A4 Medier
Netværk - Viden - Sparring - Perspektiv - Indflydelse

Netværk for psykisk arbejdsmiljø - strategi, handling og ansvar

Netværk for psykisk arbejdsmiljø - strategi, handling og ansvar
Næste møde

Mandag d. 27/05 2024

Adresse

Fiolstræde 44

1171 København K

Netværk for psykisk arbejdsmiljø

Det anslås, at mentale helbredsproblemer årligt koster det danske samfund 55 milliarder kroner, hvoraf størstedelen af omkostningerne skyldes sygefravær, førtidig tilbagetrækning og nedsat arbejdsevne. En ny undersøgelse fra NFA viser, at stress alene koster arbejdsgiverne 16,3 milliarder om året. 

Sygefravær på grund af psykiske problemer er et voksende problem i Danmark. Mere end hver fjerde langvarige sygemelding skyldes psykiske belastninger og problemer, og her er stress og depression de mest almindelige årsager. 

Som samfund og som arbejdsplads er det derfor afgørende, at vi får skabt en bedre forståelse for det psykiske arbejdsmiljø, hvordan vi kan forbedre det mentale arbejdsmiljø og fremme den mentale sundhed på de danske arbejdspladser. 

A4’s netværk for psykisk arbejdsmiljø er for dig, der ønsker at blive klogere på at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø og forstå både de dybereliggende problemstillinger og få inspiration til både konkrete og komplekse løsninger. Vi bevæger i netværket også ind i snitfladerne mellem arbejdsplads og det øvrige samfundet – også med fokus på, hvordan vi kan præge debatten om psykisk arbejdsmiljø i Danmark. Som en del af netværksgruppen får du adgang til et netværk af ledere, der alle arbejder strategisk med psykisk arbejdsmiljø og mental sundhed. Du får den nyeste viden – men også skæve vinkler på mental sundhed, trivsel, arbejdsmiljø og forebyggelse på det danske arbejdsmarked. Du får også indsigt i de seneste initiativer fra Christiansborg.

I netværksgruppen samler vi ledende aktører på tværs af relevante organisationer, private og offentlige aktører samt interesseorganisationer, der interesserer sig for faglig sparring, vidensdeling og for at præge debatten om psykisk arbejdsmiljø.

I netværksgruppen forsøger vi, på tværs af interesseområder, at finde fælles løsninger på nogle af de strukturelle udfordringer, som sætter dagsordenen for det psykiske arbejdsmiljø i det danske samfund.

Fast netværksleder: Malene Friis Andersen

Malene Friis Andersen er ph.d., autoriseret psykolog, forfatter og ekspert i ledelse, stress, trivsel, arbejdsfællesskaber og psykisk arbejdsmiljø. Hun har i en årrække arbejdet som klinisk psykolog, erhvervspsykolog og som forsker. Udover at stå bag mange videnskabelige artikler, er hun forfatter af en række prisvindende bøger. Hun bliver ofte anvendt i medierne som ekspert og har fingeren på pulsen – både på hvad der rør sig i forskningen og i praksis. 

Praktisk:

Alle netværksgrupper afholder 4 årlige halvdagsmøder, centralt beliggende i København samt et årligt topmødedøgn inkl. overnatning og forplejning.

Hos A4 Medier sørger vi for vellykkede netværksmøder gennem grunding planlægning, professionel facilitering, faglig inspiration og behagelige rammer både fysisk og socialt.

Netværksmøderne bliver ledet af Malene Friis Andersen, og til hvert netværksmøde deltager aktuelle oplægsholdere, som lægger op til debat, workshop og faglig sparring.

Netværksmøde mandag d. 27 maj kl. 09.30-12.30:

Trends på arbejdsmarkedet og betydning for det psykiske arbejdsmiljø

 På dagens første netværksmøde vil netværkets mødeleder, Malene Friis Andersen, give en indflyvning til de tendenser der lige nu gør sig gældende på arbejdsmarkedet og i samfundet i forhold til psykisk arbejdsmiljø, mental sundhed og arbejdsmiljøforskningen.

Som det første netværksmøde i gruppen, vil der desuden være god tid til networking, workshop og konkretisere egne udfordringer og muligheder i forhold til at påvirke det psykiske arbejdsmiljø i forskellige sammenhænge.

