Videnscenterchef

Videnscenterchef

Ansøgningsfrist:
11. aug. 2024

Om stillingen

Videnscenterchef til Videnscenter for Jord- og Landbrug

Til det kommende Videnscenter for Jord- og Landbrug tilbydes et spændende og udfordrende job i en nyoprettet stilling som centerchef. Vi søger en person, der kan og vil spille en hovedrolle i etableringen, udviklingen og driften af centret. 

Videnscentrets opgaver består bl.a. i at understøtte alle 17 udbydere af erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser inden for videnscentrets område i deres arbejde med den digitalisering og grønne omstilling af uddannelserne, der følger af nye teknologier, klimaudfordringer og bæredygtig produktion samt i at udarbejde og afprøve nye undervisningsforløb. Derudover at bidrage til, at alle elever på erhvervsuddannelserne og kursister på arbejdsmarkedsuddannelserne udfordres med anvendelse af den nyeste viden og praksis i branchen. 

Ansvar
Videnscenterchefen har ansvaret for:

 • udarbejdelse af beslutningsoplæg og facilitering af strategiske drøftelser i forretningsudvalget/styregruppen. 

 • den løbende strategiske udvikling og justering af videnscentrets aktiviteter i forhold til udviklingen i branchen og på partnerskolerne. 

 • implementering af videnscentret på alle partnerskoler i tæt samarbejde med lokale koordinatorer. 

 • den daglige drift af videnscentret og implementering af styregruppens beslutninger. 

 • at videnscentret lever op til de kravspecifikationer og målsætninger, der er udstukket af Børne- og Undervisningsministeriet. 

 • på tværs af partnerskolerne, at sikre synergi, sammenhæng og tværgående samarbejde i arbejdet med videnscentrets mål.

 • at videnscentrets budgetter overholdes og forvaltes hensigtsmæssigt. Heri ligger ansvar for samarbejdet med Jordbrugets UddannelsesCenter Århus' økonomifunktion. 
   

Primære arbejdsopgaver
Videnscenterchefen skal:

 • sikre, at videnscentret fremstår som en helhed, hvor de deltagende skoler i fællesskab løfter opgaverne og opnår resultater. 

 • sikre videndeling og -formidling til partner- og samarbejdsskoler i forhold til videnscentrets fokusområder.

 • varetage den daglige administrative, personalemæssige og faglige ledelse af videnscentret. 

 • sikre et passende fagligt niveau, såvel indadtil som udadtil, og fungere som oversætter mellem udvikling og implementering.
   
 • udvikle og afprøve nye former for samarbejde sammen med de aktører og interessenter, der knytter sig til videnscentrets arbejdsområde. 

 • omsætte de teknologiske fremskridt til moderne læring.

 • etablere og drive relevante faglærernetværk.
   
 • være videnscentrets ansigt udadtil. 
   

Kvalifikationer – uddannelse og kompetencer

Vi lægger vægt på, at videnscenterchefen har følgende personlige og faglige kompetencer:

 • resultat- og målorienteret, og kan navigere i komplekse sammenhænge, herunder et politisk styret område med mange interessenter.  

 • god til at uddelegere og samtidig bevare overblikket.

 • stærk i at skabe tillidsfulde relationer og vedligeholde netværk, og derigennem evner at positionere videnscentret og dets ydelser. 

 • nysgerrig, visionær og har uddannelsespolitisk tæft. 

 • analytisk og god til at sætte en retning for en organisation. 

 • dygtig til at kommunikere, både på skrift og i tale og til at samarbejde på alle niveauer. 

 • innovativ og god til at drive udviklingsprocesser. 

 • motiveres af at bidrage til udviklingen af hele videnscentrets område.  
   

Uddannelse og erfaring:

 • relevant videregående uddannelse eller lignende, gerne med en forudgående håndværksmæssig baggrund indenfor videnscentrets område. 

 • erfaring med erhvervsuddannelsesområdet og kendskab til de danske jordbrugsskolers brancheområder og vilkår. 

 • erfaring med strategisk ledelse og implementering. En formel lederuddannelse er en fordel, men ikke et krav. 

 • erfaring med projektledelse og processtyring. 

 • viden om pædagogik, didaktik og læring.

 • teoretisk og praktisk kendskab til digitalisering i et bredt perspektiv. 

 • forståelse for og gerne kendskab til at arbejde med forsknings- og udviklingsopgaver samt fundraising. 
   

Løn og arbejdsvilkår

Ansættelsen sker i henhold til Cirkulære nr. 045-19 af 28. juni 2019 om aftale om Ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område. 

Lønniveauet tager sit afsæt i ansøgerens kvalifikationer. Stillingen er en fuldtidsstilling

Arbejdssted er i udgangspunktet Jordbrugets UddannelsesCenter Århus, Damgårds Allé 5, 8330 Beder. Der er en del kørsel forbundet med stillingen, hvorfor ansøger skal have kørekort og egen bil. Opstart den 1. oktober 2024. 

Som centerchef refererer du til JU’s direktør samt til et forretningsudvalg og en partnerskabsgruppe bestående af 17 skoler og relevante partnere i sektoren.

Stillingen er underlagt Børne- og Undervisningsministeriets regler for bevillinger på finansloven.

Vil du vide mere?
For mere information om jobbet kan du læse her, kontakte direktør Peter L. Moesgaard på tlf. 87475700 (afholder ferie i ugerne 27-30) eller besøge www.ju.dk for at læse mere om vores skole. 

Søg nu
 

Vigtige datoer

Ansøgningsfrist: søndag den 11. august 2024

1. samtalerunde: onsdag den 21. august 2024

2. samtalerunde: tirsdag den 27. august 2024

Ansættelsesstart: tirsdag den 1. oktober 2024

Som et led i ansættelsesprocessen vil der, i forbindelse med 2. samtale, indgå en personlighedstest. Der vil også være en forventning om, at kandidater præsenterer en case til 2. samtale.

GDPR