Refleksiv sparring giver arbejdsglæde og faglig tilfredshed:
Jobcenter har sat samtalesaloner i kalenderen

ezgif.com-webp-to-jpg__3_
”Det giver arbejdsglæde at få lov til at reflektere over sit arbejde og få rum og tid til det," siger Christin Boel Hovmøller. Foto: Maja Vang
Jobcentret i Herning Kommune har indført samtalesaloner, hvor ansatte sætter tid af til at reflektere over forskellige perspektiver i sagsbehandlingen. Den refleksive praksis giver arbejdsglæde, fortæller chef i jobcentret.

Arbejdsglæden er i fremmarch blandt de ansatte på jobcenterområdet i Herning Kommune.

Det er den, fordi medarbejderne er begyndt at reflektere langt mere over de komplekse problemer, de støder på i mødet med borgerne. Rent faktisk har jobcentret sat den faglige refleksion i system.

LÆS OGSÅ: Forsker giver 7 gode råd til at indføre refleksiv praksis

Helt konkret har arbejdspladsen indført såkaldte samtalesaloner, der er fastlagte møder, hvor medarbejderne i de forskellige teams tager sager med, de ønsker at drøfte med kollegerne - netop for at få flere perspektiver på sagerne, inden beslutningerne træffes.

”Det giver arbejdsglæde at få lov til at reflektere over sit arbejde og få rum og tid til det. Vi forventer, at det smitter af på sagsbehandlingen, så vores borgere bliver mødt af tillid, hvor vi inddrager dem endnu mere,” siger Christin Boel Hovmøller, chef for sygefravær og jobfastholdelse i Herning Kommune, til A4 Beskæftigelse.

Refleksioner sat i skema

For et par år siden indledte kommunen et samarbejde med forsker Leif Tøfting Kongsgaard fra Væksthusets Forskningscenter, der har skrevet en ph.d.-afhandling om faglig refleksiv praksis blandt velfærdens frontlinjemedarbejdere. 

Vi har kunnet se, dilemmaerne, medarbejderne står i, bliver mere komplekse
Christin Boel Hovmøller, chef for sygefavær og jobfastholdelse, Herning Kommune

Jobcentret havde før mødet med Leif Tøfting Kongsgaard sat gang i samtalesalonerne, men den refleksive sparring var ikke sat i system. Det hjalp han dem med, fortæller Christin Boel Hovmøller.

”Leif har lært os nogle metoder og teknikker til, hvordan vi drøfter aktuelle dilemmaer om borgerne ude i vores teams. Det kan være konkrete borgersager. Vi har haft brug for at få nogle metoder til at reflektere sammen, så vi får bragt forskellige perspektiver på en given sag ind på bordet. Det gjorde vi ikke så systematiseret tidligere,” siger hun og fortsætter:

”Nu er samtalesalonerne rammesat og sat i skema. Nogle teams mødes en gang om ugen, mens andre går til refleksiv sparring én gang om måneden. Det er meget forskelligt. Men hvis ikke vi som ledere afsætter tid til det, sker det ikke. Vi har rigtig travlt i hverdagen, og derfor er vi nødt til at være systematiske omkring det.”

Behov for reflekterende ansatte i fremtiden

Jobcenterchefen anerkender, at det nogle gange kan være udfordrende for medarbejderne at finde tid til at reflektere, når borgernes sager står i kø, og når de skal leve op til en samtalefrekvenser og andre proceskrav, staten har sat.

Derfor er det ifølge Christin Boel Hovmøller helt centralt, at hun og hendes kolleger viser vejen for medarbejderne. 

”Vi øver os også på refleksiv praksis i lederteamet. Nogle gange når vi holder møder, kan det være lidt bøvlet at finde tid til det, fordi vi har mange andre punkter på dagsordenen. Refleksiv praksis kan nemt blive trængt i baggrunden i en travl hverdag,” siger hun.

LÆS OGSÅ: Ny metode skal frisætte jobindsats: Kommune vil have jobcenteransatte til at stoppe op og tænke

Men så er det vigtigt, at man husker sig selv på, hvorfor man gør det, mener jobcenterchefen.

”Vi har kunnet se, dilemmaerne, medarbejderne står i, bliver mere komplekse. Da vi startede op med den refleksive praksis, var der behov for at gøre noget organisatorisk for at ruste vores medarbejdere til at kunne håndtere svære, faglige problemstillinger bedre. Det behov er der også fremadrettet,” forklarer hun.

Herning Kommune er blot én af mange kommuner, der har taget den faglig refleksive praksis til sig på beskæftigelsesområdet. I oktober skal Leif Tøfting Kongsgaard på besøg i Aabenraa Kommune, hvor han vil give kommunen nogle metoder til at arbejde med det i praksis.

Læs mere om Leif Tøfting Kongsgaards ph.d.-afhandling om faglig refleksiv praksis her.

GDPR