A4 Medier
Netværk - Viden - Sparring - Perspektiv - Indflydelse

Masterclass: Moderne medlemsrelationer

Masterclass: Moderne medlemsrelationer
Kursus datoer

Start dato

Tirsdag d. 16/04 2024

Slut dato

Onsdag d. 22/05 2024

Adresse

København

Masterclass: Moderne medlemsrelationer

Som interesseorganisation er relationen til medlemmerne helt afgørende i forhold til legitimitet, økonomi, politisk gennemslagskraft og fremtidssikring.

  • Hvordan influerer man som organisation det omdømme, ens branche eller sektor repræsenterer?
  • Hvordan skaber man merværdi for medlemmerne og styrker relationen?
  • Hvordan sikrer man legitimitet til politiske mærkesager?
  • Hvad er fremtidens temaer og organisationsformer?
  • Hvad kan etablerede organisationer lære af de unge selv?

Få svar på dette og andre afgørende spørgsmål for din organisation.

Mange organisationer er fælles om problemer med aldrende vedtægtsstrukturer, svær rekruttering af politisk valgte, økonomi og måske politisk gennemslagskraft. Uanset om man er first mover på særlige områder, har en synlig stærk forperson og en usynlig direktør eller omvendt, så er der meget at lære af hinanden.

Masterclassen forløber over seks dage. Hver gang sætter vi fokus på et tema, som vi dykker ned i, og vi får besøg af en eller to eksterne oplægsholdere med dyb og erfaringsbaseret indsigt i emnet.

Møde dine undervisere:

Helge+Bjere+1 (1) 

Helge Toksvig Bjerre er ekspert i politisk kommunikation, kampagner og strategisk rådgivning. Helge har bl.a. været særlig rådgiver for boligminister Kaare Dybvad og er ejer af kommunikationsbureauet Community Agency.

Mikkel+Wolf+1 (2) 

Mikkel Wolf Rasmussen er managing partner og medstifter hos rådgivningsvirksomheden Structured. Mikkel er en erfaren strateg, analytiker og facilitator. Han har ledet analyseafdelinger på flere af Danmarks største bureauer, været kanalchef på TV 2 Play og direktør i en softwarevirksomhed.

Masterclassen henvender sig til:

Kommunikations- og pressechefer, presse- og kommunikationskonsulenter, kampagnechefer, marketingchefer, PR-chefer, medlemschefer, medlemskonsulenter, engagementschefer eller andre, der arbejder med medlemmer, hvervning, engagement og lignende.

Modul 1: Tirsdag d. 16. april 2024 9.30-15.30

Mobilisering og samfundsudfordringer - new power

Verdens tektoniske plader ryster under os, og der er brug for nye greb. Hvorfor er det, at mobilisering er så svært?

Hvad giver magt i 2024, og hvordan mobiliserer du omkring en sag? I vores tid kan idéer og bevægelser spredes og blomstre med forbløffende kraft og hastighed. Hvordan er 'new power' nøglen til at forstå, hvor vi er, og hvordan vi vil trives i det 21. århundrede? Med udgangspunkt i eksempler fra erhvervslivet, politik og NGO’er udvikler vi ideer, vi kan gå hjem og arbejde videre med.

Som dagens gæst får vi besøg af Lars Midtiby, adm. direktør, Danmarks Naturfredningsforening. Med mere end 130.000 medlemmer er Danmarks Naturfredningsforening en sværvægter i medlemsdanmark. Lars Midtiby giver sit bud på, hvordan man sætter strategisk retning og lykkes med grundlæggende kulturforandringer. Hvordan blev foreningens nye strategi til, og hvad er status på udfordringerne nu i en verden, hvor indsatsen for klima og biodiversitet er vigtigere end nogensinde? Hvordan benyttes redskaber som kernefortælling, medfortællere og aktiviteter til tydeliggørelse af de forandringer, som er nødvendige?

lars midtiby 

Lars Midtiby, adm. direktør, Danmarks Naturfredningsforening


Modul 2: Onsdag d. 17. april 2024 9.30-15.30

Mobilisering og medlemsdemokrati

Valg er demokratiets fest, så hvorfor stemmer medlemmerne ikke altid til valg i foreninger? Hvilke strategiske og taktiske greb fra politiske kampagner kan oversættes ind i dialogen med medlemmerne i andre organisationer?

Mød blandt andet Anna Elisabeth Lotz, chef for medlemmer og administration hos Velliv Foreningen. Hun vil fortælle om arbejdet med at engagere medlemmer i den stadig forholdsvis nye forening, Velliv Foreningen, som ejer pensionskassen Velliv.

