Tårnhøjt sygefravær for sosu'er: I flere kommuner har staten hjulpet til

20210709-115418-6-1920x1280we
Plejecentre og hjemmepleje i kommunerne har gjort brug af sygefraværskonsulenter i staten. Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix
Rejsehold hjælper kommuner over hele landet med at nedbringe sygefraværet. Særligt i ældreplejen har der været rift om at hyre de statslige sygefraværskonsulenter, viser opgørelse.

Plejecentret Lützenvej i Korsør har med en udsigt til Storebælt en idyllisk beliggenhed.

Men helt så idyllisk har arbejdsmiljøet for stedets plejepersonale ikke altid været. Faktisk så det ret kaotisk ud for tre år siden, hvor der var højt sygefravær og stor personaleudskiftning.

Takket være en ny daglig leder og et igangværende forløb med konsulenter fra Beskæftigelsesministeriets rejsehold, har situationen nu ændret sig til det bedre.

LÆS OGSÅ: Kvinden bag nyt rejsehold: Fire forløb skal nedbringe sygefravær i det offentlige

Det fortæller Christina Larsen, der er medlem af FOA og fællestillidsrepræsentant for medarbejderne på Slagelse Kommunes plejecentre.

- Der var meget uro på plejecentret dengang. Der var en anden leder, der indgik nogle lidt mærkelige arbejdstidsaftaler med personalet, og det skabte en del ballade. Sygefraværet var tårnhøjt, og der var stor personaleudskiftning, forklarer Christina Larsen.

I 2020 lancerede Beskæftigelsesministeriet et nyt rejsehold fokuseret på sygefravær. Det går ud på, at konsulenter fra ministeriet kommer på besøg på offentlige arbejdspladser i hele landet og giver gode råd og vejledning til at håndtere sygefraværet.

Tidligere sad den daglige leder på en gang et stykke væk fra afdelingen. Nu sidder den nye leder nærmest op og ned ad medarbejderne, og det gør en stor forskel. Nu kan medarbejderne nemmere sparre med lederen
Christina Larsen, FOA, fællestillidsrepræsentant i Slagelse Kommune

Slagelse Kommune så det gratis initiativ som en god mulighed for at rette op på fraværsproblemerne på Plejecentret Lützensvej.

- Medarbejderrepræsentanter og ledelsen har haft tre seancer med rejseholdets konsulenter, og det har virkelig været godt. Selvom vi endnu ikke kan se markante forbedringer i sygefraværet, er arbejdsmiljøet blevet bedre. Medarbejderne kan igen fokusere fuldt ud på kerneopgaven, og det har da også hjulpet, at der er kommet ny ledelse på plejecentret, siger Søren Schytt, der er leder af de kommunale plejecentre i Korsør.

Nærværende ledelse

Ifølge Christina Larsen er det et sammensurium af tiltag, der har øget trivslen. Noget kan tilskrives forløbet med rejseholdet, mens andet skyldes andre forhold.

En række af plejecentrets sosu-hjælpere har således været på efteruddannelse og er nu blevet sosu-assistenter. Det givet dem en større tilfredshed i jobbet, forklarer Christina Larsen.

LÆS OGSÅ: Langtidssyge plager Struer Kommune: Nu får de særlig hjælp af ministeriet

Derudover er det nu muligt for ansatte at blive flyttet over på andre plejehjem i kommunen, hvis en forflytning kan øge deres arbejdsglæde.

Endelig er der kommet mere styr på plejecentrets ledelse, der ifølge fællestillidsrepræsentanten er blevet langt mere nærværende.

- Tidligere sad den daglige leder på en gang et stykke væk fra afdelingen. Nu sidder den nye leder nærmest op og ned ad medarbejderne, og det gør en stor forskel. Nu kan medarbejderne nemmere sparre med lederen, siger Christina Larsen.

Sosu-fravær stiger

Social- og sundhedsområdet i kommunerne har længe været udfordret af store rekrutteringsproblemer og højt sygefravær blandt medarbejderne. Det er et varmt emne i kommunalvalgkampen, og tidligere i november viste en analyse, at sosu-fraværet stadig er stigende.

Faktisk havde 72.000 fuldtidsbeskæftigede på sosu-området 17,1 sygedage i gennemsnit i 2020.

Sosu-området har udfordringer med rekruttering og fastholdelse over hele landet. Hvis et forløb med rejseholdet kan give nye redskaber til at afhjælpe det problem, synes jeg helt klart, at kommunerne skal overveje det
Connie Jørgensen, FOA, fællestillidsrepræsentant, Sønderborg Kommune

I Slagelse Kommune har sosu-personalet aktuelt 19,7 sygedage i gennemsnit, hvilket er et af det højeste fravær for denne faggruppe på landsplan.

Der har været rift om at få de statslige sygefraværskonsulenter ud i hjemmeplejen og på plejecentre, viser en aktindsigt fra Arbejdstilsynet, som A4 Arbejdsmiljø har modtaget.

Således har der i 2020 og 2021 været 13 forløb med rejseholdets konsulenter i den kommunale ældrepleje på tværs af landet.

Hjemmepleje i Sønderborg udfordret

Også i Sønderborg Kommune har man haft konsulenterne på besøg. Her har forløbet handlet om, hvordan kommunen undgår, at et højt sygefravær i hjemmeplejen spænder ben for plejen af de ældre.

- Det er klart, at det går ud over borgerne, hvis de gang på gang får besøg af en plejer, de ikke kender, fordi der er sygdom blandt personalet, forklarer Connie Jørgensen, fællestillidsrepræsentant i hjemmeplejen i Sønderborg Kommune.

Rejseholdets forløb med hjemmeplejen i Sønderborg er fortsat i fuld gang. Derfor er der endnu ikke de store resultater at spore, fortæller Connie Jørgensen. Alligevel kan hun varmt anbefale, at andre kommuner indleder lignende forløb. 

- Sosu-området har udfordringer med rekruttering og fastholdelse over hele landet. Hvis et forløb med rejseholdet kan give nye redskaber til at afhjælpe det problem, synes jeg helt klart, at kommunerne skal overveje det, siger hun.

Uklart, om rejseholdet fortsætter

26 kommuner har foreløbig været i gang med eller har afsluttet et eller flere forløb med Beskæftigelsesministeriets sygefraværskonsulenter.

Foruden ældreområdet har rejseholdet været på besøg på skoler, døgn- og daginstitutioner og i kommunernes administration.  

I 2020 og 2021 har der været afsat i alt 100 millioner kroner til rejseholdet. Tiltaget udspringer af en aftale fra 2019 mellem den daværende VLAK-regering, KL og Danske Regioner om at nedbringe sygefraværet i det offentlige.

Det er uklart, hvorvidt der fra politisk side findes penge til, at rejseholdet kan fortsætte i 2022 og årene fremover.

GDPR