Lad os fokusere på de sygemeldte, beskæftigelsesminister!

herning_2_
"Det er allerede gjort klar for ministeren i flere sammenhænge, at de primære problemer består i, at sygemeldte allerede efter 22 uger har stor risiko for at miste deres sygedagpenge," skriver Pelle Dragsted, Christine Sarka og Victoria Velasquez. Foto: Emil Nicolai Helms/Privatfoto/Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix
22. feb. 2024 06.00
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].
Det er en undvigemanøvre, når ministeren ikke vil lave forbedringer for sygedagpengemodtagere nu og her, mener topfigurer i Enhedslisten.

I KØLVANDET PÅ DE igangværende forhandlinger om ændringer i sygedagpengereglerne er det tydeligt, at beskæftigelsesministeren og forligskredsen har fokus på alt andet end det væsentlige: at forbedre forholdene for de sygemeldte. Diskussionen om visitationskategorier, proceskrav og obligatoriske møder i rehabiliteringsteamet er relevante, men de blegner i sammenligning med de virkelige udfordringer: at sygemeldte mister deres sygedagpenge, selv om de stadig er syge, og at adgangen til omskoling, fleksjob og førtidspension alt for begrænset.

Når beskæftigelsesministeren i de nuværende forhandlinger lægger op til at fjerne en kategori for sygemeldte, der kun sjældent bruges i praksis eller at undtage nogle sygemeldte for obligatoriske møder i rehabiliteringsteamet, hvis de overgår til jobafklaringsforløb, er der alene tale om proceskrav, der i bedste fald kan reducere nogle sagsgange hos jobcentrene. Det har ingen reel betydning for de sygemeldte. Forslaget om at fjerne ”kategori 3” for sygemeldte, der omhandler syge med sociale problemer, har ikke engang en praktisk betydning for kommunerne; Det er en kategori, som kommunerne i dag blot kan undlade at visitere til, hvilket de allerede gør. Derfor blev kun 237 personer sidste år visiteret til denne kategori. 

LÆS OGSÅ: Forhandlinger om sygedagpenge nærmer sig afgørende fase: Her er de ting, der har været på bordet hos minister

Ministeren mener, at forhandlingerne om større ændringer bør vente til efter juni 2024, når ekspertgruppen fremlægger deres anbefalinger til en ny beskæftigelsesindsats. Men hvorfor vente? Disse forhandlinger handler ikke om retten til sygedagpenge, revalidering, fleksjob eller førtidspension, men om selve indsatsen for de sygemeldte. At udskyde handling under påskud af at afvente større reformforslag er intet andet end en undvigemanøvre.

DET ER ALLEREDE GJORT KLART for ministeren i flere sammenhænge, at de primære problemer består i, at sygemeldte allerede efter 22 uger har stor risiko for at miste deres sygedagpenge, fordi forlængelsesbestemmelserne er alt for skrappe. Særligt sygemeldte med psykiske lidelser og uafklarede fysiske lidelser, der står på venteliste til udredning og den rette behandling bliver ramt. Det samme gælder sygemeldte, der er ved at komme sig efter en alvorlig livstruende sygdom. Det er ellers den gruppe, som regeringen hævder at ville bedre vilkårene for i de nuværende forhandlinger.

Problemer med ophør af sygedagpenge gør sig også gældende for de sygemeldte, som jobcenteret mener kan stille sig til rådighed for det brede arbejdsmarked på trods af fortsatte helbredsmæssige problemer. De kan ofte ikke få dagpenge, fordi deres a-kasse ikke er enig i, at de kan stille sig til rådighed. I så fald risikerer de at stå uden noget forsørgelsesgrundlag, hvis deres ægtefælle arbejder, eller de har en lille opsparing.

LÆS OGSÅ: Ministers granskning af sygedagpengeregler er klar: Her de vigtigste pointer

Det er på tide, at beskæftigelsesministeren og forligskredsen tager hånd om de store uløste problemer, der siden fleksjob og førtidspensionsreformen fra 2013 og sygedagpengereformens ikrafttræden i 2014 har skabt økonomiske problemer og utryghed hos de mange, der uforskyldt bliver ramt at sygdom hver dag. At udskyde handling og forhalingsmanøvrer er ikke længere acceptabelt. Lad os få de nødvendige ændringer vedtaget nu, så de syge og sårbare i vores samfund kan få den støtte, de fortjener.

Enhedslistens forslag til ændringer af den eksisterende lovgivning:

- Afskaf varighedsbegrænsningen på sygedagpenge helt – ret til sygedagpenge så længe man er syg.

- Afskaf jobafklaringsforløbene og det obligatoriske møde med kommunens rehabiliteringsteam.

- Skab sammenhæng mellem sygedagpenge- og dagpengesystemet, så man ikke risikerer at stå uden et forsørgelsesgrundlag, hvis kommunen ikke mener, at man er syg nok til at få sygedagpenge.

- Indfør en afklaringsgaranti på et år, hvor sygemeldte får ret til revalidering, fleksjob eller førtidspension, hvis de ikke kan forsørge sig selv på det ordinære arbejdsmarked.

- Afskaf krav om beskæftigelsesindsatser, pligtsamtaler med sagsbehandler og rigide sanktionsregler for sygemeldte. Lad det i stedet være op til den enkelte sygemeldte at bestemme, hvad der virker bedst for at få det bedre og vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].