Cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd:

Stop nedskæringerne på vores effektive danske model

1. maj, 9:00
Her 1. maj kan man konstatere, at regeringen høvler løs på fundamentet af den effektive danske flexicurity-model for arbejdsmarkedet. Blandt andet ved at spare på de aktiviteter, som skal hjælpe ledige i job. Det bør stoppes.

I dag er det 1. maj – arbejdernes internationale kampdag og en mærkedag for vores danske samfunds- og arbejdsmarkedsmodel.

1. maj klinger af ord som ’arbejder’, ’solidaritet’ og ’klassekamp’, men hvor mange af de danske lønmodtagere har mon et fokus på eller en bevidsthed om, at vi skal stå sammen side om side for at kæmpe for fælles rettigheder, større lighed og gode vilkår for alle?

Har lønmodtagere i dag måske mere fokus på, hvor den næste ferierejse går hen, om der skal bygges en ny carport eller investeres i nyt fritidsudstyr?

Svaret svæver måske et sted midtimellem, men en ny undersøgelse fra OECD (En række rige landes økonomiske samarbejdsorganisation) peger i hvert fald på, at danskerne generelt er glade for det danske velfærdssamfund. Derfor er der god grund til at værne om de grundpiller, det er bygget på. Én af de vigtigste er den danske arbejdsmarkedsmodel, herunder vores meget berømte flexicuritymodel.

Flexicuritymodellen står på tre ben:

1) En høj fleksibilitet, der sikrer, at det i Danmark er let at hyre og fyre arbejdskraft, og at både virksomheder og lønmodtagere tør tage chancer på arbejdsmarkedet.

2) Et fintmasket sikkerhedsnet i form af blandt andet dagpenge og kontanthjælp, der giver en økonomisk sikkerhed, hvis man skulle miste sit arbejde. 

3) En aktiv arbejdsmarkedspolitik, der forpligter arbejdsløse til at søge job, og som gennem forskellige muligheder for opkvalificering, virksomhedsrettede forløb med videre hjælper arbejdsløse tilbage på arbejdsmarkedet.

Flexicuritymodellen har været en stor succes for Danmark. Ikke alene er det danske arbejdsmarked kendetegnet ved, at har vi en af verdens højeste andele af befolkningen i den arbejdsdygtige alder, der deltager aktivt på arbejdsmarkedet.

Vi er et af de lande, hvor færrest er ledige i længere tid, og hvor vi er bedst til at få arbejdsløse i job
Erik Bjørsted, cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Vi er samtidig et af de lande, hvor færrest er ledige i længere tid, og hvor vi er bedst til at få arbejdsløse i job.

Regeringen rokker ved grundpillerne

Igennem de senere år har man imidlertid ført en politik, der rokker betydeligt ved flexicurity-modellens grundpiller. Dels har man med reformer af både dagpenge- og kontanthjælpsområdet svækket det økonomiske sikkerhedsnet. På dagpengeområdet er dagpengelængden blevet forkortet, og samtidig er den såkaldte dækningsgrad – det vil sige hvor stor en del af lønnen, dagpengene dækker – mindsket markant.

Dermed står lønmodtagerne i dag med en ringere forsikring i tilfælde af arbejdsløshed, og derudover kan et dårligere sikkerhedsnet svække fleksibiliteten på arbejdsmarkedet. Hvis lønmodtagerne oplever for store risici ved at kunne blive fyret fra den ene måned til den næste eller med få dages varsel, så vil de kræve længere opsigelsesvarsler eller fratrædelsesgodtgørelser. Faktisk så vi allerede begyndende tegn på fratrædelses-godtgørelser snige sig ind i industriens overenskomster for nogle år siden.

Udover et mere hullet sikkerhedsnet har regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre planlagt store besparelser på den aktive arbejdsmarkedspolitik, der vil blive indfaset i år og næste år.

Beskæftigelsesindsatsen beskæres med omkring 860 millioner kroner her i 2019 og én milliard kroner i 2020
Erik Bjørsted, cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Beskæftigelsesindsatsen beskæres med omkring med 860 millioner kroner her i 2019 og én milliard kroner i 2020. Det svarer til en besparelse på knap 17 procent i 2019 og næsten en femtedel i 2020 i forhold til driftsudgifterne i 2017. Dermed er det sandsynligt, at en række af de ordninger, der normalt hjælper folk hurtigt ind på arbejdsmarkedet, hvis de har mistet deres job, vil blive svækket med alvorlige konsekvenser til følge.

At spare milliardbeløb på aktiv arbejdsmarkedspolitik er at skyde sig selv i foden. Der er nemlig en klar tendens til, at lande, som bruger mange penge på aktiv arbejdsmarkedspolitik, også får flere arbejdsløse i arbejde.

Det ses af figuren her nedenunder, der viser sammenhængen mellem en række landes investeringer i aktiv arbejdsmarkedspolitik og antallet af ledige, der kommer i arbejde fra ét kvartal til det næste.

Danmark er det land, der bruger klart flest ressourcer på den aktive arbejdsmarkedspolitik som procent af BNP (bruttonationalproduktet), og vi er samtidig det land, der får den markant største andel af ledige i job.

Selv om der med garanti kan være steder i beskæftigelsesindsatsen, der kan forbedres og omstruktureres, er det generelle billede, at aktiv arbejdsmarkedspolitik virker. Derfor er det en rigtig dårlig idé at spare store beløb her, hvis vi fortsat vil have et arbejdsmarked, der effektivt får arbejdsløse tilbage i job.

Vi skal sikre et godt sikkerhedsnet og en god og omfattende beskæftigelsesindsats, så vi samtidig bevarer fleksibiliteten på arbejdsmarkedet
Erik Bjørsted, cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Det danske velfærdssamfund bygger på en høj deltagelse på arbejdsmarkedet, og i disse år med brydninger i form af ny teknologi og globalisering, er det væsentligt at værne om den danske model og sørge for at hjælpe flest muligt, så ingen bliver efterladt på perronen, og man fastholder deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Den danske arbejdsmarkedsmodel har været til stor gavn for både lønmodtagerne, der har haft en høj grad af sikkerhed og tryghed i tilfælde af arbejdsløshed, og for arbejdsgiverne, der nemt har kunnet omstille produktionen og skalere op og ned på medarbejderstaben, når tiderne skifter. Derfor er den danske model værd at kæmpe for. Ikke kun på 1. maj, men hele året.

I stedet for at svække sikkerhedsnettet og spare på den aktive arbejdsmarkedspolitik, er det tid til at investere i vores flexicuritymodel. Vi skal sikre et godt sikkerhedsnet og en god og omfattende beskæftigelsesindsats, så vi samtidig bevarer fleksibiliteten på arbejdsmarkedet. Det vinder både arbejdsgivere og lønmodtagere på.

God 1. maj.

Dette er et debatindlæg og ikke et udtryk for A4 Mediers holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til [email protected]

Kontakt
Redaktionschef for A4 Medier

Iver Houmark Andersen
[email protected]
+45 27277661

Jobannoncer

[email protected]
+45 7174 7377

Kommercielt samarbejde

Jesper Berg
[email protected]
+45 93990460

A4 Medier er en del af A4 Medier Aps
CVR-nr. 31470021
Islands Brygge 32D
DK-2300 København S

Ansvarshavende chefredaktør

Nicolai Kampmann
[email protected]"


Annoncering

Forretningsbetingelser