Knap hver tredje leder oplever det som en udfordring at finde kvalificeret personale, når de skal ansatte socialpædagoger. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Pædagog-chefer i opråb: Ansatte er ikke gode nok til deres arbejde

26. sep, 6:00
Pædagoger, der arbejder på døgninstitutioner og bosteder, er ikke dygtige nok til deres arbejde. Sådan lyder opråbet fra pædagogiske ledere i en helt ny rapport. Udfordringerne er størst i regionerne.

Pædagoger, der har ansvaret for anbragte børn og unge og voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, er ikke gode nok til det pædagogiske arbejde.

Sådan lyder meldingen fra de fleste af 432 ledere. De har deltaget i en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Socialpædagogernes Landsforbund (SL).  

Billedet er entydigt. Hele 96 procent af de adspurgte ledere oplever, at det socialpædagogiske personale har utilstrækkelig viden og kompetencer.  

Pædagog: Gode ledere hænger ikke på træerne

Det kalder på handling, mener SL-formand Benny Andersen. Han pointerer, at manglende færdigheder kan få alvorlige konsekvenser. 

- Hvis man ikke er knivskarp i sin faglighed, er man bagud på point fra starten. Det betyder i sidste ende, at der er risiko for, at man ikke trives, bliver sygemeldt, stopper, og at borgerne ikke får den støtte og hjælp, de skal have, siger han til A4 Nu.

"Husk efteruddannelse"

Omtrent halvdelen af de adspurgte mener, at socialpædagogerne skal blive bedre til at håndtere og forebygge konflikter.  64 procent peger på, at socialpædagogerne mangler kompetencer inden for dokumentation og skriftlighed. Halvdelen mener, at der er behov for et kompetenceløft inden for de socialpædagogiske metoder. 

Vi vil alle sammen gerne have, at de er bedre klædt på fra start af
Ulla Astman (S), næstformand, Danske Regioner

Socialpædagogerne arbejder blandt andet med udviklingshæmmede voksne, anbragte børn og unge, hjemløse og psykisk sårbare på forskellige sociale tilbud. De forskellige tilbud drives både regionalt og kommunalt.

Benny Andersen mener, at både regioner og kommuner skal blive bedre til at sørge for efteruddannelse til socialpædagogerne.

- Det er også et udtryk for, at der ligger et særligt ansvar på sådan et område, hvor arbejdsområdet udvikler sig med ny viden og nye borgergrupper, siger han.  

Flest problemer i regionerne

Ifølge analysen er det særligt i regionerne, at socialpædagogerne mangler viden og værktøjer til at lykkes med det pædagogiske arbejde

Næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman (S), mener, at det skyldes, at regionerne har ansvaret for de mest specialiserede sociale tilbud eksempelvis for døvblinde eller domfældte udviklingshæmmede. 

- Der har vi nogle af de allersvageste borgere, hvor der er brug for rigtig mange specialkompetencer, viden om lovgivning og rigtig megen pædagogisk viden. Jeg tror, det er derfor, der er behov for særlige kompetencer, når man skal arbejde på det regionale sociale område, siger hun til A4 Nu.   

Hele 95 procent af lederne synes, at socialpædagogernes kendskab til forskellig lovgivning på det sociale område halter. Hver tredje leder mener sågar, at der i 'høj grad' eller 'meget høj grad' er behov for mere kendskab til lovgivningen.

Otte ud af ti vurderer, at socialpædagogerne bør have mere kendskab til serviceloven (lov om social service, der blandt andet udstikker rammerne for rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer red.). Godt halvdelen af lederne mener, at der er behov for at styrke kendskabet til sundhedsloven og bekendtgørelse om magtanvendelse.

Igen er det særligt i regionerne, at lederne oplever størst behov for, at deres ansatte bliver skarpere på love og paragraffer.

"Uddannelse trænger til løft"

Regionernes næstformand ser gerne, at pædagogerne på de specialiserede tilbud, får styrket deres faglighed. Ulla Astman mener også, at et sted at starte er ved at løfte landets største uddannelse - pædagoguddannelsen.

- Det er vigtigt, at uddannelsen finder sted i selve uddannelsen, siger hun med henvisning til, at nyansatte socialpædagoger i dag ofte læres op på arbejdspladserne, før de kan indgå i det pædagogiske arbejde på de specialiserede tilbud.

De skal hjælpe nogle af de mest udsatte i det her land, og det tager tid og kræver dygtighed
Benny Andersen, formand, Socialpædagogernes Landsforbund.

Derfor vil man i regionerne gerne bidrage med forslag til at ændre pædagoguddannelsen, når den skal evalueres til næste år.  

