A4 Medier
Netværk - Viden - Sparring - Perspektiv - Indflydelse

Netværk for den danske model

Netværk for den danske model
Næste møde

Tirsdag d. 02/04 2024

Adresse

Vesterbrogade 67

1620 København V

Netværk for den danske model

A4’s netværksgruppe for den danske model, er for dig der ønsker at præge debatten om arbejdsmarkedet og den danske model. I netværksgruppen samler vi beslutningstagere og ledere på tværs af arbejdsgiverorganisationer, fagforbund, A-kasser, pensionskasser, forsikringsselskaber og interesseorganisationer og skaber et fagligt, men uformelt rum for sparring og vidensdeling. Sammen forsøger vi at finde ud af, hvordan vi skaber rammerne for at fremtidssikre den danske model.

Udover et stærkt netværk på tværs af interesseområder, giver A4’s netværk for den danske model et dybdegående indblik i de nyeste politiske aftaler, lovgivning fra EU, aktuelle overenskomstforhandlinger og andre begivenheder der har indvirkning på hvordan vi forstår og opererer med den danske model.

Netværksledere:

jens klarskov 

Jens Klarskov

Jens Klarskov arbejder i dag som seniorrådgiver i public affairs bur eauet Rud Pedersen. Som forhenværende adm. direktør i Dansk Erhverv og Dansk Byggeri, bidrager Jens med en unik viden om det danske arbejdsmarked.

Gunde
Gunde Odgaard

Gunde Odgaard har i mange år arbejdet som sekretariatsleder i Bygge- Anlægs- og Trækartellet, som organiserer en række faggrupper i byggeriet. Gunde besidder desuden  en række relevante bestyrelsesposter.

Som repræsentanter fra henholdvis arbejdsgiver og arbejdstagersiden, har Jens Klarskov og Gunde Odgaard omfattende erfaring med arbejdsmarkedspolitik og den danske model og vil sammen sikre et højt fagligt niveau og god facilitering af netværksmøderne.

Praktisk:

Alle netværksgrupper afholder 4 årlige halvdagsmøder, centralt beliggende i København samt et årligt topmødedøgn med overnatning og forplejning. Hos A4 Medier sørger vi for vellykkede netværksmøder gennem grunding planlægning, professionel facilitering, faglig inspiration og behagelige rammer både fysisk og socialt. Netværkene bliver ledet af to faste facilitatorer der har omfattende erfaring fra henholdsvis arbejdstager og arbejdsgiversiden. Til hvert netværksmøde deltager aktuelle oplægsholdere, som lægger op til debat, workshop og faglig sparring.

Målgruppe: 


Organisationer: Fagforbund, arbejdsgiverorganisationer, A-kasser, pensionskasser, forsikringsselskaber, konsulenthuse

Netværksgruppen henvender til sig ledere og specialister med professionel interesse for den danske model.

Din titel er ikke vigtig, men netværksgruppen består af f.eks.: overenskomstchefer, forhandlingschefer, HR-chefer, sekretariatschefer, lønforhandlingschefer, direktør eller chef i en a-kasser, arbejdsmarkedsdirektører og chefer, formænd, forkvinder og forpersoner.

Netværksmøde: Primo April 2024, kl. 09.30-12.30

Indblik i OK24 - temperaturen på den danske model

Det første møde i netværksgruppen starter vi op i kølvandet på forhandlingerne om OK24.

Overenskomstforhandlingerne kommer på et tidspunkt hvor flere elementer sætter tingene på spidsen. Vi har de seneste år oplevet høj inflation, og med regeringens lovning på 3 mia. kroner til udvalgte offentlige grupper, er forventningerne til lønstigningerne rekord høje. Samtidig oplever vi historisk lav ledighed og arbejdsgiverne skriger efter mere arbejdskraft og øget fleksibilitet fra arbejdstagerne. Endeligt har regeringen taget et historisk skridt ved at blande sig i løndannelsen og har indkaldt til trepartsforhandlinger. Med andre ord er der meget på spil denne gang, og kritiske ryster mener at den danske model skal til eksamen i de aktuelle forhandlinger.

Men hvad er der sket inde i forhandlingslokalet? Hvordan undgår vi en konflikt? Og har den danske model en fremtid?

