Usikkerhed om millionbøde til rederi

20210325-181704-L-1920x1279we
Justitsministeren bliver nu inddraget i en sag om grov udnyttelse af ghanesiske fiskere i Thyborøn. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
26. mar. 2021 06.39
Justitsministeren bliver nu inddraget i en sag om grov udnyttelse af ghanesiske fiskere i Thyborøn. Politiet vil ikke fortælle, om den dømte rederivirksomhed har afregnet en millionbøde.

Har et rederi betalt en usædvanlig høj bøde på tre millioner i en straffesag om grov udnyttelse og brug af illegale afrikanske fiskere i Danmark?

Det spørgsmål står fortsat ubesvaret hen. For hverken direktøren for rederiet eller politiet vil oplyse til Fagbladet 3F, om bøden er betalt.

Enhedslisten er utilfreds med politiets tavshed og vil nu bringe sagen op i Folketinget:

- Sagen har i den grad væsentlig interesse for offentligheden. Og det er for groft, at politiet ikke vil fortælle, om virksomheden har betalt bøden eller ej. Jeg mener, at det er i strid med den normale åbenhed om, hvad domstole dømmer, og om dommene bliver eksekveret. Derfor vil jeg nu have justitsministeren til at svare på spørgsmålet og se på politiets måde at gribe sådanne sager an på, siger arbejdsmiljøordfører Christian Juhl.

Rederiet fra Thyborøn i Nordvestjylland betalte gennem mere end tre år mindre end 9.000 kroner om måneden i løn til den 57-årige ghaneser Reuben Kotei og hans 52-årige landsmand Justice Numo. For 11 timers arbejde hver af ugens seks første dage.

Ifølge politiets anklageskrift i straffesagen har arbejdsgiveren beriget sig for mindst 2,9 millioner kroner på bekostning af de to afrikanere ved at spare udgifter til løn og feriepenge til dem.

Retten i Holstebro har 11. januar 2021 frifundet den tiltalte for hovedanklagen om menneskehandel – i Danmarks blot tredje sag om menneskehandel til tvangsarbejde.

Men samtidig har byretten idømt skibsrederen en betinget fængselsstraf på halvandet år samt 250 timers samfundstjeneste for økonomisk udnyttelse af afrikanerne og brug af deres illegale arbejdskraft. Derudover er rederiet blevet idømt en bøde på tre millioner kroner for de samme lovovertrædelser.

Sagen er endelig afsluttet ved retten, da hverken anklagemyndigheden eller rederiet har anket byrettens dom.

Men Midt- og Vestjyllands Politi har afvist at give Fagbladet 3F aktindsigt i rederiets bødesag.

Sekretariatschef i politikredsen Mette Hermansen skriver i et brev, at hun vurderer, at Fagbladet 3F’s journalist ikke har ”individuel og væsentlig interesse i sagen”.

Sekretariatschefen skriver også, at oplysningerne er omfattet af politiets tavshedspligt.

”Deres anmodning om aktindsigt har ikke givet mig anledning til at fravige dette udgangspunkt henset til, at udlevering af oplysninger om, hvorvidt en bøde er betalt, må antages at være i strid med væsentlige hensyn til sagens parter, herunder domfældtes økonomi,” skriver Mette Hermansen i brevet til Fagbladet 3F.

Midt- og Vestjyllands Politi ville i efteråret 2020 heller ikke oplyse, om en fiskeskipper havde fået en personlig bøde efter en medarbejders dødsulykke på skipperens skib.

Men efterfølgende kunne justitsminister Nick Hækkerup (S) oplyse til Folketinget, at fiskeskipperen havde fået en personlig bøde på 29.000 kroner i sagen.

SF bakker op om, at Enhedslisten nu også vil bringe justitsministeren ind i straffesagen om de ghanesiske fiskere:

- Vi skal være sikker på, at firmaer på det her marked bliver holdt i kort snor. Og hvis sådanne bødestraffe skal have effekt over for firmaet bag forbrydelsen og afskrækkende effekt på andre, så er det vigtigt, at der er vished for, at bøderne bliver betalt. Vi skal have afklaret det her forløb, siger arbejdsmarkedsordfører Karsten Hønge.

Fagbladet 3F har forgæves forsøgt at få kommentarer fra skibsrederen fra Thyborøn. Men kort inde i telefonsamtalen afbrød arbejdsgiveren forbindelsen, og han har efterfølgende ikke reageret på hverken telefonopkald eller en SMS-besked.