A4 Medier
Netværk - Viden - Sparring - Perspektiv - Indflydelse

Masterclass: Sæt retning i en politisk organisation - Strategi og implementering

Masterclass: Sæt retning i en politisk organisation - Strategi og implementering
Kursus datoer

Start dato

Torsdag d. 21/03 2024

Slut dato

Torsdag d. 06/06 2024

Adresse

København

Sæt retning - strategi og implementering

Indflydelse er ikke en selvfølge i et foranderligt politisk landskab med nye store samfundsudfordringer i sigte. Relevans kommer af bud på de svære udfordringer, tillid kommer af kendskab og jævnlig dialog.

De fleste i politik ved, hvad der skal til: netværk, høj faglighed, timing og jævnlig dialog, men i en travl hverdag er det svært at implementere. Dette kursus klæder dig på til at være mere systematisk, professionel, proaktiv og opsøgende i arbejdet og sikrer, at I får organisationen med på opgaven undervejs.

Dit udbytte

● Du får personlige redskaber til at sikre et tæt samspil mellem politisk valgte og sekretariat

● Du lærer, hvordan mærkesager kan formuleres og fastholdes

● Du lærer at tænke interessevaretagelse ind i dagligdagen frem for at afvente, at nogle andre løser den del for dig

● Du bliver klædt på til at være mere systematisk, professionel, proaktiv og opsøgende i interessevaretagelsen og tage afsæt i fælles værktøjer og måder at arbejde på.

● Du får inspiration fra andre og konkrete opgaver med cases, der tydeliggør dilemmaer og gør dig bevidst om dine antagelser og konsekvens af prioriteter

Masterclassen henvender sig til:

Sekretariatschefer, udviklingschefer, PA-chefer, direktører, formænd og forkvinder.

Faste undervisere

Helge+Bjere+1 (1)  

Helge Toksvig Bjerre er ekspert i politisk kommunikation, kampagner og strategisk rådgivning. Helge har bl.a. været særlig rådgiver for boligminister Kaare Dybvad og er ejer af kommunikationsbureauet Community Agency.

Mikkel+Wolf+1 

Mikkel Wolf Rasmussen er managing partner, co-founder hos rådgivningsvirksomheden Structured. Mikkel er en efaren strateg, analytiker og facilitator. Han har ledet analyseafdelinger på flere af Danmarks største bureauer, været kanalchef på TV 2 Play og direktør i en softwarevirksomhed.

Program

Hvordan får du lavet den rigtige strategiske analyse af din omverden, og hvad der kan være jeres konkrete samfundsbidrag? Hvordan skaber du ro og retning og fokus på fremdrift i en omskiftelig hverdag?

Som organisation skal du balancere din strategi. Går du efter reel indflydelse og muligheden for at sidde ved bordet? Eller ønsker du at påvirke retning ved at råbe udefra? Som organisation kan jeres tilgang veksle mellem to tilgange, men man skal være super skarp til at vælge hvad og hvornår og optimere sin taktik ud fra dette. 

Vi tilbyder en kombination af oplæg fra ledende strateger, tidligere og nuværende beslutningstagere centralt placeret i Danmark og cases i grupper, der får dig på glatis og øger din læring. 

Mellem hver session vil der være personlige refleksionsøvelser, mulighed for at indgå i buddy-ordninger og få personlig sparring. Vi sørger for højaktuelt case-arbejde, udvikling af handlingsplan og udvikling af egen værktøjskasse, som skal understøtte handlingsplanen. 

Moduler og datoer

Modul 1: Torsdag d. 21 marts 2024 kl. 9.30-15.30

Strategiske redskaber og refleksioner

Vi gennemgår 10 oplagte værktøjer til at arbejde med politiske strategier, og bringer dem straks i spil, når vi gennemgår deltagernes egne organisationer og to udvalgte aktuelle cases.

Vi stiller skarpt på spørgsmålene, I bør kunne svare på: Hvad har I at tilbyde? Er I klar til tiden med det relevante? Og er I fagligt dygtige nok?

På modul 1 får vi besøg af Lars Midtiby, adm. direktør, Danmarks Naturfredningsforening. Hvordan sætter man strategisk retning og lykkes med grundlæggende kulturforandringer? Hvordan blev foreningens nye strategi til, og hvad er status på udfordringerne nu i en verden, hvor indsatsen for klima og biodiversitet er vigtigere end nogensinde. Hvordan benyttes redskaber som kernefortælling, medfortællere og aktiviteter til tydeliggørelse af forandringerne, som er nødvendige.

lars midtiby 

Lars Midtiby, adm. direktør, Danmarks Naturfredningsforening.

Modul 2: Torsdag 11. April 2024 kl. 9.30-15.30

Den optimale styring

Hvad er det gode samspil? Hvordan iscenesætter man bedst muligt de politisk valgte, styrker den politiske repræsentation og sikrer, at de politisk valgte mobiliserer? Hvordan sikrer man arbejdsro til organisationen og en tydelig arbejdsfordeling? Hvor langt kan man trække sit mandat som administrativ, og hvor er de politisk valgte helt afgørende?

Den gode handlingsplan: Hvem spiller hvilken rolle i en succesfuld implementering af en ny strategi? Vi går fra tanke til handling og udvikler handlingsplaner for egen organisation, som modtager fortrolig feedback i gruppen og fra underviserne.

