Seks store kommuner præsenterer syv principper for ny jobindsats

20210906-171506-4-1920x1280we
Seks kommuner vil have 14 ydelsesgrupper nedbragt til fem målgrupper. Foto: Mathias Eis/Ritzau Scanpix
Seks af landets største kommuner foreslår blandt andet at skære ned på antallet af målgrupper og ydelser i beskæftigelsessystemet. Beskæftigelsesministeren er positiv, men kommer også med en løftet pegefinger.

Antallet af ydelser og målgrupper i beskæftigelsessystemet skal barberes gevaldigt ned.

Sådan lyder et af flere forslag, som seks af landets største kommuner netop har fremlagt i et idékatalog rettet mod regeringen. Det skriver A4 Beskæftigelse.

Kataloget består af syv grundprincipper til en ny indretning af fremtidens beskæftigelsesindsats, og det er København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers, der står bag.

Kommunernes udspil kommer i forlængelse af regeringens ambitioner om at lave en omfattende reform af beskæftigelsesindsatsen, hvor jobcentrene i sin nuværende form skal nedlægges. Samtidig skal regler forenkles, og så skal der findes besparelser på i alt tre milliarder kroner, som skal være fuldt indfaset i 2030.

Konkret vil de seks kommuner have 14 ydelsesgrupper nedbragt til fem målgrupper, der tæller de forsikrede ledige, syge borgere, unge, fleksjobbere og øvrige ledige. 

Principperne blev præsenteret mandag hos Tænketanken Mandag Morgen, hvor også beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) deltog, og hun er umiddelbart positiv stemt over mange af forslagene. 

Hun kom dog samtidig med en løftet pegefinger til kommunerne. Skal frisættelse af beskæftigelsesindsatsen med færre, statslige proceskrav lykkes, kræver det, at kommunerne viser mod, lød det.

”Jeg vil hellere måle jer på resultater, end om I holder fire samtaler med borgerne. Hvis ikke jeg kræver, at I holder samtalerne, kan jeg i princippet ikke være sikker på, at I afholder dem,” sagde Ane Halsboe-Jørgensen og tilføjede:

”For hvad nu hvis den enkelte medarbejder i jobcentret eller kommunen ikke synes, det er det kloge at gøre? Jeg synes, vi skal frisætte og have færre proceskrav, men vi skal være ret bevidste om, hvad det er, det betyder. Og hvad det er for et politisk mod, vi skal have lige rundt om hjørnet, når historier i medierne begynder at rulle".

Syv grundprincipper for fremtidens beskæftigelsesindsats

De såkaldte 6-byer (kommunerne i København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers) præsenterer mandag syv grundprincipper for fremtidens beskæftigelsesindsats. 

De syv principper er:

Princip 1: Et effektivt beskæftigelsessystem som understøtter et velfungerende arbejdsmarked

- Virksomhedsindsatsen skal fortsat ligge i kommunerne, så virksomheder i en tid, hvor a-kasser og private aktører skal have mere ansvar, kun har én indgang til beskæftigelsessystemet

- Kommunerne skal koordinere samarbejdet om arbejdskraft til virksomhederne i tæt parløb med a-kasserne

- Den digitale understøttelse af virksomhedskontakten mellem kommuner, a-kasser og private aktører skal styrkes

Princip 2: En frisætning af kommunerne – fra proces til resultat

- Mål kommunernes jobindsats på resultater og ikke proceskrav

- Beskæftigelseslovgivningen skal være en rammelovgivning, kommunerne selv udfylder

- De kommunale jobrådgivers kompetencer skal løftes

Princip 3: Forenkling – færre målgrupper

- Antallet af målgrupper skal reduceres til fem: forsikrede ledige, syge borgere, unge, fleksjobbere og øvrige ledige. Antallet af ydelser skal også reduceres

- Regler for indsatsen skal gøres målgruppeuafhængig og uden proceskrav

- Målgrupper sammensættes, så midlertidige ydelser forbliver midlertidige

Princip 4: En individuelt tilpasset og helhedsorienteret indsats med beskæftigelse som mål

- Skab fælles mål og incitamenter på tværs af fagområder i kommunen. Siloer skal brydes ned

- Realiser og forfølg potentialerne i en kommende lov om helhedsorienteret indsats (HOI)

- Sammenskriv social- og beskæftigelsesformålsparagraffen for at sikre samarbejde på tværs med borgeren i centrum

- IT-systemer i kommuner og regioner skal spille bedre sammen

Princip 5: En tillidsbaseret indsats

- Tænk tillid ind i ny lovgivning for beskæftigelsesindsatsen. Fastlåste rammer og proceskrav giver borgeren en fornemmelse af mistillid

- Skab en ny retorik for beskæftigelsesindsatsen

Princip 6: Digitalisering som redskab i indsatsen

- Gør lovgivning mere enkel og lettere tilgængelig i digital form

- Lav digitale selvbetjeningsløsninger for ydelser, tillæg mv.

- Engager IT-udbydere og få udviklet nye fælles digitale løsninger, som understøtter samarbejdet med virksomheder, A-kasser og fagområder i den helhedsorienterede indsats

Princip 7: En økonomisk styring med de rette incitamenter

- Nuværende refusionsregler skal gentænkes

- Incitamentsstrukturen skal ændres, så kommunerne kan lave en indsats, der skaber resultater for borgeren

GDPR