A4 Medier
Netværk - Viden - Sparring - Perspektiv - Indflydelse

Netværk for den danske model

Netværk for den danske model
Næste møde

Tirsdag d. 21/05 2024

Adresse

København

Netværk for den danske model

A4's netværksgruppe for den danske model er for dig, der ønsker at præge debatten om arbejdsmarkedet og den danske model. I netværksgruppen samler vi beslutningstagere og ledere på tværs af arbejdsgiverorganisationer, fagforbund, A-kasser, pensionskasser, arbejdsgivere, forsikringsselskaber og interesseorganisationer og skaber et fagligt, men uformelt rum for sparring og vidensdeling. Sammen forsøger vi at finde ud af, hvordan vi skaber rammerne for at fremtidssikre den danske model.

Ud over et stærkt netværk på tværs af interesseområder giver A4's netværk for den danske model et dybdegående indblik i de nyeste politiske aftaler, lovgivning fra EU, aktuelle overenskomstforhandlinger og andre begivenheder, der har indvirkning på, hvordan vi forstår og opererer med den danske model.

Netværket er forhåndsgodkendt obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

11105 stempel DK 2024 

Netværksledere:

jens klarskov 

Jens Klarskov

Jens Klarskov arbejder i dag som seniorrådgiver i public affairs bureauet Rud Pedersen. Som forhenværende adm. direktør i Dansk Erhverv og Dansk Byggeri bidrager Jens med en unik viden om det danske arbejdsmarked.

Gunde
Gunde Odgaard

Gunde Odgaard har i mange år arbejdet som sekretariatsleder i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet, som organiserer en række faggrupper i byggeriet. Gunde besidder desuden en række relevante bestyrelsesposter.

Som repræsentanter fra henholdsvis arbejdsgiver- og arbejdstagersiden har Jens Klarskov og Gunde Odgaard omfattende erfaring med arbejdsmarkedspolitik og den danske model og vil sammen sikre et højt fagligt niveau og god facilitering af netværksmøderne.

Praktisk:

Alle netværksgrupper afholder 4 årlige halvdagsmøder, centralt beliggende i København, samt et årligt topmødedøgn med overnatning og forplejning. Hos A4 Medier sørger vi for vellykkede netværksmøder gennem grundig planlægning, professionel facilitering, faglig inspiration og behagelige rammer både fysisk og socialt. Netværkene bliver ledet af to faste facilitatorer, der har omfattende erfaring fra henholdsvis arbejdstager- og arbejdsgiversiden. Til hvert netværksmøde deltager aktuelle oplægsholdere, som lægger op til debat, workshop og faglig sparring.

Netværksmøde tirsdag d. 27 august, Hele dagen inkl. overnatning

Arbejdsmarked og samfundsansvar

På netværkets årlige døgnmøde vil der være plads til både faglig dialog, sparring og workshop, samt gode og behagelige rammer for socialisering og networking. 

Samtidigt er der afsat god tid til at tage fat på nogle af de helt store spørgsmål omkring det samfundsansvar, der knytter sig til arbejdsmarkedet. 

På døgnmødet får vi blandt andet besøg af direktøren fra en af de store pensionskasser, og vi får hans bud på, hvordan vi kan tænke pensionsmidler ind i samfundsudviklingen.

Vi kommer også til at dykke ned i hvordan arbejdsmiljøet har en effekt på fremtidens arbejdsmarked. 

Billede af Hindsgavls slot 

Døgnmødet finder sted på Hindsgavl Slot med overnatning, en historisk ejendom i Middelfart, der forener gammeldags charme med moderne faciliteter. Omringet af naturskønne områder er slottet perfekt for ro og inspiration.

Netværksmøde oktober, kl. 09.30-12.30 (dato kommer)

I efteråret 2023 annoncerede regeringen 12 love og lovændringer på beskæftigelsesområdet i løbet af det kommende år, og regeringen har desuden taget en række initiativer med betydning for arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen. Initiativer der anses som nødvendige omstillinger ift. at imødekomme manglen på arbejdskraft i fremtiden. 

SMV-regeringen har sat sig som målsætning at øge den strukturelle beskæftigelse med 45.000 personer frem mod 2030. 

Regeringens havde oprindeligt taget initiativ til etablering af en permanent trepartsinstitution, men ideen er nu blevet afvist af FH og DA. På dagens møde sætter vi blandt andet fokus på, hvordan regeringen vil sikre den løbende opfølgning på centrale reformer uden et kontinuerligt samarbejde mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter uden permanent trepartsinstitution.

Netværksmøde: onsdag d. 4. december, kl. 09:30-12:30

Temaet for netværkets møde i efteråret 2024 er stadig åbent og bliver besluttet i fællesskab i netværksgruppen. Emnet kan være organiseringen af det danske arbejdsmarked, mindsteløn eller noget helt tredje. 

Netværksmøde: Foråret 2025, kl. 09:30-12:30

Temaet for netværkets møde i foråret 2025 er stadig åbent og bliver besluttet i fællesskab i netværksgruppen. Emnet kan være organiseringen af det danske arbejdsmarked, mindsteløn eller noget helt tredje. 

Netværksmøde: Sommer 2025, kl. 09:30-12:30

Temaet for netværkets møde sommeren 2025 er stadig åbent og bliver besluttet i fællesskab i netværksgruppen. Emnet kan være organiseringen af det danske arbejdsmarked, mindsteløn eller noget helt tredje. 

Pris: 

Prisen for deltagelse er 23.995 ex. moms. Forplejning og læringsmateriale er inkluderet.

Er du interesseret i at høre mere om forløbet?

Du er meget velkommen til at ringe eller skrive til Mike Hansen, tlf. 26 11 08 96 eller [email protected].

Venter på PipeDrive..
Venter på PipeDrive..
GDPR