Som udgangpunkt synes jeg hverken, at babyer, hunde eller t-shirts med budskaber hører hjemme i folketingssalen, siger Henrik Dam Kristensen. Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau-Scanpix.

S-veteran overtager Pia K.'s post: Hverken babyer, hunde eller t-shirts med budskaber hører hjemme i folketings­salen

14. jul, 8:00
Folketingets nye formand, Henrik Dam Kristensen, oplever hverken buh-råb i Kvickly eller shitstorme på sociale medier. Han advarer mod at tale politikerlede op, når politiker-respekt er tættere på virkeligheden.

På Jyllandsgade i den lille midtjyske provinsby Grindsted springer golden retrieveren Nana op ad havelågen og byder gæsterne velkommen. Det er ikke en bidsk vagthund, men en hyggelig logrende familiehund. 

- Vi har altid haft golden retrievere. Det her er nummer fire, siger Henrik Dam Kristensen. 

Stabilitet, ro og sindighed er Henrik Dam Kristensens varemærke. I privatlivet, hvor den tidligere landpost fra Vorbasse forlængst har fejret sølvbryllup med sin hustru Bente, og nu har familiehund nummer fire af golden retriever-racen, der ifølge Dansk Kennelklub er en imødekommende og tillidsfuld hund, hengiven over for familien og venlig mod fremmede.

Som Folketingets formand lægger han heller ikke op til revolutioner, men lovpriser i stedet den stabilitet og konsensus, der kendetegner det danske folkestyre. 

- Min ambition er, at Folketinget fortsat kan leve op til de to afgørende funktioner, som et folketing har. Nemlig at sikre kvalitet i lovgvingingsarbejdet og at sikre parlamentarisk kontrol med regeringen. Det er de to hovedopgaver, hvor jeg allerede i dag synes, at Folketinget leverer, siger Henrik Dam Kristensen.

Ikke fyldt med politiske skandaler

Over kaffen, hvor han serverer klassiske havegrynssmåkager fra Karen Wolf, skæmter han lidt med sine kedelige svar, som, han godt ved, ikke ligefrem skaber overskrifter.

- Danmark er jo ikke fyldt med politiske skandaler. Og det er ikke sådan, at vi på nogen måde lever i noget, der ligner en bananrepublik. Så det er et kedeligt svar, at jeg som Folketingets formand også i fremtiden vil sikre, at Folketinget har ressourcer og muligheder for at løfte de to kernefunktioner, fastslår Henrik Dam Kristensen.  

Som udgangspunkt synes jeg hverken, at babyer, hunde og t-shirts med budskaber på hører hjemme i folketingssalen.
Henrik Dam Kristensen, Folketingets formand (S). 

Den 21. juni blev han valgt som fællestillidsmand for de 179 folketingsmedlemmer. Enstemmigt. Stadig socialdemokrat af hjertet men som Tingets formand skal den kasket gemmes væk til fordel for at behandle alle medlemmer lige, fair og retfærdigt. Bertel Haarder, Venstres veteran i Folketinget, har i forbindelse med Henrik Dams tiltræden sagt, at han nok ville blive en ret stille formand. 

Der er også stille hjemme på villavejen i Grindsted. Her bor Henrik Dam fra fredag til mandag - mens de travle folketingsuger tilbringes i embedsboligen på Christiansborg.         

Som noget af det første har Henrik Dam droppet et forslag fra sin forgænger Pia Kjærsgaard (DF). Hun fremlagde en model, hvor det blev muligt at indføre parlamentariske forundersøgelser, der skulle fungere som en mellemting mellem åbne samråd og tidskrævende undersøgelseskommissioner. 

Det forslag har Henrik Dam nu skrinlagt og bedyrer, at ingen, heller ikke Pia Kjærsgaard, endnu har fundet de vise sten i forhold til at undersøge kontroversielle politiske sager, hvor der er mistanke om, at noget er fejet ind under gulvtæppet.  

- Højesteretsdommeren Jens Peter Christensen har lavet en gennemgang af kommissionsundersøgelser og givet en række anbefalinger til, hvordan kommissionsdomstole i fremtiden kan blive nemmere, hurtigere og billigere, og jeg synes, det ligger lidt på den flade hånd at kigge nærmere på de anbefalinger, siger han.  

Vil undgå skuffenotater  

Henrik Dam Kristensen, der har siddet i Folketinget siden december 1990 og haft fem ministerposter, fremhæver, at det er vitalt, at embedsmændenes retssikkerhed ikke går fløjten.

Hvis Pia Kjærsgaards model blev virkelighed, frygter han, at folketingsmedlemmers adgang til at udspørge embedsmænd vil ødelægge både fortrolighed mellem ministre og embedsmænd samt gøre embedsmændenes retssikkerhed særdeles usikker. 

Posten fra Vorbasse røg helt til tops 

Henrik Dam Kristensen, 62 år, søn af smedesvend Ove Dam Kristensen og forretningsindehaver Gudrun Dam Kristensen.

