Socialrådgiver: Jobcentre kan ikke 'motivere' syge raske – det er noget værre vrøvl

Jobcenter_neutralt_Ida_Guldb__k_ArentsenRitzau_Scanpix
Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].

MANDAG KUNNE VI HER PÅ A4 Medier læse om, at jobcentrene er så pressede, at de raskmelder sygemeldte borgere. 90 pct. af landets jobcenterchefer oplever i øjeblikket et pres for at få ledige i arbejde – det gælder også de syge, der har fået forlænget deres sygedagpenge under nedlukningen.

A4 Medier skriver i artiklen, at "6 af de 28 jobcenterledere svarer ja til spørgsmålet om, hvorvidt de raskmelder flere sygedagpengemodtagere nu, end de tidligere har gjort".

Jobcenterchefen får hermed retfærdiggjort raskmeldinger af syge borgere, og gør i samme sætning
lægerne overflødige! Og det har lægerne for i øvrigt været længe
Marianne Stein, privatpraktiserende socialrådgiver

Endvidere udtaler jobcenterchef Anja Nørby Sørensen fra Skanderborg Kommune:

"Det er positivt. Et velfungerende arbejdsmarked giver bedre mulighed for at hjælpe folk. Det motiverer mere for at blive rask, når et job venter. Vi raskmelder ikke, før borgeren er klar, og de mange raskmeldinger lige nu skyldes i høj grad en ophobning af forlængede sygedagpenge under corona."

MAN SKAL SOM BEKENDT HØRE MEGET, før ørene falder af. For med min praksiserfaring gennem snart fem år som privatpraktiserende socialrådgiver er det noget værre vrøvl.

LÆS OGSÅ: Eksperter om sygemeldtes mistrivsel på jobcentret: Kommunerne har fejlet

Er man syg, så er man syg, og så kan man ikke motiveres til at blive rask, fordi der er et job.

Jobcenterchefen får hermed retfærdiggjort raskmeldinger af syge borgere og gør i samme sætning lægerne overflødige! Og det har lægerne i øvrigt været længe. For udover, at jobcentrene raskmelder syge uden om lægerne, så underkender og tilsidesætter de også lægernes attester og vurderinger.

Jobcentrene manipulerer med sygemeldte borgere, og udøver magtmisbrug ved at raskmelde dem – uden at de er raske

Marianne Stein, privatpraktiserende socialrådgiver

Og det er et alvorligt retssikkerhedsmæssigt problem!

Derudover mener jeg heller ikke, at jobcenterchef Anja Nørby Sørensen fra Skanderborg Kommune har ret i, at de har en ophobning af forlængede sygedagpengesager pga. corona.

Sygemeldte, der har fået forlænget deres sygedagpenge under corona, har stadig skullet opfylde betingelserne for uarbejdsdygtighed. Ergo har dem, der er blevet raske under corona, også for længst forladt jobcentret.

LÆS OGSÅ: Jobcentrene under øget pres for at få ledige hurtigere i arbejde

De, der er tilbage på sygedagpenge i jobcentret, er syge – og kan efter min erfaring ikke bare motiveres til at blive raske.

DET, JEG TIL GENGÆLD OPLEVER, er, at jobcentrene manipulerer med sygemeldte borgere og udøver magtmisbrug ved at raskmelde dem – uden at de er raske. Og det sker gerne under mangelfuld rådgivning og vejledning om partshøring og klagemulighed.

Jobcentrene vurderer dem efterfølgende arbejdsdygtige til det brede arbejdsmarked med skånehensyn – uden at have dokumentation herfor. Det efterlader de syge enten på ægtefælle- eller selvforsørgelse. Det vil sige, at de skal tære på deres pensionsopsparing eller anden formue. Og for andre ender de på kontanthjælp som jobparate.

Jeg savner i den grad politisk handling fra Christiansborg, så vi kan få stoppet kommunernes magtmisbrug overfor syge borgere, der sjældent har kræfterne og de økonomiske ressourcer til at kæmpe for deres ret
Marianne Stein, privatpraktiserende socialrådgiver

Andre igen tvinges af nød til at gå ud og tage et job – som forværrer deres helbred. De ryger stort set altid tilbage til jobcentret på et senere tidspunkt. Og ender, i de værste eksempler, med en førtidspension.

Jeg mener af samme grund ikke, at jobcentrene på professionel vis formår at håndtere sygemeldte borgere. Jeg vil gå så langt og sige, at det er jobcentrene, der skal motiveres til at hjælpe og afklare sygemeldte borgere langt hurtigere, så de enten kan vende tilbage til arbejdsmarkedet i et evt. fleksjob eller overgå til en førtidspension om nødvendigt.

LÆS OGSÅ: Minister: Nyt ydelsessystem skal være betinget af en arbejdspligt

Modsat i dag, hvor de sygemeldte fastholdes i jobcentret i årevis enten på kontanthjælp eller kontanthjælpslignende ydelser – og kun kommer endnu længere væk fra arbejdsmarkedet – hvis altså ikke jobcentret på ulovlig vis har raskmeldt dem inden da.

JEG SAVNER I DEN GRAD politisk handling fra Christiansborg, så vi kan få stoppet kommunernes magtmisbrug overfor syge borgere, der sjældent har kræfterne og de økonomiske ressourcer til at kæmpe for deres ret.

Seneste har beskæftigelsesministeren svaret mig, på baggrund af én af mine utallige henvendelser, at det er et mål, at borgerne skal mødes med værdighed og respekt i beskæftigelsessystemet.

LÆS OGSÅ: Socialrådgiver: Kontanthjælpsloftet er ikke problemet - det er jobcentrene

At det overhovedet er et mål i sagsbehandlingen i 2021, mener jeg er en falliterklæring.

Desuden har vores beskæftigelsesminister slet ikke forstået, at det, at man fra politisk side har placeret sygemeldte borgere i beskæftigelsessystemet, uden fokus på sundhed og sygdom – men alene på beskæftigelse, er uværdigt og respektløst i sig selv.

Og dette bekræfter en så respektløs og uværdig udtalelse fra en jobcenterchef mig kun i.

Om skribenten: Marianne Stein, forfatter, debattør og privatpraktiserende socialrådgiver. Se mere på https://www.mariannestein.dk

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].
GDPR