidste om fusion Antal delegerede fra forskellige fagforbund ved historisk kongres fredag 13. april  

Skal fusionen blive til virkelighed, kræver det to-tredjedels flertal i både LO og FTF. Uanset om fagbevægelsen vedtager den nye hovedorganisation eller ej, vil der være jublende vindere og bitre tabere. 

Fusionstoget kører  

Hvis den nye hovedorganisation bliver vedtaget, erkender FTF-formand Bente Sorgenfrey, at der vil være både store og små fagforbund i LO og FTF, som vil føle sig kørt over, fordi de har stemt nej, men blev nedstemt.

Kvinder får stor magt ved fusion

»Det må vi samle op på. Det er klart, at vi har et fælles projekt med at sikre, at de organisationer, der ikke er begejstrede også vil føle, at de tog fejl ved at stemme nej, fordi det faktisk bliver et godt projekt,« siger Bente Sorgenfrey.

»Jeg kan ikke udelukke, at nogle organisationer melder sig ud. Lige nu ser det ud som om, at selvom man stemmer nej, er man alligevel en del af det fællesskab, der bliver etableret,« siger hun.

Meningen var at etablere en ny stærk hovedorganisation. Vil den stadig være det, hvis nogle fagforbund melder sig ud?

»Det er klart, at hvis halvdelen af medlemmerne forlader den nye hovedorganisation, så har vi selvfølgelig en udfordring. Men vi taler om nogle organsationer, der sætter spørgsmålstegn ved, om de vil fortsætte medlemskabet, og det må vi respektere.»

»Jeg håber, at de bliver. Men under alle omstændigheder bliver det en stærk hovedorganisation,« erklærer Bente Sorgenfrey.

Deadline for udmeldelse

Først den 30. juni er der deadline for de enkelte fagforbund, der i dag hører under LO og FTF's paraplyer, til at meddele, om de ønsker at melde sig ud af den nye hovedorganisation.   

Blandt andet Finansforbundet, der er det fjerde største forbund i FTF, giver den nye fusion en kold skulder. Forbundet truer med at melde sig ud af den nye hovedorganisation.

Finansforbundet har sammen med en række mindre FTF-organisationer allerede drøftet en eventuel optagelse med Akademikerne. Men selvom forhandlingerne lige nu er sat på standby på grund af kontroverser om blandt andet forhandlingsret, kan det ikke udelukkes, at finans- og bankfolk igen gør kur til akademikernes paraplyorganisation.

»Vi skal være medlem af en hovedorganisation, men der er strømninger, der mener, at vi ikke kan være med i den nye fusionsorganisation. Det diskuterer vi på et ekstraordinært landsmøde den 6. juni,«, siger Finansforbundets formand Kent Petersen.

Formand for Ergoterapeutforeningen Tina Nør Langager er en af forbundets fem delegerede på FTF-kongressen, der stemmer nej til fusion, men alligevel vil blive.    

»Vi kommer og stemmer nej. Vi er så også af sådan af natur, at er der et demokratisk flertal for en fusion, går vi selvfølgelig konstruktivt ind i det. Vi skal være medlem af en hovedorganisation, og så er vi medlem af den nye hovedorganisation,« fastslår Tina Nør Langager.  

Blikkenslagerne bliver uanset hvad

Formand for Blik- og Rørforbundet Max Meyer har aldrig været forelsket i et bunkebryllup med it-folk, pædagoger og farmaceuter. Derfor har han for længst meldt ud, at blikkenslagerne stemmer nej.

Det kan dog ændre sig, når han mødes med sit forretningsudvalg fredag morgen.

»3F er kommet med konkrete ændringsforslag, der langt hen ad vejen tager nogle af de udfordringer, vi ser. Det er logisk, at hvis 3F  anbefaler et ja, så vil vi også gå ind og kigge på vores nej. Vi stiller os ikke op som et lille forbund og råber og skriger,« siger Max Meyer.

Hvis det bliver et ja, vil vi selvfølgelig gå seriøst ind i arbejdet og få det bedste ud af det. Max Meyer, formand for Blik & Rør.

»Min allerstørste bekymring for en ny hovedorganisation er, at vi bliver så bred en organisation, at vores muligheder for at få indflydelse bliver sværere, fordi det er sværere at blive enige. At finde en fælles holdning mellem korsangere og ufaglærte kan godt blive en udfordring,« siger han.