- Således at vi har nogle pædagoger, der bedre matcher det, vi efterspørger, når vi slår stillinger op. Så vi ikke skal starte med at fylde en masse viden, kompetencer og efteruddannelse på. Folk vil jo også gerne i gang med arbejdet. Vi vil alle sammen gerne have, at de er bedre klædt på fra start af, siger Ulla Astman (S).  

Analysen viser, at især regionale ledere har svært ved at rekruttere nye med de rette faglige kompetencer.

Svært at finde de rette folk 

Det er dog ikke kun i regionerne, at det er svært at finde de rigtige medarbejdere. Knap hver tredje leder oplever store udfordringer med at finde kvalificeret personale, når de skal ansatte nye socialpædagoger.

Leder på sikret institution: Ansatte ikke klædt godt nok på

Lederne peger på manglende socialpædagogiske kompetencer som en primær årsag til rekrutteringsudfordringerne. Flere stopper eller sygemeldes kort tid efter deres ansættelse, fremgår det af analysen.

Afdelingsleder på den Sikrede Institution Kompasset i Brønderslev, Maria Hæstrup, har tidligere fortalt til A4 Nu, at det skaber et belastende arbejdsmiljø og øger risikoen for nedslidning, når pædagogerne mangler faglighed. 

Det er især ledere af døgninstitutioner og botilbud for voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der er udfordret i at rekruttere kvalificerede socialpædagoger, viser analysen.

Vil ændre pædagoguddannelsen

Benny Andersen er ligesom Ulla Astman (S) optaget af, at pædagoguddannelsen bliver gået efter i sømmene.

- På den store klinge handler det om at give de kommende socialpædagoger den rigtige og den gode uddannelse, der matcher det, arbejdsmarkedet efterspørger, nemlig langt mere socialpædagogisk viden, siger han. 

Efter kritik: Pædagoger vil have helt ny uddannelse

Han minder om, at en tredjedel af de nyudklækkede pædagoger skal ud på socialpædagogiske arbejdspladser. Derfor er der behov for mere specialisering på uddannelsen, påpeger han.

- De skal undervises i de discipliner, de møder, når de skal ud at arbejde med alt lige fra depressive selvskadende til mennesker med handicap. De skal hjælpe nogle af de mest udsatte i det her land, og det tager tid og kræver dygtighed, siger Benny Andersen.

Står det til ham, opretter man en særskilt uddannelse kun målrettet socialpædagoger. Tanken om at socialpædagogerne får deres egen uddannelse, har han også tidligere luftet i A4 Nu. 

Det er dog kun lidt under halvdelen af de adspurgte ledere, som peger på, at en selvstændig uddannelse til socialpædagoger er vejen frem. Men næsten alle lederne ønsker, at sammenhængen mellem undervisning og praksis bliver styrket på pædagoguddannelsen.

Blandt pædagoger i almenområdet er er der også tegn på, at nyuddannede pædagoger samlet set ikke har de forudsætninger, det kræver at understøtte den pædagogiske opgave. Det viste en analyse fra Tænketanken DEA blandt 350 dagtilbudsledere, som Politiken beskrev tidligere i september. 

Pædagoguddannelsen har for nyligt fået et økonomisk løft på 127,5 millioner kroner.

Analyse: Nye pædagoger kan ikke det, de skal

Bag undersøgelsen

Resultaterne af undersøgelsen baserer sig på en webbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt ledere, organiseret under Socialpædagogerne, Socialt Lederforum, Landsforeningen for sociale tilbud  (LOS) og Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og Unge (FADD).

De fire organisationer har selv udarbejdet spørgeskema for undersøgelsen, som Epinion har kvalitetssikret, programmeret og testet. Organisationer har selv forestået dataindsamlingen, som er forløbet i perioden: 12. august 2019 til 2. september 2019.

De deltagende ledere har været inviteret til undersøgelsen via e-mail med link til undersøgelsen.

I alt 432 ledere har besvaret undersøgelsen.

Kontakt
Jobannoncer

[email protected]
+45 7174 7377

Kommercielt samarbejde

Jesper Berg
[email protected]
+45 93990460

A4 Medier er en del af A4 Medier Aps
CVR-nr. 31470021
Islands Brygge 32D
DK-2300 København S

Ansvarshavende chefredaktør

Nicolai Kampmann
[email protected]


Annoncering

Forretningsbetingelser

Cookies

Brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål til abonnementer, jobannoncer eller generelt behov for hjælp, så skriv til [email protected] eller ring 71 74 73 77 ...