Vi får også besøg af Kathrine Anker Kofoed, som er politisk chefkonsulent og en af de ansvarlige for inddragelsen af medlemmer i IDA. Kathrine vil fortælle om, hvordan man gør det nemt for medlemmer at være aktive og frivillige, samt hvad der virker effektivt. Få indsigt i aktiviteter såsom svampeplukning, frivilligt arbejde ved faglige 'deep dives', og hvordan medlemmer bliver gjort til eksperter og får en stemme udadtil. Hør om de forskellige typer af frivillige, fra de unge til de mere modne - herunder tillidsrepræsentanter som en type frivillig - og om hvordan frivillige måske oftere ser sig selv som aktive frem for blot 'frivillige'.

kko 

Kathrine Anker Kofoed, politisk chefkonsulent i Ledelsessekretariatet at IDA.

Anna_Elisabeth_hjemmeside 

Anna Elisabeth Lotz, chef for medlemmer og administration hos Velliv Foreningen.

Modul 3: torsdag d. 2 maj 2024 9.30-15.30 

Hvorfor er vi her egentlig? – Få styr på kernefortælling og vision

Vi lever i en tid, hvor ens legitimitet og værdi hver dag skal forsvares. Historiske sejre og en lang historie er ikke nok. På dagens modul genbesøger du som organisation dit større formål og værdi i verden.

Hvad er de spørgsmål, du bør kunne svare klart på? Hvordan skærer du organisationens mange aktiviteter ind til få konkrete mærkesager, man kan mærke og huske? Hvordan involverer du medlemmerne i forandringerne, så de giver mening?

Vores første gæst er Karen Tidemann, kommunikationschef hos VIVE, tidl. pressechef i Undervisningsministeriet og kommunikationsdirektør i Diabetesforeningen. Hun vil fortælle om, hvordan man skaber en sammenhængende kernefortælling, et tydeligt omdømme på tværs af mange faglige områder og udnytter styrken ved stærke talspersoner. Karen Tidemann fortæller om sit arbejde på VIVE gennem de sidste år med fokus på, hvordan man bruger kommunikation til at flytte organisationen; en kommunikationsstrategi fra ide til virkelighed.

Dertil får vi besøg af direktør og chefredaktør på A4 Medier, Kristian Madsen, der vil bidrage med sit overblik over organisationer Danmark. Hvem stikker ud i landskabet? Hvem forstår at være tydelig om deres mærkesager og kernefortælling? Bliv klogere på den politiske iagttagers blik på blandt andet partier, erhvervsorganisationer, NGO’er og faglige organisationer. 

Vi får desuden besøg af Thit Aaris-Høgh, som er administrerende direktør i Fonden for Socialt Ansvar, der er blevet en paraplyorganisation for en lang række sociale og frivillige indsatser, samlet om et fælles brand. De står blandt andet bag Bydelsmødre og Natteravnene. Hun vil fortælle om Fonden for Socialt Ansvars strategi, og hvordan fonden har arbejdet målrettet med at professionalisere den frivillige sociale sektor. For hvordan gør man komplekse indsatser enkle og skaber ejerskab på tværs af indsatserne?

Thit 1-5 

Thit Aaris-Høgh, administrerende direktør i Fonden for Socialt Ansvar

Kristian 

Kristian Madsen, direktør og chefredaktør på A4 Medier

Modul 4: fredag d. 3 maj 2024 9.30-15.30 

Medlemsrejsen

Hvordan kan I forenkle medlemmernes adgang til jer og anvendelsen af jeres platform? Hvordan skaber man en sammenhængende oplevelse mellem organisationens kontaktpunkter og sikrer den nødvendige koordinering internt? Hvordan får du startet op på kortlægningen - og hvem bør inddrages i organisationen?

Vi kigger også på fremtidens organisationers medier.

Hvordan skaber man merværdi for medlemmerne og styrker relationen via organisationens egne medier og kanaler? Hvordan bygger man bro mellem organisationens fokus og medlemmernes reelle interesser?

Her får vi besøg af Lasse Charley Pedersen, som er stifter af Sindri Consult og en af Danmarks førende rådgivere inden for medier omkring indholdsudvikling og digital transformation. Lasse er tidligere chef på DR og Ekstra Bladet og tidligere partner i et produktionsselskab. De sidste år har han arbejdet med en lang række organisationer, for eksempel 3F, Danmarks Lærerforening og Hjerteforeningen. Han viser en typisk proces, den gode rækkefølge, de konkrete greb og værktøjer. Det hele er bygget op omkring friske cases, som enten netop er afsluttet eller stadig er i gang.

Det traditionelle medlemsblad er udfordret, og det er svært at skabe opmærksomhed over for medlemmerne og ud i mediebilledet. Og dog? Hvordan kan man orkestrere medieaktiviteter på tværs af platforme og styrke organisationens brand? Vi drøfter nye erfaringer fra deltagerne og får besøg udefra.

Vores anden gæst er Susanne Fasting, digital udviklingskonsulent hos Faglige Seniorer og Serviceforbundet. Susanne vil fortælle om brugerrejsen, trigger flows og hvordan eksempelvis Serviceforbundet bruger medlemsdata til at segmentere indholdet i nyhedsbreve ned på overenskomstkoder, alder, branche, medlemstype mm., og derigennem har opnået en gennemsnitlig åbningsprocent på nyhedsbrevene på over 80%.

