Flere fagforbund sabler Venstre-forslag om lokal løndannelse ned

20221024-211337-L-1920x1280we
Venstre står i den nyeste Voxmeter-måling til 13,2 pct. af stemmerne. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
De strukturelle udfordringer med lønefterslæb blandt offentlige ansatte løses ifølge DSR, BUPL og FOA ikke lokalt.

Med en uge til valget kom Venstre tirsdag med sine principper for en ny løndannelse til offentligt ansatte

Det indeholdt bl.a. grundidéer om, at højere løn skal gives, der hvor rekrutterings- eller fastholdelsesudfordringerne er størst, et fokus på ligeløn, samt at initiativerne skal ske indenfor den danske model.

Det mest iøjnefaldende i udspillet er, at der ifølge Venstre "i langt højere grad skal gives plads til lokal løndannelse".

Men det er ikke et forslag, der møder stor opbakning blandt nogle af de fagforbund, der organiserer flere af de offentligt ansatte.

"Det store problem er jo, at niveauet for grundlønnen er for lavt. Det løser man ikke ved at lave lokale løndannelser," siger formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, der organiserer sygeplejerskerne, som er blevet en central gruppe i valgkampens slutspurt.

Ifølge Grete Christensen har man i det seneste år lavet mange lokale lønaftaler, for overhovedet at få det pressede sundhedsvæsen til at hænge sammen. Derfor er det rigtige skridt ifølge formanden en styrkelse af grundlønnen.

Strukturelle problemer løses ikke lokalt

Hos BUPL, der organiserer landets pædagoger, er formand Elisa Rimpler enig.

"Det løser jo ikke pædagogers lønefterslæb. Lokal løndannelse er jo i hele sit DNA beregnet på et individuelt lønløft, og vores fag lider af en beviselig og strukturel lønskævhed, der rammer alle pædagoger, så derfor er det her i hvert fald ikke svaret på, hvordan man løfter pædagoger i den offentlige sektor," siger hun om forslaget fra Venstre.

En analyse fra Institut for Menneskerettigheder viser, at pædagoger i 2019 var en af de grupper, der får mindst i løn, når man sammenligner med uddannelseslængden på forskellige fag.

Samtidig pointerer Elisa Rimpler, at lokale lønforhandlinger tager en masse tid fra fx tillidsrepræsentanter og lokale HR-afdelinger. Tid, som ellers kunne være blevet brugt på den grundlæggende arbejdsopgave.

"Når det handler om, hvordan vi skal løse vores opgave, så gør vi det i fællesskab. Og udover en ordentlig løn så ved vi, at noget af det, der motiverer, er at indgå i et ligeværdigt samarbejde med vores pædagogkollegaer," siger hun.

"Så det her forslag vil ikke løse den generelle, strukturelle udfordring som pædagoger har".

Risiko for A- og B-hold

Heller ikke hos FOA-formand Mona Striib er der begejstring at spore over forslaget fra Venstre.

Hun frygter en større skævhed og ulighed, hvis den lokale løndannelse stiger, sådan som Venstre lægger op til.

"På den måde vil man fodre hunden med sin egen hale i det, der handler om at løse udfordringerne med løn i den offentlige sektor, og derfor er det her ikke vejen frem," lyder det fra Mona Striib, der mener, at man risikerer at skabe et A- og B-hold, hvis man i højere grad giver plads til lokale løndannelser.

De tre fagforbund er også skuffede over, at der ingen penge er med i Venstres udspil om langsigtede principper for den offentlige sektor.

Derfor er det også noget, alle tre formænd forventer er en del af Socialdemokratiets tilsvarende principper for offentligt ansatte, som præsenteres onsdag.

"Uden penge er der ikke noget at binde noget fast på," som Grete Christensen udtrykker det.

BUPL-formand Elisa Rimpler stemmer i:

"Du kan ikke komme med nye principper, uden at der også sendes penge med. Hvis pædagogerne skal længere op i lønhierarkiet, og den samlede lønramme for den offentlige sektor er den samme, så vil det jo ske på bekostning af nogle andre. Det, synes jeg faktisk, er urimeligt. Så det er nødvendigt, at der kommer penge med, hvis vi skal løse problemerne," siger hun.