Regeringen kræver, at ledige skal rejse rundt og tage job i hele landet. »Forslaget er helt uacceptabelt og voldsomt provokerende over for fagbevægelsen,« mener formanden for fagforbundet FOA, Dennis Kristensen.  Foto: Arkivfoto: Thomas Lekfeldt/Scanpix.

GRÆNSELØS ARBEJDSLIV:

Regeringen vil tvinge ledige til at rejse fra Gedser til Skagen

14. jun 2016
Regeringen vil tvinge ledige til at tage job i hele Danmark, uanset hvor de bor. Forslaget mødes med hård kritik i LOfagbevægelsen og kan lamme trepartsforhandlingerne. En intern analyse fra forhandlingerne viser, at ledige faktisk søger mange job med lang rejsetid.

Fremover skal arbejdsløse søge og tage job i hele Danmark. Det vil i yderste konsekvens betyde, at en arbejdsløs industritekniker på Lolland skal tage et ledigt job på en maskinfabrik i Nordjylland.

Sådan bliver det, hvis det står til regeringen. Det bekræfter flere kilder tæt på treparts-forhandlingerne mellem regering, arbejdsgivere og fagbevægelse.

»Regeringens forslag på forhandlingsbordet lige nu er, at man som ledig skal stå til rådighed for arbejde i hele landet - uanset transporttid. Og sanktionerne for ikke at leve op til krav for rådighed, vil regeringen også have strammet gevaldigt,« oplyser formanden for fagforbundet FOA, Dennis Kristensen, som er med i treparts-forhandlingerne.

Som reglerne er nu, skal arbejdsløse søge og tage job inden for en bestemt radius. De skal som udgangspunkt acceptere at bruge cirka tre timer hver dag på transport med bus, tog eller anden offentlig transport.

Fakta: Krav til lediges mobilitet

Der er en række krav til, hvor langt væk hjemmefra ledige skal søge og acceptere job. Kravene er defineret ud fra, hvor lang tid det tager med offentlig transport - for eksempel med bus eller tog. Generelt er kravet, at man som ledig skal være indstillet på omkring tre timers rejsetid hver dag. Der er dog visse undtagelser og tilføjelser. Her er en oversigt:

I løbet af de første tre måneders arbejdsløshed skal ledige søge og tage job med en transporttid op til tre timer

Efter tre måneders arbejdsløshed skal ledige søge og tage job med en transporttid på mere end tre timer, men dog kun med mindre overskridelser. 

Hvis der opstår mangel på ledige med bestemte kvalifikationer, og der ikke kan findes lokal arbejdskraft i nær fremtid kan kravet til transporttid være op til fire timer

Mellem- og højtuddannede kan blive mødt med krav om at tage job i hele Danmark - altså ingen øvre transporttid - hvis der i i et område mangler kvalificeret arbejdskraft, som ikke i nær fremtid kan findes lokalt.  

Hvis man bor i et område med dårlige muligheder for offentlig transport, kan kravet vedrørende transporttid sættes op til mere end tre timer.

Kilde: Analyse udarbejdet for regeringen i forbindelse med trepartsforhandlingerne. 

»Med forslaget vil regeringen fjerne en hver form for rimeligheds-betragtning i forhold til begrebet om, at ledige skal stå til rådighed,« siger Dennis Kristensen, og fortsætter:

»Man skal eksempelvis som ledig på Lolland tage et job i Skagen. Det uanset, at det kan betyde, at ægtefællen siger sit job op og flytter med til Skagen for så et halvt år efter begge to at stå og være arbejdsløse i Skagen.«

Minister: Mobilitet er afgørende

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) vil ikke udtale sig konkret om, hvad regeringen vil i forhold til lediges mobilitet. Men at det ligger ham på sinde fremgår klart af et skriftligt svar til Ugebrevet A4. 

Det er helt afgørende, at ledige ... både er fagligt og geografisk mobile. Jørn Neergaard Larsen (V), beskæftigelsesminister

»Hvis man vil have skrappere krav til lediges mobilitet, må det jo være, fordi man mener, at der er et problem med at få besat ledige job. Men jeg har svært ved at se noget generelt problem på den front. Ubesatte stillinger handler i høj grad om mangel på folk med bestemte uddannelser og ikke om lediges mobilitet,« siger Verner Sand Kirk og fortsætter:

»Jeg kan ikke se det som andet end symbolpolitik, hvis man strammer kravene til lediges mobilitet. Effekten af strammere regler vil højst sandsynlig være meget minimal.«

Han mener, at de færreste arbejdsgivere er interesseret i at ansætte folk, der skal rejse langt for at nå frem til arbejdspladsen. Den slags folk vil ofte søge hurtigt væk til et job tættere på. 

