A4 Medier
Netværk - Viden - Sparring - Perspektiv - Indflydelse

Netværk for psykisk arbejdsmiljø - strategi, handling og ansvar

Netværk for psykisk arbejdsmiljø - strategi, handling og ansvar
Næste møde

Mandag d. 27/05 2024

Adresse

København

Netværk for psykisk arbejdsmiljø

Det anslås, at mentale helbredsproblemer årligt koster det danske samfund 55 milliarder kroner, hvoraf størstedelen af omkostningerne skyldes sygefravær, førtidig tilbagetrækning og nedsat arbejdsevne. En ny undersøgelse fra NFA viser, at stress alene koster arbejdsgiverne 16,3 milliarder om året.

Sygefravær på grund af psykiske problemer er et voksende problem i Danmark. Mere end hver fjerde langvarige sygemelding skyldes psykiske belastninger og problemer, og her er stress og depression de mest almindelige årsager.

Som samfund og som arbejdsplads er det derfor afgørende, at vi får skabt en bedre forståelse for det psykiske arbejdsmiljø, hvordan vi kan forbedre det mentale arbejdsmiljø og fremme den mentale sundhed på de danske arbejdspladser.

A4’s netværk for psykisk arbejdsmiljø er for dig, der ønsker at blive klogere på at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø og forstå både de dybereliggende problemstillinger og få inspiration til både konkrete og komplekse løsninger. Vi bevæger os i netværket også ind i snitfladerne mellem arbejdsplads og det øvrige samfund – også med fokus på, hvordan vi kan præge debatten om psykisk arbejdsmiljø i Danmark. Som en del af netværksgruppen får du adgang til et netværk af ledere, der alle arbejder strategisk med psykisk arbejdsmiljø og mental sundhed. Du får den nyeste viden – men også skæve vinkler på mental sundhed, trivsel, arbejdsmiljø og forebyggelse på det danske arbejdsmarked. Du får også indsigt i de seneste initiativer fra Christiansborg.

I netværksgruppen samler vi ledere og specialister på tværs af relevante organisationer, private og offentlige aktører samt interesseorganisationer, der interesserer sig for faglig sparring, vidensdeling og for at præge debatten om psykisk arbejdsmiljø.

I netværksgruppen forsøger vi, på tværs af interesseområder, at finde fælles løsninger på nogle af de strukturelle udfordringer, som sætter dagsordenen for det psykiske arbejdsmiljø i det danske samfund.

Fast netværksleder: Malene Friis Andersen

Malene Friis Andersen er ph.d., autoriseret psykolog, forfatter og ekspert i ledelse, stress, trivsel, arbejdsfællesskaber og psykisk arbejdsmiljø. Hun har i en årrække arbejdet som klinisk psykolog, erhvervspsykolog og som forsker. Udover at stå bag mange videnskabelige artikler, er hun forfatter til en række prisvindende bøger. Hun bliver ofte anvendt i medierne som ekspert og har fingeren på pulsen – både med hensyn til hvad der rører sig i forskningen og i praksis.

Praktisk:

Alle netværksgrupper afholder fire årlige halvdagsmøder, centralt beliggende i København, samt et årligt topmødedøgn inklusive overnatning og forplejning.

Hos A4 Medier sørger vi for vellykkede netværksmøder gennem grundig planlægning, professionel facilitering, faglig inspiration og behagelige rammer både fysisk og socialt.

Netværksmøderne ledes af Malene Friis Andersen, og til hvert netværksmøde deltager aktuelle oplægsholdere, som lægger op til debat, workshop og faglig sparring.

Prisen for deltagelse er 23.995 kr. ekskl. moms. Forplejning, læringsmateriale og overnatning i forbindelse med døgnmødet er inkluderet.

Netværksmøde mandag d. 27. maj kl. 09.30-12.30

Trends på arbejdsmarkedet og betydning for det psykiske arbejdsmiljø

På dagens første netværksmøde vil netværkets mødeleder, Malene Friis Andersen, give en introduktion til de tendenser, der lige nu gør sig gældende på arbejdsmarkedet og i samfundet i forhold til psykisk arbejdsmiljø, mental sundhed og arbejdsmiljøforskning.

