A4 Medier
Netværk - Viden - Sparring - Perspektiv - Indflydelse

Kursus: Adfærdsdesign

Kursus: Adfærdsdesign
Kursus datoer

Start dato

Onsdag d. 10/04 2024

Slut dato

Onsdag d. 08/05 2024

Adresse

Esplanaden 34 C

1263 København

A4 Medier og bro kommunikation: Kursus i adfærdsdesign

Adfærdsforandring kan være et effektivt redskab til at opnå dine mål, om det så drejer sig om at påvirke adfærd eksternt hos medlemmer, kunder, samarbejdspartnere eller borgere, eller internt hos medarbejdere og ledere i din egen organisation.

Flere og flere organisationer får øjnene op for potentialet, men hvordan omsætter man indsigterne fra adfærdspsykologi til konkrete initiativer?

På A4 Medier og bro's kursus i adfærdsdesign vil vi introducere dig til en række teorier fra adfærdspsykologi, og vi tager dig igennem en række praktiske cases, der gør dig i stand til at identificere adfærdsudfordringer i dine egne arbejdsopgaver. Du vil desuden få værktøjerne til at identificere, hvilke adfærdsgreb du kan bringe i spil, som løsning. Vi hjælper dig hele vejen igennem, indtil du står med et konkret løsningsforslag.


Det er din case, der danner afsæt for kurset, og det er derfor en forudsætning, at du medbringer en konkret case, du vil arbejde med. Du behøver ikke have en krystalklar vision fra start. Vi hjælper dig med at indsnævre adfærdsudfordringen, til et konkret projekt. Casen gør, at vi hurtigt får omsat de teoretiske indspark til din virkelighed.


Når du har gennemført kurset, vil du stå med et konkret løsningsforslag til din case, og du vil have de grundlæggende værktøjer til at tænke adfærdsdesign ind i alle dine efterfølgende arbejdsopgaver.

Du vil arbejde metodisk med at undersøge barrierer og friktioner, inden du bruger ressourcer på at udvikle løsninger. Det sikrer nemlig, at dine fremtidige løsninger rent faktisk vil rykke adfærd og skabe forandringer i sidste ende. 

På kurset sikrer vi et højt fagligt niveau, og vi faciliterer det sociale rum, der skaber grobund for netværk, sparring og vidensdeling.


Dit udbytte:

- En grundig introduktion til teorien bag adfærdspsykologi, og hvordan vi mennesker bearbejder information og træffer beslutninger.

- Kompetencer til at kortlægge, hvad der reelt står i vejen for en ønsket adfærd, og indsigt i adfærdsgreb til dit konkrete adfærdsprojekt.

- Indsigt i adfærdsbaserede løsninger, som du fremadrettet kan tænke ind i dine egne arbejdsopgaver og organisation.

- Et netværk af andre kursister, der interesserer sig for adfærdsforandring.

- Konkret løsning på dit adfærdsprojekt.

Målgruppe:

Du er muligvis ansat i en kommune, styrelse, fagbevægelsen, en arbejdsgiverorganisation, interesseorganisation eller en privat virksomhed.

Kurset er for dig, der ønsker at skabe forandringer og ændre adfærd enten eksternt eller internt i organisationen. 

Måske skal du implementere et nyt arbejdsmiljøinitiativ på arbejdspladsen? Måske du skal gennemføre en organisationsændring, der kræver adfærdsforandring? Ellers måske ønsker du, at din kommunikationsindsats resulterer i konkrete adfærdsændringer? mulighederne er mange, men det afgørende er, at du er klar til at bringe løsningerne fra adfærdsteori i spil. 

Møde dine undervisere:

Underviser modul 3 

Nathalie Søegaard arbejder i krydsfeltet mellem kommunikation og adfærdsdesign, og er ekspert i at undersøge målgruppers adfærd, og hvorfor de træffer beslutninger, som de gør.

Underviser modul 2 

Josefine Eliasen har indgående erfaring med at designe og eksekvere adfærdsrelaterede projekter. Hun er eminent til at undersøge andres adfærd og finde på måder at ændre den.

Underviser på modul 1 

Sofie Martine Dideriksen er ekspert i både kvalitative og kvantitative brugerundersøgelser. Med en baggrund i psykologi, statskundskab og arkitektur har hun en bred værktøjskasse til at forstå og ændre adfærd, og har erfaring med alt fra klimaprojekter til forebyggelsesinitiativer.

Modul 1: Onsdag d. 10 april 2024

Introduktion til adfærdsteori


Vi introducerer dig for adfærdspsykologiens teoretiske fundament. Du bliver introduceret til intentional gap, din irrationelle målgruppe og adfærdsprincipper, der påvirker adfærd i forudsigelige retninger.

Vi arbejder med konkretisering af dit adfærdsprojekt, og vi kigger på den adfærd, der står i vejen for at nå i mål. Du lærer at konkretisere den ønskede adfærd, og du omsætter adfærdsteorien til konkrete adfærdsgreb.


Modul 2: Torsdag d. 11 april 2024

Find friktioner, tag hul på løsninger


Du får en grundig introduktion til, hvilke metoder du skal bruge til at undersøge den adfærd, du gerne vil ændre. Metoderne sikrer, at du får indblik i de friktioner, der rent faktisk står i vejen for din ønskede adfærd. Og du starter på de første løsningsideer.


Når dagen er omme, har du fået en metodeværktøjskasse og lavet en klar plan for, hvordan du vil undersøge adfærden hos din målgruppe. Og du er kommet med de første bud på, hvordan du kan fjerne dine skrivebordsfriktioner.

Modul 3: Selvstudier og feedback

Undersøg adfærden og friktionerne hos din målgruppe

På modul 3 skal du på feltarbejde og undersøge den adfærd, du gerne vil ændre i blant din målgruppe eller i din organisation.

Du vil bruge metoderne til at få indblik i, hvad de reelle friktioner er. Og du vil måske afprøve ideer til, hvordan du kan fjerne friktionerne. Det sikrer, at du straks omsætter de teoretiske input til praksis i dit arbejde – og det er det allervigtigste.

Underviserne er tilgængelig pr. telefon og mail, hvis du har brug for sparring undervejs.


Modul 4: Onsdag d. 8 Maj 2024

Endelige løsninger


Du har været ude i den virkelige verden og fået erfaring med, hvad der virkelig står i vejen.

Når vi mødes på modul 4, skal du i bedste Løvens hule-format præsentere din adfærd, dine friktioner og dine bud på løsning. Du skal pitche dine indsigter for de andre deltagere og underviseren, og du får feedback på dine løsningsforslag. Derefter vender vi pilen indad og ser på, hvilke biases hos dig selv der står i vejen for forandringer og vaneændring.


Output

Når forløbet er slut, står du tilbage med konkrete løsningsforslag til dine konkrete arbejdsopgaver.

Du har en grundlæggende teoriforståelse for adfærdspsykologi.

Du vil have kompetencerne til at lade adfærdstænkningen gennemsyre alle dine fremtidige arbejdsopgaver, og du vil have et netværk af andre professionelle, der interesserer sig for adfærdsforandring.

Praktisk

Prisen for deltagelse er 18.495 ex moms. og er inklusiv læringsmateriale og forplejning.

Alle Kursusdage foregår på Esplanaden i København.

Er du interesseret i at høre mere om forløbet?

Du er meget velkommen til at ringe eller skrive til Magnus Vind Lorenz, tlf. 93 85 81 86, [email protected].

 

Venter på PipeDrive..
Venter på PipeDrive..