Styrket relation til medlemmerne: Et livsfase- og kunderejseperspektiv: Hvordan styrker man kontakten til sine medlemmer og skaber meningsfulde relationer med afsæt i medlemmernes behov? Hvordan kortlægger man medlemmernes behov og brug af kontaktpunktpunkter, så man kan sætte medlemmerne i centrum være relevant gennem medlemmernes livsfaser? Mød Louise Kjær Mansfeldt, der er chef for markedsudvikling hos Købstædernes Forsikring og en erfaren strateg og analytiker. Hun er blandt andet tidligere rådgiver for Hjerteforeningen og Customer Experience Director ved Hjaltelin Stahl.

Susanne Fasting 

Susanne Fasting, udviklingschef og kommunikationschef - Faglige Seniorer og Serviceforbundet

Louise 

Louise Kjær Mansfeldt, chef for markedsudvikling hos Købstædernes Forsikring

Modul 5: Tirsdag d. 21. maj 2024 9.30-15.30 

Engager de unge

Inspirationsdag med oplæg om unges trends, syn på demokrati, medier, sprog mv. De unge har nye organiseringsformer, medievaner, fremtidssyn og bekymringer. Mange har vendt ryggen til fagbevægelsen og de klassiske foreningsfællesskaber, men det betyder ikke, at de unge ikke gider engagere sig. De unge er bekymrede for klimaforandringer og kæmper med den første tid på arbejdsmarkedet med mistrivsel og en del stress. Hvad kan I lære og trække ind i jeres egen organisation? Hvordan taler man med de unge i stedet for om dem? Hvordan rammer I de unge i hjertet og på hvilke platforme?

Mød Markus Hansen, Head of Partnerships and Collaboration hos Station, som har spillet en nøglerolle i udviklingen af Station Fonden. Gennem forskellige stillinger har han bidraget til Fondens vækst og fokuseret på at udvikle nye finansieringsmodeller til støtte for organisationens bæredygtighed og værdiskabelse for unge studerende.

Vi får også besøg af Celina Kramer, konsulent hos Fonden for Socialt Ansvar, som vil fortælle om Natteravnenes ungdomsindsats ’Unge Ravne’ og indsatsens gode erfaringer med at rekruttere, engagere og fastholde unge. Unge Ravne er frivillige unge mellem 20-30 år, som brænder for at gøre en forskel for andre unge ved at være til stede og skabe tryghed i nattelivet. De frivillige får samtidig selv et inkluderende fællesskab og en ny og befriende måde at gå i byen på uden alkohol og forventningspres, som øger deres trivsel.  

Den sidste foredragsholder annonceres snarest muligt. 

Markus 

Markus Hansen, Head of Partnerships and Collaboration hos Station

Modul 6: Onsdag d. 22.  maj 2024 9.30-15.30

Lær at lykkedes: Hvad tiltrækker og fastholder medlemmer?

Hvad er de udfordringer, som foreninger og organisationer baseret på frivillige står over for? Hvad kendetegner den nye frivillighed - og hvordan gør man sig relevant i den forbindelse? 

Vi deler erfaringer og udfordringer fra en række større organisationer. Hvad ved vi om medlemshvervning og fastholdelse? Vi dykker ned i konkrete cases - fiaskoer og succeser - og uddrager læring herfra.

Vi møder en række eksperter og ledere fra større organisationer, som velvilligt deler ud af deres erfaringer.

Blandt andet får vi besøg af Christian Sophus Ehlers, som er selvstændig rådgiver for førende medlemsorganisationer i Danmark. Han rådgiver NGO'er, foreninger og fagbevægelsen, når det handler om at få flere medlemmer eller digitale handlinger til den sag, de kæmper for. I Christians oplæg kan du lade dig inspirere af forskellige tilgange til strategisk og taktisk at hverve medlemmer, navnlig digitalt. Christian fortæller om 'best practice', cases og eksempler fra fagbevægelsen, NGO'er og andre medlemsorganisationer, når det handler om digital medlemsrekruttering. Samtidig bliver vi klogere på, hvad der virker – og ikke virker, når det handler om at rekruttere medlemmer og leads. Christian giver en kort opsummering af en række forskellige strategiske og taktiske tilgange de sidste 10 år og frem til i dag.

Christian Ehlers_1000 px 

Christian Sophus Ehlers, konsulent, fundraising og rekruttering af medlemmer

Resten af foredragsholderne følger. 

Pris: Prisen for deltagelse er 29.995 kr. ekskl. moms. Forplejning og læringsmateriale er inkluderet.

Er du interesseret i at høre mere om forløbet?

Du er meget velkommen til at ringe eller skrive til Asbjørn Frier, tlf. +45 26 66 71 83, [email protected].

 

Venter på PipeDrive..
Venter på PipeDrive..