Som det første netværksmøde i gruppen vil der desuden være god tid til netværksopbygning, workshop og til at konkretisere egne udfordringer og muligheder i forhold til at påvirke det psykiske arbejdsmiljø i forskellige sammenhænge.

Billede af Malene Friis Andersen_Rød jakke_Blå baggrund_Skåret i portræt_Final

Malene Friis Andersen, netværksleder

Netværksmøde onsdag d. 21. august 2024 kl. 09.30-12.30

Gentænkt organisationen som bedre vej til psykisk arbejdsmiljø

De organisatoriske rammer og den måde, vi tænker og praktiserer ledelse på, spiller måske en større rolle for vores arbejdsmiljø og opgaveløsning, end vi umiddelbart er bevidste om. Derfor kan det være givende at genoverveje ledelsesmetoder og det organisatoriske setup for at fremme et godt og velfungerende arbejdsmiljø.

På netværksmødet får vi besøg af foredragsholder og forfatter Ann-Christina Matzen Andresen, som er tilknyttet Matzens Ledelsesudvikling. Hun vil dele ud af sine praktiske erfaringer med at etablere en organisation, der fungerer 90 % uden traditionel ledelse. Denne tilgang er karakteriseret ved fælles lederskab, høj grad af medarbejderinvolvering og et fuldt mandat til medarbejderne. Dette indebærer, at medarbejderne står for al indholdet i virksomhedens strategi, ansætter deres egne kolleger og forhandler deres egen løn. Ledelsens primære opgaver bliver at sikre en fælles retning, facilitere processer og agere som kulturambassadører. En sådan forandringsproces kræver væsentlige ændringer i organisationens struktur. Resultaterne af denne tilgang kan dog direkte aflæses i kvaliteten af ydelserne, økonomien og arbejdsmiljøet. Virksomheden har to gange i træk modtaget anerkendelsen som Europas Bedste Offentlige Arbejdsplads.

Ann-Christina Matzen 

Ann-Christina Matzen Andresen, leder, foredragsholder og forfatter

Netværksmøde tirsdag d. 3. december 2024 kl. 09.30-12.30

Teknologi og psykisk arbejdsmiljø har meget mere med hinanden at gøre, end vi tror

Offentlige såvel som private virksomheder skal løbende tilpasse sig og implementere ny teknologi, digitale løsninger og kunstig intelligens for at være konkurrencedygtige og levere et godt produkt og en god service. Men de ændrede arbejdsmetoder betyder også, at arbejdsmiljøet påvirkes på godt og ondt. Ikke sjældent medfører ny teknologi dybere ændringer af opgaveløsningen, end vi er opmærksomme på.

På dagens netværksmøde holder Jeppe Ajslev, seniorforsker på NFA, oplæg om samspillet mellem teknologi og psykisk arbejdsmiljø. Jeppe er ph.d. og seniorforsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

I takt med at vi i stigende grad anvender digitale platforme og tekniske løsninger i vores arbejdsliv, stiger risikoen for at modtage digital chikane fra f.eks. kunder eller samarbejdspartnere. Hos Digitalt Ansvar har de siden 2020 beskæftiget sig med digital chikane på det private arbejdsmarked.

Som resultat af et flerårigt samarbejde med fem større virksomheder har de udviklet tolv værktøjer til at forebygge og håndtere digital chikane. Lisbeth Kristine Olesen Walakira, analytiker og projektleder, samt Andrea Nielsen, organisations- og udviklingskonsulent, vil holde et oplæg, hvor de introducerer disse tolv værktøjer. Værktøjerne kan bidrage til en øget tryghed og mental sundhed blandt jeres medarbejdere.

jeppeAjslev1 

Jeppe Ajslev, seniorforsker på NFA

DIGITALT_ANSVAR_PORTRAITS_NTK3502

Lisbeth Kristine Olesen Walakira, analytiker og projektleder

DIGITALT_ANSVAR_PORTRAITS_NTK4067

Andrea Nielsen, organisations- og udviklingskonsulent

Døgnmøde onsdag d. 26. februar 2025: Hele dagen inkl. overnatning

Psykisk arbejdsmiljø og politik

På årets døgnmøde sætter vi fokus på de politiske elementer af psykisk arbejdsmiljø.

