Bestyrelsesformand for filmskole undskylder for ledelsessvigt

20191022-162856-L-1920x1280we
Jørgen Ramskov er bestyrelsesformand for European Film College. Han undskylder nu for svigt overfor tidligere og nuværende medarbejdere og elever. Foto: Niels Christian Vilmann/Scanpix
3. feb. 2022 10.29
Kulturen på European Film College i Ebeltoft har været præget af utryghed, grænseoverskridende adfærd, dårligt arbejdsmiljø og tilfælde af seksuelle overgreb, viser ny rapport.

Forløbet omkring en klage over en lærer på European Film College (EFC) i Ebeltoft, der udviste krænkende adfærd, fik højskolens bestyrelse til at iværksætte en undersøgelse blandt medarbejdere og nuværende og tidligere elever.

Nu foreligger en rapport på baggrund af undersøgelsen, der er foretaget af Sex & Samfund.

Det var en usund og misforstået kultur, hvor passionen for film og en højspændt konkurrencementalitet ofte kammede over i mobning og krænkelser.
Jørgen Ramskov, besty´relsesformand for  European Film College

Rapporten dokumenterer, at kulturen på højskolen i den undersøgte periode mellem 2016-2021 har været præget af ‘utryghed, grænseoverskridende adfærd, et dårligt arbejdsmiljø og i nogle tilfælde seksuelle overgreb, og at skolens daglige ledelse trods henvendelser og klager ikke i tilstrækkeligt omfang reagerede på og håndterede de alvorlige forhold.’

Undersøgelsen blev sendt ud til 590 tidligere elever fra fem forskellige årgange, der har gået på højskolen i perioden fra 2016 til 2021 og til 105 tidligere og nuværende medarbejdere. Omkring en tredjedel af begge grupper har afgivet deres besvarelse.

Glemt kodeord