På dagens netværksmøde får vi besøg af Morten Skov Christiansen, og sammen tager vi temperaturen på den danske model

Dagens gæster: Morten Skov Christiansen 

(Afventer bekræftelse)

Netværksmøde: onsdag d. 21 maj 2024, kl. 09.30-12.30

EU og den danske model

På dagens netværksmøde sætter vi fokus på både de juridiske og politiske aspekter af EU og det danske arbejdsmarked.


EU har i stigende grad indflydelse på den danske arbejdsmarked, og fylder mere og mere ift. kollektive overenskomster. Samtidigt står vi overfor et europaparlamentsvalg i Juni 2024 og der skal også vælges ny kommissionsformand i 2024. Som dagens første gæst får vi besøg af en erfaren MEP.

Regeringen har i efteråret 2023 annonceret at man vil implementere EU direktivet om arbejdstidsregistrering. Samtidigt vedtog EU I 2022 et nyt direktivet om mindsteløn. I Danmark er det dog arbejdsmarkedets parter, som fastlægger løn- og arbejdsvilkår, og den nye lovgivning har derfor vagt stor debat. Diskussionen handler både om en principiel skepsis over for EU-lovgivning på arbejdsmarkedsområdet, men også om en konkret frygt for, at direktivet kan føre til en opgør med den danske model som vi kender den. I januar 2023 lagde den dansk regering derfor sag an ved EU-domstolen for at få direktivet helt eller delvist underkendt. 

Som dagens anden gæst, får vi besøg af Jens Kristiansen der er professor ved det juridiske fakultet på Københavns Universitet, og har senest udgivet bogen ” Den danske arbejdsmarkedsmodel og EU-retten”.  Sammen med Jens følger vi op på implementeringen af direktivet om arbejdstidsregistrering, samt EU-domstolens afgørelse om mindsteløn, og får hans bud på hvordan direktivet kan implementeres og diskuterer hvilke konsekvenser EU-lovgivning på arbejdsmarkedet, har for den danske model.

jens kristiansen 

Jens Kristiansen, professor ved det juridiske fakultet på Københavns Universitet

Netværksmøde d. 27 august, Hele dagen inkl. overnatning

Arbejdsmarked og samfundsansvar

På netværkets årlige døgnmøde vil der være plads til både faglig dialog, sparring og workshop, samt gode og behagelige rammer for socialisering og networking.

Samtidigt er der afsat god tid til at tage fat på nogle af de helt store spørgsmål omkring det samfundsansvar der knytter sig til arbejdsmarkedet.

På døgnmødet får vi blandt andet besøg af direktøren fra en af de store pensionskasser, og vi får hans bud på, hvordan vi kan tænke pensionsmidler ind samfundsudviklingen og de vilde problemer. 

Billede af Hindsgavls slot 

Døgnmødet finder sted på Hindsgavl slot med overnatning, en historisk ejendom i Middelfart, der forener gammeldags charme med moderne faciliteter. Omringet af naturskønne områder er slottet perfekt for ro og inspiration.

Netværksmøde (Dato kommer) Oktober, kl. 09.30-12.30

I efteråret 2023 annoncerede regeringen 12 love og lovændringer på beskæftigelsesområdet i løbet af det kommende år, og regeringen har desuden taget en række initiativer med betydning for arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen.

SMV regeringen har sat sig som målsætning at øge den strukturelle beskæftigelse med 45.000 personer frem mod 2030.

Regeringen har taget initiativ til etablering af en permanent trepartsinstitution. Initiativet er taget, for at fremme et kontinuerligt samarbejde mellem regering og arbejdsmarkedets parter, som løbende følger op på centrale reformspor og nødvendige omstillinger ift. at imødekomme manglen på arbejdskraft i fremtiden.

På dagens netværksmøde får vi besøg af beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen til status på regeringens arbejde.

Dagens gæst:

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen

(Afventer bekræftelse)

Netværksmøde november-december, (Dato kommer)

Temaet for netværkets møde i efteråret 2024 er stadig åbent og bliver besluttet i fællesskab i netværksgruppen. 

Pris: 

Prisen for deltagelse er 23.995 ex. moms. Forplejning og læringsmateriale er inkluderet.

Er du interesseret i at høre mere om forløbet?

Du er meget velkommen til at ringe eller skrive til Magnus Vind Lorenz, tlf. 93 85 81 86 eller [email protected].

 

Venter på PipeDrive..
Venter på PipeDrive..