To inhabile højesteretsdommere udtræder af rigsret

20210204-163940-A-1920x1277we
Sagen omhandler ulovlig adskillelse af asylpar, hvor den ene var mindreårig. Det fandt sted, da Inger Støjberg var minister. Hun har siden forladt Venstre, da et flertal af partiet stemte for en rigsretssag. (Arkivfoto) Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix
19. feb. 2021 11.19
To dommere i rigsretssag mod Inger Støjberg er inhabile. Dermed må også to folketingsvalgte forlade sagen.

To højesteretsdommere udtræder af Rigsretten på grund af inhabilitet i den kommende sag mod tidligere udlændingeminister Inger Støjberg, der er tidligere medlem af Venstre.

Det indebærer, at også to folketingsvalgte udtræder, da der skal være en lige fordeling af juridisk valgte og politisk valgte.

Det fremgår af en kendelse, som Rigsretten har afsagt skriftligt fredag.

- Rigsretten finder, at der herefter foreligger omstændigheder, som er egnet til at rejse tvivl om Vibeke Rønnes og Hanne Schmidts fuldstændige upartiskhed.

- Vibeke Rønne og Hanne Schmidt kan derfor ikke deltage i sagens behandling, lyder kendelsen.

Højesteretsdommer Vibeke Rønne har et nært venskabsforhold til advokat Anne Birgitte Gammeljord, der er valgt af Folketinget som en af sagens anklagere.

Højesteretsdommer Hanne Schmidt har et nært venskabsforhold til Lykke Sørensen, der var afdelingschef i Udlændingeministeriet i 2016, da sagen opstod.

Lykke Sørensen var et centralt vidne under afhøringen i Instrukskommissionen, der blev nedsat for at gennemgå sagen, som førte til, at der blev rejst en rigsretssag. Den begynder 2. september, og der ventes dom inden årets udgang.

Da Rigsretten formelt er nedsat allerede, kan de to dommere ikke erstattes af andre dommere. Det skyldes, at de stadig er medlemmer af Rigsretten ifølge Grundloven.

De kan bare ikke være med i den konkrete sag.

Det betyder også et farvel til de to folketingsvalgte dommere, som er valgt til sidst.

Det er advokat Mette Vestergaard Huss, der er valgt på vegne af Venstre, og advokat Leif Donbæk Thomsen, der er valgt på vegne af SF.

Det mindste antal samlede dommere, der skal være, for at en sag kan gennemføres, er 18. Det vil sige ni højesteretsdommere og ni folketingsvalgte.

Rigsretten har efter dagens kendelse i alt 26 dommere.

For en uge siden trak to folketingsvalgte dommere sig, idet den ene, Nicolai Mallet, er forsvarer for Inger Støjberg. Den anden, Karin Gaardsted, indtræder som midlertidigt medlem af Folketinget og kan derfor ikke være medlem af Rigsretten, da Folketinget er anklager i sagen.

De blev afløst af deres stedfortrædere, som er advokat Jacob Mchangama og Kirsten Brosbøl.

Sagen handler om ulovlig adskillelse af asylpar, hvor den ene var mindreårig. Den fandt sted, da Inger Støjberg var minister. Hun har siden forladt Venstre, da et flertal i partiet stemte for en rigsretssag.

/ritzau/