A4 Medier
Netværk - Viden - Sparring - Perspektiv - Indflydelse

Uddannelsespolitisk netværk

Uddannelsespolitisk netværk
Næste møde

Torsdag d. 25/01 2024

Adresse

Vesterbrogade 67

1620 København V

Uddannelsespolitisk netværk

A4’s uddannelsespolitiske netværk er for dig, der ønsker at præge uddannelsesdebatten i Danmark. Som en del af netværksgruppen får du adgang til et netværk af ledere, der alle interesserer sig for den nyeste viden, der berører professionshøjskoler, erhvervsakademier, erhvervsuddannelser, voksen- og efteruddannelser, FGU’er, arbejdsmarkedsuddannelser og uddannelsernes forbindelse til arbejdsmarkedet og det øvrige uddannelsessystem.

Som medlem af netværksgruppen får du adgang til den nyeste viden inden for uddannelsesområdet, og vi giver et dybdegående indblik i den politiske udvikling og perspektiverer, hvilke konsekvenser den har for skolerne.

I netværksgruppen samler vi ledende aktører på tværs af relevante uddannelsesinstitutioner, private og offentlige aktører samt interesseorganisationer, der interesserer sig for faglig sparring, vidensdeling og for at præge den uddannelsespolitiske dagsorden.

I netværksgruppen forsøger vi, på tværs af interesseområder, at finde fælles løsninger på nogle af de strukturelle udfordringer, som uddannelsessektoren og det danske samfund står over for nu og i fremtiden.

Netværksleder: Stina Vrang Elias

stina vrang elias2 

Stina vil med sine mange års erfaring fra uddannelsessektoren, sikre et højt fagligt niveau 

og en god facilitering af netværksmøderne. Udover at være administrerende direktør i DEA besidder Stina en række poster, bl.a. som formand for REU, RUVU & NFA.

Praktisk:

Alle netværksgrupper afholder 4 årlige halvdagsmøder, centralt beliggende centralt i København samt et årligt topmødedøgn inkl. overnatning og forplejning.

Hos A4 Medier sørger vi for vellykkede netværksmøder gennem grunding planlægning, professionel facilitering, faglig inspiration og behagelige rammer både fysisk og socialt.

Netværkene bliver ledet af Stina Vrang Elias, og til hvert netværksmøde deltager aktuelle oplægsholdere, som lægger op til debat, workshop og faglig sparring.

Netværksmøde: Torsdag d. 25 januar 2024 kl. 09.30-12.30

Trivsel & fællesskaber på ungdomsuddannelserne

På dagens netværksmøde vil vi stille skarpt på fællesskaber i ungdomslivet. Sociale fællesskaber er en vigtig faktor for de unges trivsel, men det er vigtigt at have et nuanceret blik på, hvad fællesskaber kan være. Ifølge Noemi er fællesskabet i sig selv ikke målet. Alle der deltager i fællesskaber påtager sig forskellige roller, og det kræver derfor en  mere dybdegående forståelse, hvis man vil vide hvad der er et godt og konstruktivt fællesskab, og hvordan man faciliterer gode fællesskaber.

Noemi Katznelson er Danmarks førende forsker i ungdoms- og uddannelsesforskning, og vil på dagens møde sætte fokus på ”gode fællesskaber” både på skolen og udenfor.

Dagens gæst:

Noemi

Noemi Katznelson, Professor og leder af Center for Ungdomsforskning, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet - København.

 

Netværksmøde: Torsdag d. 6 marts 2024 kl. 09.30-12.30

Et indblik i ministeriets maskinrum

På dagens netværksmøde får vi besøg af Departementschef i Børne- og undervisningsministeriet Jakob Jensen der tiltrådte stillingen d. 1 juni 2023. 

På dagens netværksmøde får vi et indblik i ministeriets maskinrum og sammen med Jakob Jensen, vil vi tage fat på nogle af de aktuelle temaer der fylder både politisk og i embedsværket. 

Regeringen vil afsætte 300 millioner kroner fra 2024, der stiger til 900 millioner kroner årligt frem mod 2030. Pengene skal angiveligt gå til indkøb af nyt og tidssvarende udstyr, efteruddannelse af underviserne og finansiering af udlandsophold som en del af praktikforløb. Men hvordan bliver pengene fordelt, og er beløbende nok til at løse nogle af de strukturelle udfordringer på erhvervsuddannelserne når det kommer til optag, frafald og trivsel? 

I efteråret 2023 præsenterede regeringen deres folkeskoleudspil, hvor eleverne selv har mulighed for at påvirke deres skema og med mulighed for at blive introduceret til flere praktiske fag. Men hvordan tænker ministeriet at ændringen på folkeskoleområdet skal kobles til det øvrige uddannelsessystem? 

