A4 Medier
Netværk - Viden - Sparring - Perspektiv - Indflydelse

Netværk for Public Affairs

Netværk for Public Affairs
Næste møde

Onsdag d. 20/03 2024

Adresse

Christians Brygge 24

1559 København K

A4 Medier og Rud Pedersen

På A4 Medier og Rud Pedersens netværk i Public Affairs, styrker du din forståelse af den politiske og samfundsmæssige kontekst, der omgiver din professionelle hverdag. Samtidig udvikler du dine kompetencer inden for rådgivning og interessevaretagelse.

Som en del af netværksgruppen får du en dybdegående indsigt i de seneste trends og udviklinger inden for Public Affairs, samtidig med at du vil opleve, hvordan teori og praksis går hånd i hånd. 

Dit udbytte:

  • Et stærkt netværk af andre professionelle der arbejder med PA, PR og interessevaretagelse.
  • Dybdegående forståelse af de seneste politiske og samfundsmæssige tendenser inden for Public Affairs.
  • Konkrete værktøjer og metoder til effektiv stakeholderanalyse.
  • Evnen til at udvikle og implementere strategier inden for Public Affairs med fokus på målrettet eksekvering.
  • Inspiration fra virkelighedens cases og praktiske eksempler fra succesfulde organisationer.
  • Indsigt i samspillet mellem Public Affairs (PA) og Public Relations (PR) og hvordan det kan bruges til at påvirke offentlige debatter og politiske beslutninger.
  • Færdigheder inden for strategisk kommunikation og effektiv krisekommunikation.
  • Værktøjer til at måle og synliggøre resultaterne af din Public Affairs-indsats.
  • Evnen til at forankre og engagere din organisation i PA-strategier.

Møde dine mødeledere:

jens klarskov 

Jens Klarskov arbejder i dag som seniorrådgiver i public affairs bur eauet Rud Pedersen. Som forhenværende adm. direktør i Dansk Erhverv og Dansk Byggeri.

sune steffennn 

Sune Steffen Hansen har igennem flere år arbejdet som rådgiver på Christiansborg, og har solid indsigt i de politiske beslutningsprocesser. Sune er en af landets førende eksperter når det kommer til data og vælgeradfærd, og har stor erfaring med at omsætte analyser til politisk kommunikation.

Møde 1: Onsdag d. 20 marts 2024 kl. 09.30 - 15.30

Analytiske kompetencer og stakeholderhåndtering

På netværkets første møde vil du som deltager blive udfordret på dine analytiske kompetencer og din forståelse for den aktuelle politiske situation.

Før en PA-indsats påbegyndes, er det vigtigt med en overordnet forståelse af den politiske situation, samt de politiske standpunkter blandt de forskellige stakeholders. Hvilke relevante tendenser gør sig gældende? Hvordan forholder de forskellige aktører sig ift. aktuelle udfordringer på arbejdsmarkedet? Hvilke politiske initiativer er på vej? Hvad sker der i EU? Og hvordan er de forskellige stakeholders placeret ift. de store politiske spørgsmål?

På dagen får vi besøg af en relevant gæst der fortæller om de seneste politiske bevægelser og tendenser.

Vi prioriterer også en grundig indføring i modeller og konkrete værktøjer der kan anvendes til stakeholderanalyser.

Møde 2: Afventer dato

Public affairs strategier og eksekvering i praksis

Strategi og eksekvering i public affairs er to uadskillelige elementer.

En stærk strategi giver retning og formål, mens effektiv eksekvering bringer strategien til live og skaber synlige resultater.

En succesfuld sammenhæng mellem strategi og eksekvering indebærer løbende tilpasning og justering af aktiviteter i takt med ændringer i politiske dagsordener, stakeholders' holdninger og ændringer i de politiske begivenheder, der påvirker samfundet.

Feedbackmekanismer, måling af resultater og læring fra tidligere erfaringer er afgørende for at finjustere strategien og optimere eksekveringsprocessen.

På dagen kigger vi ind i konkrete redskaber ift. din strategi og strategieksekvering, og du får en anvendelsesorienteret gennemgang af forskellige arbejdsgange og metoder til at bedrive public affairs.

Vi tager også udgangspunkt i en konkret case fra en organisation, der har arbejdet og haft succes med at påvirke den politiske dagsorden, og vi gennemgår træningsøvelser, og klæder dig på til at føre din strategi ud i praksis.

Møde 3: Afventer dato

PA og PR  – Samspil, strategisk kommunikation og krisestyring

Samspillet mellem Public Affairs (PA) og Public Relations (PR) er afgørende, da det sikrere en helhedsorienteret tilgang til at påvirke den offentlige debat, brandomdømme og de politiske beslutninger. Ved at koordinere kommunikationen på tværs af PA og PR, kan organisationer undgå modstridende budskaber og sikre, at deres kommunikation er troværdig, sammenhængende og effektiv.

Formålet med modulet er at give deltagerne konkrete redskaber til at håndtere samspillet mellem PR og PA.

Du vil få en grundig forståelse for begreberne inden for både Public Affairs og Public Relations. Vi udforsker, hvordan disse to områder kan samtænkes for at fremme organisationers mål og mission.

Vi laver også en grundig indflyvning til mediernes dagsorden og medie-lobbyisme.

Endeligt dykker vi ned i effektiv krisekommunikation, herunder mediehåndtering, tone og budskabsstyring. Gennem case-studier og praktiske øvelser udvikler du evnen til at bevare troværdighed og håndtere kritik.

Møde 4: Afventer dato

Intern opbakning og synliggørelse af PA-indsatsen

Public affairs indsatser er ofte med til at understøtte organisationens legitimitet, kernefunktion og strategiske retning. Derfor er det afgørende at public affairs strategien er velforankret internt i organisationen, hvilket samtidig bidrager til en mere sammenhængende og målrettet gennemførelse af PA-strategier.

Du lærer at identificere målemetoder, og hvordan du effektivt synliggørelser de opnåede resultater af Public affairs indsatsen samt hvad du kan gøre, for at forankre indsatsen i resten af organisationen.

Alle dage skabes der rammer for uformel networking, hvor deltagerne får mulighed for at få en bid mad og et glas vin. Her får vi desuden besøg af en hemmelig gæst, der giver et både underholdende og lærerigt indslag ift. Public Affairs.

Møde 5: Afventer dato

Temaet for dagen besluttes i fællesskab

Praktisk

Prisen for deltagelse er 21.995 ex moms. og er inklusiv læringsmateriale og forplejning.

Alle Kursusdage foregår centralt i København

Venter på PipeDrive..
Venter på PipeDrive..