Mød blandt andet direktøren i CIP Fonden, Charlotte Jepsen, som er tidligere direktør i FSR Danske Revisorer, og som gennemgik en omfattende modernisering under hendes ledelse. Charlotte vil dele sine erfaringer om strategi, implementering og eksekvering i forskellige sammenhænge, og så vil hun fortælle om indsigterne fra den tænketank, hun er med i, hvor de arbejder med roadmaps for samfundsprojekter.

charlotte jepsen 

Direktør i CIP Fonden, Charlotte Jepsen.

Hvordan kan en ægte demokratisk funderet organisation drive en sund forretning og samtidig agere som en betydningsfuld samfundsaktør? Adm. direktør Lars Wallberg tager os med på Velliv Foreningens rejse fra at være en nyetableret forening til at eje et af Danmarks mest succesrige pensionsselskaber, Velliv, og til at indtage positionen som en vigtig aktør i arbejdet med at forbedre mental sundhed på arbejdsmarkedet.

Hvordan sikrer man, at medlemsdemokratiet både skaber værdi og legitimitet? Hvordan skabes det optimale samspil mellem politisk valgte ledere, organisationen og omverdenen? Og hvordan styrer man efter enkle, strategiske pejlemærker?

Lars Wallberg er adm. direktør i Velliv Foreningen. Foreningen, som har mere end 400.000 medlemmer, ejer pensionsselskabet Velliv, hvor medlemmerne også er kunder. Velliv Foreningen fokuserer på tre strategiske områder: medlemsfordele, aktivt ejerskab af medlemmernes pensionsselskab Velliv, og almennyttige indsatser inden for mental sundhed. I de seneste år har Velliv Foreningen markeret sig som en markant samfundsaktør inden for mental sundhed i Danmark.

lars_wallberg_hjemmeside 

Adm. direktør i Velliv Foreningen, Lars Wallberg.

Modul 3: Torsdag 25. April 2024 kl. 9.30-15.30

Danmark lige nu: Samfundsanalysen og vores rolle

Vi skaber overblik over de vigtigste demografiske og holdningsmæssige bevægelser i Danmark lige nu. Hvor er skillelinjerne mellem land og by, alder, uddannelse - og i grundholdninger? Hvad sker der med livskvalitet, forbrug og økonomi? Vi giver dig et crash kursus i den nyeste viden og de mange gratis kilder, du kan bruge til at skabe overblik.

Store problemer skal modnes over lang tid. Påpeg og konkretisér problemer, som beslutningstagerne bliver nødt til at løse. Sådan spiller man sig på banen som en løsning. Analyser har en virkning på langt sigt for stor beslutninger. Afklar egen rolle og værdiskabelse. Er vi nogen, der løser problemer? Er vi selv en del af problemet? Hvad er vores udfordringer og muligheder? Hvornår gør vi det godt? Vi kommer tæt ind i udviklingen af strategien i en række større organisationer.

Vi får besøg af Maria Glargaard Lager, vicedirektør hos FOA, som vil give os et indblik i nogle af de strategiske forandringer, der har præget FOAs organisation og politiske ledelse de seneste år.

maria glaagaard 

Maria Glargaard Lager, vicedirektør hos FOA.

Vi møder desuden en leder fra en anden større interesseorganisation (afventer bekræftelse).

Modul 4: Torsdag 16. maj 2024 kl. 9.30-15.30

En tur i det politiske maskinrum

Forstå systemet indefra. Hvordan foregår beslutninger i centraladministrationen, kommuner og regioner? Hvordan er struktur, årshjul mv.? Hvad er den rigtige form og timing for indflydelse? Mød centrale oplægsholdere og lær, hvordan du spiller ind i den politiske proces, bliver relevant og opnår mere indflydelse.

Vi møder en ledende medarbejder fra centraladministrationen, en særlig rådgiver og en direktør fra en interesseorganisation (afventer bekræftelse).

Modul 5: Onsdag 29. maj 2024 kl. 9.30-15.30

Fra whiteboard til handling

Hvordan omsætter man strategi til handling og undgår at fortabe sig i detaljer og den daglige drift? Hvorfor er det, at forandringsprojekter og strategiimplementering så sjældent lykkes? Hvad er det for greb, som sikrer opbakning og hastighed på forandringen? Hvad er den strategiske retning, der virker? Hvem spiller hvilken rolle i en succesfuld implementering af ny strategi? Hvad er barriererne for, at vores ambitioner bliver til virkelighed? Få viden om strategiske værktøjer og principper, der kan flytte din organisation. Lær af succeser og fiaskoer.

(Oplægsholder følger).


Modul 6: Torsdag 6. juni 2024 kl 10.00-16.00 + afslutningsmiddag

Mål og mærkesager for næste år. Fremlæggelse af cases.

Sidste modul er den hårde deling, når handlingsplanerne for det næste år fremlægges af de enkelte deltagere.

Hvilke mærkesager skal vi kendes for? Hvem er vores modstandere? Hvem kan vi mobilisere til at hjælpe os?

Hvilke anledninger skal vi benytte - andres og egne? Hvilket mandat kan vi forvente fra medlemmerne?

Et panel af forløbets undervisere og oplægsholdere giver feedback på deltagerne oplæg, før resten af deltagerne gør det samme.

Pris:  Prisen for deltagelse er 29.995 ex. moms. Forplejning og læringsmateriale er inkluderet.

Er du interesseret i at høre mere om forløbet?

Du er meget velkommen til at ringe eller skrive til Magnus Vind Lorenz, tlf. +45 93 85 81 86, [email protected] .

Venter på PipeDrive..
Venter på PipeDrive..