Billede af Malene Friis Andersen_Rød jakke_Blå baggrund_Skåret i portræt_Final

Malene Friis Andersen, netværksleder

Netværksmøde onsdag d. 21 august 2024 kl. 09.30-12.30:

Gentænkt organisationen som bedre vej til psykisk arbejdsmiljø

De organisatoriske rammer og den måde, vi tænker og gør ledelse på betyder måske mere for vores arbejdsmiljø og vores opgaveløsning, end vi er opmærksomme på. Det kan derfor give god mening at gentænke ledelse og det organisatoriske setup, hvis man gerne vil skabe gode og velfungerende arbejdspladser.

 På netværksmødet får vi besøg af fordragsholder og forfatter Ann- Christina Matzen Andresen, som kommer fra Matzens ledelsesudvikling og vil dele ud af sine konkrete ledelseserfaringer med at skabe en organisering, der er 90 % ledelsesløst. En organisering, der er båret af fælles lederskab, involvering og udelt mandat til medarbejderne. Helt konkret betyder det, at medarbejderne laver alt indholdet i virksomhedens strategi, ansætter deres egne kollegaer og forhandler deres egen løn. Ledelsens opgave er at sikre den fælles retning, facilitere og være kulturambassadører. Det er en forandringsproces som kræver ændringer i organisationen. Resultaterne er til gengæld målbare for både kvaliteten i ydelsen, økonomien og arbejdsmiljøet. Virksomheden har to gange i træk fået titlen som Europas Bedste Offentlige Arbejdsplads. 

Ann-Christina Matzen 

Ann-Christina Matzen Andresen, leder, foredragsholder og forfatter

Netværksmøde tirsdag d. 3 december 2024 kl. 09.30-12.30:

Teknologi og psykisk arbejdsmiljø har meget mere med hinanden at gøre, end vi tror

Offentlige såvel som private virksomheder skal løbende tilpasse sig og implementere ny teknologi, digitale løsninger og kunstig intelligens for at være konkurrencedygtige og levere et godt produkt og en god service. Men de ændrede arbejdsmetoder betyder også, at arbejdsmiljøet påvirkes på godt og ondt. Ikke sjældent medfører ny teknologi dybere ændringer af opgaveløsningen, end vi er opmærksomme på. 

På dagens netværksmøde holder Jeppe Ajslev, seniorforsker på NFA, oplæg om samspillet mellem teknologi og psykisk arbejdsmiljø.  Jeppe er Ph.d., og Seniorforsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

jeppeAjslev1 

 Jeppe Ajslev, seniorforsker på NFA

Døgnmøde 26. februar 2025: Hele dagen inkl. overnatning

Psykisk arbejdsmiljø og politik

På årets døgnmøde sætter vi fokus på de politiske elementer af psykisk arbejdsmiljø.

d. 1 Februar 2024 træder en række ændringer af arbejdsmiljøloven i kraft, og der er blandt andet blevet afsat store summer til arbejdsmiljø. Et år efter, i februar 2025, tager vi en status på hvordan det går med at få udmøntet loven til virkelighed og bliver det psykiske arbejdsmiljø overset til fordel for sundhedsdagsordenen, det fysisk arbejdsmiljø, diskussionen om social dumping, beskæftigelsesindsatsen og arbejdsmarkedspolitik generet?

På netværkets årlige døgnmøde vil der være plads til både faglig dialog, sparring og workshop, samt gode og behagelige rammer for socialisering og networking. Samtidigt er der afsat god tid til at tage fat på nogle af de helt store spørgsmål omkring samspillet mellem politik og psykisk arbejdsmiljø.

HIndsgavl-slot-drone-hele-ejendommen 

Døgnmødet finder sted på Hindsgavl slot med overnatning. Hindsgavl slot er en historisk ejendom i Middelfart, der forener gammeldags charme med moderne faciliteter. Omringet af naturskønne områder er slottet perfekt for ro, inspiration og networking.

(Oplægsholdere og datoer offentliggøres snarest).

Netværksmøde: April 2025 kl. 09.30-12.30

Temaet for netværkets møde i foråret 2025 er stadig åbent og bliver besluttet i fællesskab i netværksgruppen. 

Mulige temaer:

- Unge-ældre – tværgenerationelle udfordringer

- Fire-dages arbejdsuge

- Forebyggelse

- Arbejdsmiljøøkonomi

- Etiske dilemmaer på arbejdspladsen

- inspiration fra udlandet

Pris:  Prisen for deltagelse er 23.995 ex. moms. forplejning, læringsmateriale og overnatning i forbindelse med døgnmødet er inkluderet.

Er du interesseret i at høre mere om netværksgruppen?

Du er meget velkommen til at ringe eller skrive til Magnus Vind Lorenz, tlf. 93 85 81 86, [email protected]

Venter på PipeDrive..
Venter på PipeDrive..