A4 Medier
Netværk - Viden - Sparring - Perspektiv - Indflydelse

A4 Medier tilbyder professionelle netværksgrupper, der fokuserer på de vigtigste problemstillinger inden for ledelse og organisationsudvikling inden for den danske model.

A4 Netværk har som hovedmål at tilbyde medlemmerne fagligt kompetente og politisk orienterede netværk.

Vores netværksgrupper stræber efter en afbalanceret sammensætning af profiler og kompetencer og repræsenterer forskellige typer af organisationer.

Alle netværksgrupper afholder fire årlige halvdagsmøder centralt beliggende i København samt et årligt topmøde med overnatning og forplejning.

GDPR