Gift med Bente Dam Kristensen. Sammen har de to voksne børn. 

Bor i Grindsted.  

Landpostbud i Vorbasse fra 1978 - 1986.

Dansk Flygtningehjælp i Grindsted fra 1986 - 1988.

Skoleleder AOF Grindsted fra 1988 - 1990.

Blev valgt til Folketinget for Socialdemokratiet første gang i december 1990.

Har været landbrugs- og fiskeriminister, fødevareminister og socialminister i Poul Nyrups regeringer, og transportminister og beskæftigelsesminister i Helle Thorning Schmidts regering.

Derudover har han været medlem af Europa-Parlamentet fra juli 2004 til oktober 2006, partisekretær i Socialdemokratiet og præsident for Nordisk Råd.

- Jeg ønker ikke at få skabt en model, hvor embedsmændene for at beskytte deres egen retssikkerhed er nødt til at lave deres egne forsikringer med skuffenotater og alt muligt andet. Så mister vi noget af det unikke i den danske statsadministration, noterer han. 

Henrik Dam fremhæver, at blandt andet fagforbundet Djøf, Dommerforeningen og et politisk flertal har været betænkelige ved Pia Kjærsgaards forslag. Og fordi kontrollen med ministrenes og lovgivernes arbejde i bund og grund fungerer udmærket i dag, er der ikke nogen grund til at haste noget igennem, som møder modstand.  

Superenhed i Statsministeriet 

Statsminister Mette Frederiksen (S) har nedsat en superenhed i Statsministeriet, hvor hun har udpeget tre personlige rådgivere fra Socialdemokratiets sekretariat. Den politisk udpegede stabschef Martin Rossen får også adgang til regeringens magtfulde koordinationsudvalg og økonomiudvalg.

Hvem skal have parlamentarisk kontrol med den nye stab i Statsministeriet?

- Der skal ikke være nogen som helst tvivl om, at Folketingets kontrol går gennem den minister, som har ansvaret, og det vil sige statsministeren eller andre ministre, der har noget med koordinations- og økonomiudvalg at gøre. Ministeren kan ikke fedte det ansvar af på nogle embedsmænd, selvom de er ansat på specielle vilkår, understreger han. 

Henrik Dam Kristensen pointerer, at den nye superenhed ikke kommer til at gå under radaren for ministeransvar, og generelt mener han, at spindoktorer og personlige rådgivere er et must i moderne tider. 

- Jeg går ud fra, at Mette Frederiksen har lavet den konstruktion i Statsministeriet for bedre at kunne være politikdrivende og følge dagsordener helt til dørs. Det kan jeg godt genkende fra min egen tid som minister, for når der var nedsat tværministerielle udvalg, var man ikke altid helt sikker på, hvem der tog teten, siger han.

Spindoktorer udtænker ikke mærkelige planer

Som minister har han haft stor gavn af spindoktorer. 

- I gamle dage var der noget, der hed deadline. Når klokken blev 19, kunne Radioavisen ringe og spørge, om de ikke lige skulle optage en snas til næste morgens radioavis, og så undgik man at blive vækket klokken seks. Så kunne man sove roligt, til morgenaviserne udkom. Men der er ingen deadline længere. Det hele kører hele tiden, og dermed er ministrene under et stigende pres og må have hjælp til at håndtere de her ting, fastslår Henrik Dam.  

- Nogle gange tror man, at de her personlige rådgivere sidder i et lukket rum og udtænker mærkelige planer, men de hjælper mange gange med noget helt basalt, siger han. 

Som formand for Folketinget skal Henrik Dam Kristensen også sikre et godt samarbejde mellem presse og politikere på Christiansborg. Det har knaget i perioder, hvor nogle politikere, blandt andre Henrik Sass Larsen (S), har følt sig jagtet af journalister.

I det daglige mener Henrik Dam, at samarbejdet mellem de folkevalgte og pressen fungerer "upåklageligt".

I runde tal vedtages 80 procent af dansk lovgivning med 80 procent af Folketingets partier. Den danske konsensusmodel er med til at skabe stabilitet.
Henrik Dam Kristensen, Folketingets formand (S).

- Vi har haft nogle perioder, hvor der blev løbet efter politikerne, men journalisterne må respektere, hvis man ikke kan få en kommentar. De skal være klar over, at de er på vores arbejdsplads, og at et nej til at udtale sig er et nej, siger han.

Hvad betyder det, at den uafhængige presse har arbejdsplads på Christiansborg?

- At de meget nemmere kan være den vagthund, som man også ønsker, at pressen skal være i et demokrati. Det er fint, at pressen bliver ved med at søge svar og udstiller, hvis man ikke kan og vil svare. Det er er plus, at vi har valgt den her samarbejdsform mellem politikere og presse i Folketinget, og det betyder også, at danskerne kommer tættere på politikerne, siger han.