Der er således flere gode temaer at tage fat på, når Departementschef Jakob Jensen gæster netværksgruppen til oplæg og dialog. 

Dagens gæst:

Jakob Jensen 

Jakob Jensen, Departementschef i Børne- og undervisningsministeriet. 

Netværksmøde d. 8 Maj 2024 kl. 09.30-12.30

Fleksibilitet på Erhvervsuddannelserne

I dag er der mere end 100 forskellige erhvervsuddannelser, der alle er underlagt den samme overordnede struktur, men kan en mere fleksibel model for erhvervsuddannelserne imødekomme virksomhedernes behov for specialisering og øgede krav til de faglærtes faglige kompetencer?

Særligt de seneste år har elektrikeruddannelsen oplevet en stor stigning i antallet af uddannelsesaftaler. En af årsagerne til den store fremgang er, at der er blevet lavet en modulopbygget elektrikeruddannelse. Modulerne gør det muligt at specialisere sig inden for f.eks. bygningsautomatik, offshore, højspænding eller lignende.

Modulopbygningen af uddannelsen betyder, at elektrikeruddannelsen i dag er så fleksibel, at virksomheder altid kan uddanne en lærling til deres specifike behov. Modulopbygningen gør det samtidigt nemt at tilpasse uddannelsen i forhold til nye tendenser og teknologier, såsom IoT, AI, robotter, grønne kompetencer osv.

Hvordan er den nye uddannelse kommet i stand i samarbejde mellem Dansk Elektrikerforbund, Tekniq Arbejdsgiverne og undervisningsministeriet? Og kan modellen fra elektrikeruddannelsen overføres til andre erhvervsuddannelser?

Dagens gæst:

tina voldby 

Tina Voldby, Underdirektør hos Tekniq Arbejdsgiverne 

Døgnmøde: Torsdag d. 22 August 2024, hele dagen inkl. overnatning

En ny model for samarbejde med erhvervslivet?

Samarbejdet mellem virksomhederne og erhvervsskolerne er afgørende, da eleverne på erhvervsuddannelserne bruger størstedelen af deres uddannelse som elever eller lærlinge i offentlige og private virksomheder.

Der findes store forskelle mellem skolernes og uddannelsernes evne til at samarbejde med erhvervslivet, men ifølge dagens gæst, Signe Tychsen Philip, er der behov for, at vi hæver blikket fra de enkelte skoler og uddannelser, og tager en dialog i fællesskab som branche.

På dagens møde stiller vi derfor spørgsmålet: Hvordan kan vi som branche optimere samarbejdet mellem erhvervsskolerne og virksomhederne?

Udover en række faglige oplæg og workshop byder døgnmødet på  mulighed for socialisering og networking i behagelige rammer.

Dagens første gæst:

signe 

Signe Tychsen Philip, Underdirektør i DI 

Partnerskaber og samarbejde som vejen til et sammenhængende uddannelsessystem

Vejen til et sammenhængende uddannelsessystem kræver først og fremmest, at der opbygges samarbejde og partnerskaber på tværs af uddannelsesinstitutioner. Men hvordan indgår og fastholder man som institution de værdifulde partnerskaber? Hvordan sikrer man et frugtbart samarbejde, så brobygningsaktiviteter, faglig udvikling og studievejledning fungerer harmonisk?

På det uddannelsespolitiske døgnmøde tager vi dialogen og fremhæver en række gode eksempler på konstruktive og nytænkende partnerskaber mellem HF & VUC’er, AMU’er, erhvervsskoler, professionshøjskoler og erhvervsakademier.

Døgnmødet byder desuden på en god middag i behagelige rammer samt mulighed for socialisering og networking.

Billede af Hindsgavls slot 

Døgnmødet finder sted på Hindsgavl slot med overnatning, en historisk ejendom i Middelfart, der forener gammeldags charme med moderne faciliteter. Omringet af naturskønne områder er slottet perfekt for ro og inspiration.

Netværksmøde: Oktober

Temaet for netværkets møde i efteråret 2024 er stadig åbent og bliver besluttet i fællesskab i netværksgruppen. 

Mulige temaer:

- Kvalitetssikring af erhvervsuddannelserne

- Arbejdsmiljø for elever og lærlinge

- Kobling mellem folkeskolen og erhvervsuddannelserne

- Dannelse

- Social mobilitet

- Efteruddannelse og opkvalificering

- Inspiration fra udlandet

- Uddannelsesentreprenørskab

- Inklusion

- Livslang læring

Pris: 

Prisen for deltagelse er 23.995 ex. moms. Forplejning og læringsmateriale er inkluderet.

Er du interesseret i at høre mere om forløbet?

Du er meget velkommen til at ringe eller skrive til Magnus Vind Lorenz, tlf. 93 85 81 86, [email protected].

Venter på PipeDrive..
Venter på PipeDrive..