Kritik: Helt unødvendigt

Karsten Hønge (SF) ryster på hovedet af regeringens fokus på lediges geografiske mobilitet. 

»Jeg forstår simpelthen ikke, hvad det er for nogle job, det skulle være så vigtigt at få flyttet folk til langvejsfra. Det er jo ikke døde genstande, man bare flytter med, men mennesker af kød og blod, som har familie og venner. Det eneste, man opnår med nye krav, er at gøre livet endnu mere surt for ledige,« siger Karsten Hønge.

Han mener, at de nuværende krav til ledige om at søge og tage job med op til tre timers daglig transporttid »i forvejen ligger i overkanten af«, hvad man bør forlange.

»Det har jo kæmpe stor betydning for privatlivet, hvis man skal bruge tre timer på transport hver dag ud over tiden på arbejde. Så kan man for eksempel tage hjemmefra klokken 5:30 og først være hjemme igen cirka klokken 17,« siger Karsten Hønge.

Langtidsledige søger ikke længere væk

Man kunne tro, at desto længere tid folk går ledige, jo længere væk ville de forsøge at få arbejde. Men det er der ikke noget, som generelt tyder på ifølge analysen fra treparts-forhandlingerne.

Her har man set på lediges samlede søgeadfærd i forhold til længden af deres ledighed. Konklusionen er:

»Der er ikke en entydig positiv sammenhæng mellem ledighedslængde og søgeafstand.«

Karsten Hønge fra SF ser dog ikke nogen grund til at lægge pres på ledige for at søge længere og længere væk med tiden. 

»Der kan jo være alle mulige gode grunde til, at ledige ikke giver sig til at søge arbejde længere væk. Det kan jo for eksempel være enlige mødre, som ikke kan få kabalen med at bringe og hente børn til at gå op, hvis de får meget lang transporttid,« siger Karsten Hønge. 

Vil regeringen lamme trepart?

Dennis Kristensen fra FOA undrer sig højlydt over, at regeringen bringer krav til lediges geografiske mobilitet ind i treparts-forhandlingerne. Han siger:

»Der er lige lavet en dagpengereform, hvor regeringen har fået det på plads, som arbejdsmarkedets parter og Folketinget kunne blive enige om  - også i forhold til, hvordan ledige skal stå til rådighed.«

»Alligevel bringer regeringen krav om øget geografisk mobilitet ind i treparts-forhandlingerne. Det er voldsomt provokerende, for regeringen ved godt, at fagbevægelsen ikke vil være med til stramninger her.«

Dennis Kristensen leger ligefrem med tanken om, at regeringen bevidst ønsker at få treparts-forhandlingerne til at bryde sammen.

»Regeringen står med nogle arbejdsgivere, som er dybt internt splittet på, hvordan man skal forholde sig til statsministerens ønske om en praktikplads-garanti til elever, der vil være faglærte.«

»På den baggrund er det lige før, man får den tanke, at det her krav om øget mobilitet er et forsøg på at sikre, at det ikke er arbejdsgiverne, som siger nej, men fagbevægelsen, der ender med at sige nej til at fortsætte treparts-forhandlingerne,« siger Dennis Kristensen. 

Han har et klart budskab til regeringen:

»Se nu at få ryddet de emner af vejen i treparten, som bare er ren paradespil. I ved jo godt, at I aldrig får fagbevægelsen med på det. Lad os i stedet se at komme i gang med det, som vi står i staldene og damper efter at komme i gang med: Flere praktikpladser samt mere efter- og videreuddannelse til voksne.«  

Politikerne gentager sig selv

Verner Sand Kirke fra AK-Samvirke er ikke så overrasket over, at regeringen sætter fokus på lediges vilje til at rejse efter job.

»Spørgsmålet - om hvorvidt ledige står nok til rådighed - dukker op hvert eller hvert andet år. Så undersøger politikerne sagen og finder ud af, hvor stramme reglerne faktisk er, og at der ikke er noget at komme efter,« siger Verner Sand Kirk og uddyber:

»Senest har vi jo set, hvordan ekstra kontrol af lediges bopælsadresser er blevet droppet, fordi man kun fandt én synder ud af 10.000 undersøgte.« 

Kontakt
Jobannoncer

[email protected]
+45 7174 7377

Kommercielt samarbejde

Jesper Berg
[email protected]
+45 93990460

A4 Medier er en del af A4 Medier Aps
CVR-nr. 31470021
Islands Brygge 32D
DK-2300 København S

Ansvarshavende chefredaktør

Nicolai Kampmann
[email protected]


Annoncering

Forretningsbetingelser

Cookies

Brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål til abonnementer, jobannoncer eller generelt behov for hjælp, så skriv til [email protected] eller ring 93 99 04 60 ...