»Vi har ikke brug for flere hænder, vi har brug for flere kvalificerede og kloge hænder. Det er derfor, at uddannelse er det vigtigste redskab i en aktiv arbejdsmarkedspolitik,« mener næstformand i LO Ejner K. Holst. Foto: LO/presse og Niels Meilvang/Ritzau Scanpix

Slagsmål om uddannelse:

LO: Danmarks bedste jobcentre vægter uddannelse af ledige højt

18. maj 2018
Uddannelse af ledige kan svare sig, mener LOfagbevægelsen. Den retter skarp kritik mod regeringens store besparelser på uddannelse af ledige. En opgørelse fra LO viser, at jobcentre der vægter opkvalificering af ledige højt, klarer sig bedst.

 

Det kan betale sig, hvis jobcentre i højere grad gør brug af uddannelse, når de skal få ledige i arbejde.

I hvert fald hvis man som jobcenter gerne vil ligge højt i LO's Jobcenterindeks. Det måler den kommunale beskæftigelsesindsats på en række parametre. Herunder andelen af kommunens dagpenge-forsikrede ledige, der blev opkvalificeret gennem kurser og uddannelse i 4. kvartal 2017.

Ifølge LO næstformand Ejner K. Holst er investering i netop uddannelse et vigtigt redskab til at sikre kvalificeret arbejdskraft i erhvervslivet og mindre ledighed.

»Vi har ikke brug for flere hænder på arbejdsmarkedet. Vi har brug for flere kvalificerede og kloge hænder. Det er derfor, at uddannelse er det vigtigste redskab i en aktiv arbejdsmarkedspolitik,« siger Ejner K. Holst.

LO: Ryst værktøjskassen

Tilbage i 2015 viste et notat fra Beskæftigelsesministeriet, at det giver positivt udslag på både beskæftigelsesgraden og den gennemsnitlige timeløn, når ledige tager et »kompetencegivende uddannelsesforløb«.

»Jeg tror, at der i nogle kommuner er brug for at ryste værktøjskassen i stedet for bare at sende borgere i virksomhedspraktik. Det handler om at sikre borgeren nogle kompetencer, der er brug for gennem længere tid og ikke bare til at fylde et hul ud,« siger Ejner K. Holst.

De samfundsøkonomiske effekter er også til at mærke, viser en rapport fra Rockwoolfonden fra januar. Ifølge den vil det give en bonus på en milliard kroner til det danske bruttonationalprodukt (BNP), hvis 10.000 ufaglærte løftes til et faglært niveau.

Regeringens besparelser

Som en del af regeringens erhvervs- og vækstpakke fra 2017 omlægges statens refusion til kommunerne i forhold til arbejdsløse. Således vil kommunerne ikke længere få 50 procents refusion fra staten til vejledning og opkvalificering af ledige.

Ifølge regeringen vil det betyde, at kommunerne kommer til at bære en større del af de direkte omkostninger ved aktiveringsindsatsen. Det forventes derfor, at kommunerne vil »reducere deres brug af udgiftstunge aktiveringsforløb som opkvalificering og vejledning«. I stedet skal kommunerne øge brugen af virksomhedsrettede tilbud.

Det vil spare 870 millioner kroner, og det er ifølge Ejner K. Holst fra LO en helt forkert prioritering.

»En regering, som påstår at være erhvervsvenlig, hiver penge ud af systemet, som skal være med til at sikre, at virksomhederne får den kompetente arbejdskraft, de efterspørger. Det forstår jeg ikke.«

»Det styrker jo også kommunerne erhvervsklima, hvis man gør en indsats for, at de arbejdsløse kan det, virksomhederne efterspørger,« siger Ejner K. Holst.

Troels Lund: Ledige skal i arbejde

På den ene side sparer regeringen penge på uddannelse af ledige for at finansiere erhvervs- og iværksætteri-pakken. Men samtidig skriver beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i en pressemeddelelse, at flere ledige på dagpenge skal have et uddannelsesløft. Derfor afsættes der 100,4 millioner kroner i 2018 til ufaglærte ledige og ledige med en »forældet uddannelse«, så de kan tage en erhvervsuddannelse.

Troels Lund Poulsen understreger over for Ugebrevet A4, at jobcentrenes fremmeste opgave er, at få ledige i job.

»Med refusionsreformen på ydelser har vi allerede givet kommunerne et stærkt incitament til at fokusere på at få ledige i job. Kommunerne har derfor stor interesse i at investere i netop den indsats, som kan bringe ledige i beskæftigelse. Det incitament understøttes yderligere med forenklingen af den økonomiske styring,« skriver Troels Lund Poulsen.

Men selvom der skal spares penge, bliver der stadig sat et beløb af til et uddannelsesløft for nogle grupper af ledige. 

»Når vi vælger at sætte fokus på muligheden for at tage en erhvervsuddannelse som ledig, så skal det ses i sammenhæng med, at det går godt i dansk økonomi. Beskæftigelsen har aldrig været højere og er først og fremmest drevet af en stor jobfremgang i den private sektor. Alene siden sommeren 2015, hvor regeringen trådte til, er der blevet skabt 129.300 flere private job.«

»Det har givet et ekstra pres på arbejdsmarkedet, og flere virksomheder melder, at de har sværere ved at rekruttere den nødvendige arbejdskraft. Og for nogle ledige – særligt dem med færrest kompetencer – kan en erhvervsuddannelse være vejen,« skriver Troels Lund Poulsen.

Det interessante ved indekset er, at det vægter de ting, LO prioriterer, højest. Det er så uddannelse. Vi bruger rigtig mange kræfter på eksempelvis virksomhedspraktik, og derfor bliver vi ramt Torben Bahn Petersen, arbejdsmarkedschef Næstved Kommune

Nye veje at gå

Strategien er kendt som 'Hjørring-modellen'. Den går ud på, at kommunen laver en individuel plan med borgeren ud fra borgerens ønsker til fremtiden, borgerens udfordringer og ressourcer. 

En af de borgere, der har modtaget opkvalificerende undervisning gennem Hjørring Kommune, er Line Troelsen fra Sindal.

Hun er oprindeligt uddannet social- og sundhedsassistent, men efter at hun gik ned med stress, brugte hun kommunale tilbud om truckkurser og andre kurser til at skifte spor. Hun er for nylig startet i lære som lager og logistikoperatør. 

»Uden det, tror jeg stadigvæk, at jeg havde siddet hjemme og været træt af, at jeg ikke kunne finde noget arbejde. Jeg havde ikke set de muligheder, der åbnede sig gennem kommunen. Det har været med til at sikre, at jeg kom videre,« siger Line Troelsen.

Du kan læse mere om Line Troelsen her.

Kontakt
Jobannoncer

[email protected]
+45 7174 7377

Kommercielt samarbejde

Jesper Berg
[email protected]
+45 93990460

A4 Medier er en del af A4 Medier Aps
CVR-nr. 31470021
Islands Brygge 32D
DK-2300 København S

Ansvarshavende chefredaktør

Nicolai Kampmann
[email protected]


Annoncering

Forretningsbetingelser

Cookies

Brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål til abonnementer, jobannoncer eller generelt behov for hjælp, så skriv til [email protected] eller ring 71 74 73 77 ...