Allerede i dag er det svært at samle 18 LO-forbund, påpeger Max Meyer. Han frygter, at det kan være svært at finde fælles fodslag mellem 88 faglige organisationer.

»Hvis det bliver et ja, vil vi selvfølgelig gå seriøst ind i arbejdet og få det bedste ud af det. Vi vil gøre alt for at få en stærk hovedorganisation, for vi har da ingen interesse i en svag organisation,« fastslår Max Meyer og pointerer, at han ingen planer har om at melde sig ud af den nye organisation.

»Tværtimod,« griner blikkenslagernes førstemand.

Fyringsrunder   

Hvis nogle forbund gør alvor af at melde sig ud, får den nye hovedorganisation en stram økonomi. Hvert fagforbund, der er med i den nye hovedorganisation, skal betale et årligt kontingent på 175 kroner per medlem.

Hvis Finansforbundet med cirka 40.000 medlemmer beslutter at gå, vil der være syv millioner kroner mindre om året at gøre godt med. Det vil kunne mærkes. 

Bliver der nikket ja til fusion i Odense fredag, bliver der bidt negle hos de knap 200 medarbejdere, der i dag har job i LO og FTF.

I beslutningsgrundlaget for den nye fusion forudsættes der nemlig en »reduktion i de samlede løn- og personaleudgifter på 25 procent på grund af overlappende opgaver«.

Med andre ord vil der med stor sandsynlighed blive uddelt fyresedler blandt de ansatte i løbet af 2018 i både LO og FTF.

Fusionstoget stopper

Falder den nye hovedorganisation til jorden, vil der i både FTF og LO være krisestemning, skuffelse og jubel i en pærevælling.

Ergoterapeuter, finansfolk, malere og en stribe andre forbund vil ånde lettet op over, at de ikke skal ind i en ny hovedorganisation.

Men frustrationer og nederlagsstemning vil fylde mest, hvis fusionstoget stopper fredag. Ifølge flere kilder vil det begynde at fyge med beskyldninger om, hvem der er skyld i nederlaget i toppen af fagbevægelsen, ligesom både LO og FTF skal tænke nyt både i forhold til strategi, økonomi og det fremtidige samarbejde.     

HK-formand Kim Simonsen mener, at det kræver en »tænkepause«, hvis det bliver nej til fusionen fredag.

»Men fagbevægelsen eksisterer stadigvæk 14. april, uanset om det bliver et ja eller et nej. Men nogen er forpligtede til at komme med svar på, hvad der skal ske, hvis det bliver et nej. Der er ingen plan B, og jeg tror på et ja,« siger han.

I både HK Kommunal og HK Stat har de to sektorformænd henholdsvis Bodil Otto og Rita Bundgaard været ivrige forkæmpere for en fusion, og i deres baglande vil der være et pres for at melde sig ud af LO og ind i FTF, hvis afstemningen ender med et nej. 

Formand for Dansk Metal, Claus Jensen, taler direkte om, at et nej »vil være et kæmpestort prestigetab for LO-formanden og for bevægelserne.«

Derudover frygter Metal-formanden, at LO vil skrante gevaldigt, hvis et flertal vender tommelfingeren nedad til fusionen.  

»Jeg er sikker på, at vores hovedorganisation bliver dyrere og dårligere, hvis vi er alene efter fredag,« siger Claus Jensen, der er en varm tilhænger af fusionen. 

Store forventninger til Risgaard

Lykkes det for Lizette Risgaard og Bente Sorgenfrey at skaffe det fornødne flertal, bliver der ikke tid til at dvæle længe ved resultatet. Der er indbyggede konflikter mellem store og små fagforbund med vidt forskellige medlemsgrupper, vurderer politisk kommentator Hans Engell.

FTF-forbund med professionsuddannede sygeplejersker og fysioterapeuter vil vogte på, om især 3F sætter sig på magten i den nye hovedorganisation, betoner han.

»Lizette Risgaard kommer til at spille en nøglerolle for, at den nye organisation bliver en succes. Der vil være forventninger fra halvanden million medlemmer om at sætte en stærkere lønmodtager-dagsorden. Det bliver en kæmpe opgave for hende som den første formand for en ny organisation, for hun skal finde arbejdsformen og indflydelsen,« siger Hans Engell.

Ægteskabskontrakten

Her er fakta om grundlaget for den nye hovedorganisation, som LO og FTF skal stemme ja eller nej til i dag. 

Hovedorganisationen samler Danmarks forbund/fagforeninger for at skabe et solidarisk og demokratisk samfund med job og uddannelse til alle, kvalitet i velfærden og et godt arbejdsliv. 

