Top 10:
Kommuner med flest gule og røde smileys

Danmarkskort-medium_32
Kommunale arbejdspladser modtager smileys fra Arbejdstilsynet
16. jul. 2021 12.15
Her er kommunerne, der har fået flest gule og røde smileys fra Arbejdstilsynet inden for de seneste to uger.

Aalborg Kommune, Guldborgsund Kommune og Helsingør Kommune har flest gule og røde smileys fra Arbejdstilsynet. Det viser en opgørelse fra A4 Arbejdsmiljøs arbejdsmiljøtracker over de seneste to uger. Opgørelsen tæller kun afgørelser givet til kommunale arbejdspladser i kommunerne.

Kommuner med flest smileys


Her er top 10 over kommuner med flest røde og gule smileys til kommunale arbejdspladser. Opgørelsen er opgjort den 16. juli 2021.

  1. Aalborg Kommune med 2 gule smileys (1 plejehjem og 1 folkeskoler o.lign.)
  2. Guldborgsund Kommune med 2 gule smileys (1 døgninstitutioner for personer med psykiske handicap og 1 folkeskoler o.lign.)
  3. Helsingør Kommune med 2 gule smileys (1 event catering og 1 revalideringsinstitutioner)
  4. Holstebro Kommune med 2 gule smileys (1 folkeskoler o.lign. og 1 hjemmehjælp)
  5. Lolland Kommune med 2 gule smileys (1 folkeskoler o.lign. og 1 andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.)
  6. Næstved Kommune med 2 gule smileys (1 plejehjem og 1 folkeskoler o.lign.)
  7. Randers Kommune med 2 gule smileys (1 aldersintegrerede institutioner og 1 behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald)
  8. Viborg Kommune med 2 gule smileys (1 museer og 1 døgninstitutioner for personer med psykiske handicap)
  9. Albertslund Kommune med 1 gul smiley (1 aldersintegrerede institutioner)
  10. Ballerup Kommune med 1 gul smiley (1 børnehaver)


Bemærk at rækkefølgen på dem med lige mange afgørelser er tilfældig.

I løbet af de seneste 2 uger er det blevet til i alt 33 smileys fordelt på 25 kommuner og i alt 50 afgørelser, hvor 33 smileys har været gule og 0 røde.

Arbejdspladser får gule og røde smileys, hvis de har overtrådt arbejdsmiljølovgivningen og fået en afgørelse fra Arbejdstilsynet. En afgørelse fra tilsynet kan bl.a. være et påbud, kompetencepåbud eller strakspåbud, hvor en arbejdsplads bliver bedt om at udbedre et eller flere problemer i arbejdsmiljøet straks eller inden for en tidsfrist.

Top 10-listen er ikke vægtet i forhold til antallet af ansatte i kommunerne. Det betyder, at de største kommuner med flest ansatte sandsynligvis vil præge de øverste placeringer på listen.

Listen viser det samlede antal af både gule og røde smileys, de respektive kommuner har fået fra Arbejdstilsynet.

Note: Når en P-enhed (arbejdsplads) i en kommune modtager en ny afgørelse (påbud mm.) fra Arbejdstilsynet og har en eller flere afgørelser fra tidligere, bliver de tidligere afgørelser genregistreret med samme dato som den nye. Derfor kan en kommune godt stå registreret for flere afgørelser, selvom den eksempelvis kun har fået én sidst.

Denne artikel er autogenereret på baggrund af data fra Arbejdstilsynets hjemmeside. Hvis du oplever fejl, eller andre uregelmæssigheder i artiklen, må du gerne kontakte redaktør Jonas Sivkær Pettersen på [email protected].

Glemt kodeord