A4 Medier
Netværk - Viden - Sparring - Perspektiv - Indflydelse

Uddannelsespolitisk netværk

Uddannelsespolitisk netværk
Næste møde

Onsdag d. 08/05 2024

Adresse

Fiolstræde 44

1171 København K

Uddannelsespolitisk netværk

 A4’s uddannelsespolitiske netværk er for dig, der ønsker at præge uddannelsesdebatten i Danmark. Som en del af netværksgruppen får du adgang til et netværk af ledere, der alle interesserer sig for den nyeste viden, der berører professionshøjskoler, erhvervsakademier, erhvervsuddannelser, voksen- og efteruddannelser, FGU’er, arbejdsmarkedsuddannelser og uddannelsernes forbindelse til arbejdsmarkedet og det øvrige uddannelsessystem.

Som medlem af netværksgruppen får du adgang til den nyeste viden inden for uddannelsesområdet, og vi giver et dybdegående indblik i den politiske udvikling og perspektiverer, hvilke konsekvenser den har for skolerne.

I netværksgruppen samler vi ledende aktører på tværs af relevante uddannelsesinstitutioner, private og offentlige aktører samt interesseorganisationer, der interesserer sig for faglig sparring, vidensdeling og for at præge den uddannelsespolitiske dagsorden.

I netværksgruppen forsøger vi, på tværs af interesseområder, at finde fælles løsninger på nogle af de strukturelle udfordringer, som uddannelsessektoren og det danske samfund står over for nu og i fremtiden.

Netværksleder: Stina Vrang Elias

stina vrang elias2 

Stina vil med sine mange års erfaring fra uddannelsessektoren, sikre et højt fagligt niveau 

og en god facilitering af netværksmøderne. Udover at være administrerende direktør i DEA besidder Stina en række poster, bl.a. som formand for REU, RUVU & NFA.

Praktisk:

Alle netværksgrupper afholder 4 årlige halvdagsmøder, centralt beliggende i København samt et årligt topmødedøgn inkl. overnatning og forplejning.

Hos A4 Medier sørger vi for vellykkede netværksmøder gennem grunding planlægning, professionel facilitering, faglig inspiration og behagelige rammer både fysisk og socialt.

Netværkene bliver ledet af Stina Vrang Elias, og til hvert netværksmøde deltager aktuelle oplægsholdere, som lægger op til debat, workshop og faglig sparring.

Døgnmøde: Torsdag d. 22 August 2024 hele dagen inkl. overnatning

Kompetencer gennem hele livet

På dette døgnmøde med temaet "Kompetencer gennem hele livet" vil vi dykke ned i vigtigheden af efter- og videreuddannelse og udforske, hvordan vi kan fremme livslang læring på tværs af sektorer.

Vi begynder med en introduktion til emnet og de centrale udfordringer og muligheder, det indebærer. Nicolai Kristensen, professor hos VIVE, vil holde et oplæg.

Derefter præsenteres perspektiverne og arbejdet med at omsætte VEU-trepartsaftalen fra efteråret 2023 af Alexander Thorvaldsen, uddannelsespolitisk konsulent hos FH.

Signe Tychsen Phillip, vicedirektør i DI, vil give sit bud på betydningen af efter- og videreuddannelse i de kommende år.

Herefter drøfter vi, hvordan pensionskasser organiserer og understøtter uddannelsesinitiativer for deres medlemmer. Jacob Overgaard Jørgensen, uddannelseschef i PensionDanmark, vil dele deres erfaringer og metoder.

Afslutningsvis vil vi se på konkrete eksempler på succesfulde samarbejder med erhvervslivet om at tilbyde relevant efter- og videreuddannelse. Martin Dunlap Svane, vicedirektør for Rybners med fokus på arbejdsmarkedspolitik og udvikling, vil gøre os klogere på deres succeser.

Dagens gæster:

 Nicolai 

Nicolai Kristensen, professor hos VIVE

lh8a6025 

Alexander Thorvaldsen, uddannelsespolitisk konsulent hos FH

1275218 

Signe Tychsen Phillip, vicedirektør i DI