Hovedorganisationen styrker og udvikler lønmodtagernes individuelle og kollektive muligheder gennem politisk indflydelse og ved at styrke og udvikle den danske aftalemodel og de faglige organisationer i et stærkt fællesskab. 

Hovedorganisationen skal virke for en bæredygtig samfundsøkonomisk udvikling med fokus på fuld beskæftigelse under ordnede forhold for lønmodtagerne og et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle. 

Hovedorganisationen er partipolitisk uafhængig. 

Hovedorganisationen får navn i løbet af efteråret 2018. 

Hovedorganisationen ser dagens lys 1. januar 2019. 

Kontingentet er 175 kroner per erhvervsaktivt medlem per år. Det reguleres med haldelen af udviklingen i nettoprisindekset per år. 

Kilde: FTF og LO. Læs mere på loftf2020.dk

 

Hans Engell fremhæver, at eventuel ny hovedorganisations skæbne i høj grad afhænger af, hvordan Lizette Risgaard agerer.

Lizettes hjerte sidder til venstre side tæt på Socialdemokratiet, men hun har også et aldeles glimrende samarbejde med Lars Løkke. Hans Engell, politisk kommentator.

»Lizette Risgaard kommer selv til at skabe den her formandspost, og de spor hun kommer til at lægge, bliver også bestemmende for, hvordan hendes efterfølgere kommer til at tackle opgaven. Derfor bliver det meget op til hende og det hold, som hun sammensætter, om den nye hovedorganisation bliver en størrelse, som vi alle sammen kommer til at se og mærke,« siger Hans Engell.

Vil Lizette Risgaard som formand for en ny stor hovedorganisation få mere indflydelse på Christiansborg?

»Det kommer an på, hvordan hun selv vil tage magten på sig. Lizette Risgaards store fordel er, at hun er respekteret, politisk troværdig og en fornuftig balanceret socialdemokrat. Hendes hjerte sidder til venstre side tæt på Socialdemokratiet, men hun har også et aldeles glimrende samarbejde med Lars Løkke. Så tæt at de oven i købet kysser på kind til de store forhandlinger,« siger Hans Engll og noterer, at de gode kontakter til begge sider i dansk politik er centrale. 

Til syvende og sidst afhænger successen for både Lizette Risgaard og den nye hovedorganisation af, hvor meget medlemsforbundene vil bruge deres formand.

»Vil forbundene acceptere, at det bliver en post, der er endnu mere synlig og dagsordensættende. Det bliver helt afgørende for, hvordan formandsposten i den nye store lønmodtagerorganisation kommer til at fungere,« fastslår Hans Engell.

Ægteskabskontrakten

Her er fakta om grundlaget for den nye hovedorganisation, som LO og FTF skal stemme ja eller nej til i dag. 

Hovedorganisationen samler Danmarks forbund/fagforeninger for at skabe et solidarisk og demokratisk samfund med job og uddannelse til alle, kvalitet i velfærden og et godt arbejdsliv. 

Hovedorganisationen styrker og udvikler lønmodtagernes individuelle og kollektive muligheder gennem politisk indflydelse og ved at styrke og udvikle den danske aftalemodel og de faglige organisationer i et stærkt fællesskab. 

Hovedorganisationen skal virke for en bæredygtig samfundsøkonomisk udvikling med fokus på fuld beskæftigelse under ordnede forhold for lønmodtagerne og et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle. 

Hovedorganisationen er partipolitisk uafhængig. 

Hovedorganisationen får navn i løbet af efteråret 2018. 

Hovedorganisationen ser dagens lys 1. januar 2019. 

Kontingentet er 175 kroner per erhvervsaktivt medlem per år. Det reguleres med haldelen af udviklingen i nettoprisindekset per år. 

Kilde: FTF og LO. Læs mere på loftf2020.dk

 

Kontakt
Jobannoncer

[email protected]
+45 7174 7377

Kommercielt samarbejde

Jesper Berg
[email protected]
+45 93990460

A4 Medier er en del af A4 Medier Aps
CVR-nr. 31470021
Islands Brygge 32D
DK-2300 København S

Ansvarshavende chefredaktør

Nicolai Kampmann
[email protected]


Annoncering

Forretningsbetingelser

Cookies

Brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål til abonnementer, jobannoncer eller generelt behov for hjælp, så skriv til [email protected] eller ring 93 99 04 60 ...