Den 1. februar 2024 træder en række ændringer af arbejdsmiljøloven i kraft, hvor der blandt andet er afsat store summer til arbejdsmiljø. Et år efter, i februar 2025, tager vi status på, hvordan det går med at omsætte loven til virkelighed. Bliver det psykiske arbejdsmiljø overset til fordel for sundhedsdagsordenen, det fysiske arbejdsmiljø, diskussionen om social dumping, beskæftigelsesindsatsen og arbejdsmarkedspolitik generelt?

Ledelsesretten er en grundpille i den danske arbejdsmarkedsmodel, der giver arbejdsgiveren beføjelser til at bestemme, hvor, hvornår og hvordan arbejdet skal udføres.

Samtidig går moderne ledelsesmetoder i retning af mere og mere medbestemmelse, selvledelse og fleksibilitet. Disse tendenser medfører samtidig forventninger om mere 'frihed under ansvar' hos arbejdstagerne og afføder en række dilemmaer, der ikke altid løses med en positiv indvirkning på hverken psykisk arbejdsmiljø eller trivsel på arbejdspladsen.

På netværkets døgnmøde får vi besøg af Anne-Marie Røge Krag, arbejdsmiljøchef hos Dansk Erhverv, der gæster netværksgruppen med et oplæg om hendes syn på nogle af de spørgsmål og dilemmaer, der opstår i feltet mellem ledelsesret, psykisk arbejdsmiljø og trivsel.

Vi får også besøg af direktøren for Arbejdstilsynet, Sine Frederiksen, der vil give en status på Arbejdstilsynets arbejde med det psykiske arbejdsmiljø.

På netværkets årlige døgnmøde vil der være plads til både faglig dialog, sparring og workshops, samt gode og behagelige rammer for socialisering og networking. Samtidig er der afsat god tid til at tage fat på nogle af de helt store spørgsmål omkring samspillet mellem politik og psykisk arbejdsmiljø.

HIndsgavl-slot-drone-hele-ejendommen 

Døgnmødet finder sted på Hindsgavl Slot med overnatning. Hindsgavl Slot er en historisk ejendom i Middelfart, der forener gammeldags charme med moderne faciliteter. Omringet af naturskønne områder er slottet det perfekte sted for ro, inspiration og netværksopbygning.

Anne_Marie_Roege_Krag_1-YzF2SVRkSlB6WXZxSjZBK0lRQ2lLZFlucGVjPQ2 

Anne-Marie Røge Krag, arbejdsmiljøchef hos Dansk Erhverv

sr_presse1 

Sine Frederiksen, direktør for Arbejdstilsynet

Netværksmøde torsdag d. 10. april 2025 kl. 09.30-12.30

Vi tager os godt af kolleger, der går ned med stress. Men vi interesserer os ikke synderligt for at fjerne det, der stresser. Vi har skabt systemer, der kræver, at alle led lover mere, end de kan holde. Dette skaber et giftigt miljø af pres og svigt, som er skadeligt for vores relationer, selvbillede og tillid. Det mener Susanne Ekman, som vi får besøg af på dagens netværksmøde.

Susanne er forsker inden for ledelse, organisation og arbejdsliv og har skrevet en række toneangivende bøger, der tilbyder nye perspektiver på det moderne arbejdsliv og den mentale trivsel. 

Susanne (1)  

Susanne Ekman, lektor på Roskilde Universitet

Pris: Prisen for deltagelse er 23.995 kr. ekskl. moms. Forplejning, læringsmateriale og overnatning i forbindelse med døgnmødet er inkluderet.

De fremtidige temaer for netværksgruppen planlægges løbende

Mulige temaer inkluderer:

Unge-ældre: Tværgenerationelle udfordringer
Fire-dages arbejdsuge
Forebyggelse
Arbejdsmiljøøkonomi
Etiske dilemmaer på arbejdspladsen
Inspiration fra udlandet

Er du interesseret i at høre mere om netværksgruppen?

Du er meget velkommen til at kontakte Magnus Vind Lorenz – enten ved at ringe på tlf. 93 85 81 86 eller ved at skrive til [email protected].

Venter på PipeDrive..
Venter på PipeDrive..