Politikerleden overdrevet

Som Folketingets formand har Henrik Dam Kristensen også ambitioner om at få højnet danskernes tillid til politikerne. Adskillige undersøgelser viser, at danskernes tillid til politikerne falder, og det er bekymrende, mener han. 

- Men jeg oplever meget sjældent selv den mistro. Når jeg handler i Kvickly eller går ned på havnen i Bork, hvor vi har sommerhus, eller er på en festival, møder jeg ikke folk, der buher ad mig eller giver udtryk for, at politikerne er noget af de mest vederstyggelige, som de har set,  siger han og pointerer, at shitstorme på sociale medier heller ikke er noget, han personligt oplever som et problem. 

Henrik Dam Kristensen henviser til, at mange politikere ikke oplever den politikerlede, som statistikkerne viser.

- Men vi skal tage det alvorligt, og det skal blandt andet ske ved, at vi skal tale om, til og med hinanden i en respektfuld tone. Og være langt bedre til at kommunikere. I runde tal vedtages 80 procent af dansk lovgivning med 80 procent af Folketingets partier. Den danske konsensusmodel er med til at skabe stabilitet, og vi har nok ikke været gode nok til at forklare værdien af det, siger han.

Ingen babyer og hunde

Forgængeren Pia Kjærsgaard har været kendt for at holde på tiltaleformerne i Folketinget og blandt andet afvise, at den konservative politiker Mette Abildgaard tog sin få måneder gamle baby med ind i folketingssalen.

Skal folketingsmedlemmer kunne amme i en folketingssal, hvor du sidder i formandsstolen?

- Som udgangspunkt synes jeg, at hverken babyer, hunde eller t-shirts med budskaber på hører hjemme i folketingssalen. Det er et seriøst sted, hvor frugten af vores arbejde bliver lavet. Derfor synes jeg, at vi skal have en eller anden kvalitet og respekt om folketingssalen. Jeg hørte en TV2-vært sige, at TV2 som arbejdsplads er enormt rummelige til at lade de ansattes børn komme med allevegne, men bare ikke ind i studiet, og den parallel kan vi drage til Christiansborg, siger han. 

Daværende finansminister Mogens Lykketoft og socialminister Henrik Dam Kristensen til socialdemokratisk kongres i år 2000. Foto: Henning Bagger, Ritzau-Scanpix. 

Henrik Dam tilføjer, at han har fuld tillid til, at hans kolleger i Folketingets præsidium kan håndtere pludselige situationer, så de ikke løber af sporet. 

I folketingssalen er mange medlemmer ofte meget optaget af deres mobiltelefon eller iPad. Og det kritiseres af nogen som disrespekt for det parlamentariske arbejde. Men politikerne kan roligt finde iPaden frem uden at få reprimander fra Henrik Dam.

- Politikerne har alle bilag elektronisk og kan finde dem på iPaden. De har måske også skrevet ordførertalen der. Jeg synes, at det er fantastisk, at en debat i folketingssalen bliver beriget og skarp, fordi medlemmerne bruger de nye medier så aktivt, siger han og understreger, at Folketingets præsidium skal være bedre til at forklare borgerne, hvordan politikerne arbejder. 

Henrik Dam Kristensen tilbage i år 2000 med en af familiens tidligere Golden retrievere. Foto: Ernst Van Norde, Ritzau-Scanpix.

Nyt demokratihus med kaffe på kanden 

For at få flere danskere til at opleve det danske folkestyre indefra har Folketingets nye formand, Henrik Dam Kristensen, byggeplaner. Rigsarkivet med cirka 9.000 kvadratmeter er nærmeste nabo til Christiansborg og er ved at blive rømmet, fordi arkivet flytter ud af den fredede bygning.

Henrik Dam drømmer om, at Folketinget kan overtage Rigsarkivet og lave et åbent demokratihus, hvor flere skole- og gymnasieklasser kan følge politik tæt, og hvor flere interesseorganisationer kan få adgang til lokaler til høringer og konferencer.

- Allerede i dag har Folketinget pladsproblemer, og vi må ofte sige nej til skoleklasser, fordi lokalerne er overbooket. Hvis vi kunne bygge ud og sluse flere besøgende ind, vil det være en demokratisk gevinst. Flere mødelokaler vil også betyde, at de åbne samråd blev tilgængelige for flere. Det vil også være fantastisk, hvis vi kunne få noget café-agtigt, så folk kan købe en kop kaffe i Folketinget. Det skal være mere åbent, tilgængeligt, udadvendt og borgervenligt, siger han.

Efter sommerferien arbejder Folketingets præsidium videre med at undersøge muligheden for at overtage Rigsarkivet. Henrik Dam Kristensen har ingen illusioner om, at han kommer til at klippe snore over i sin formandstid, men ambitionen er at være godt i gang med om- og udbygningen i hans formandstid.