AMU-direktør til kommende regering:
Der er akut mangel på storvognskørelærere

__Kennett_Krebs_4492_mindre
Lars Thore Jensen, direktør for AMU-Fyn. Foto: AMU-Fyn
23. nov. 2022 06.30
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].

NÅR STILLINGERE SOM undervisningsminister og beskæftigelsesminister er blevet besat i en ny regering, så håber jeg, at de to ministre vil tage fat på et problem, som berører begge ressortområder. I uddannelsessektoren – både den offentlige og den private – mangler vi undervisere inden for storvognsområdet.

Man kan i Danmark blive fitnessinstruktør og greenkeeper på offentligt finansierede uddannelser, men ikke storvognskørelærer. Af denne årsag er det danske arbejdsmarked underforsynet med storvognskørelærere.

Underforsyningen er nu ved at ramme hele transportsektoren. Erhvervet som storvognschauffør er allerede nu et mangelområde, og der skal løbende uddannes nye danske storvognschauffører. Uddannelsen af nye storvognschauffører er dog truet af, at det i stigende grad er vanskeligt at finde tilstrækkeligt med storvognskørelærer.

TIDLIGERE VAR DET forsvaret, som i stort omfang uddannede storvognskørelærere. Uddannelsessektoren rekrutterede efterfølgende de militære undervisere til at undervise på civile uddannelsesinstitutioner. Forsvaret stoppede dog helt tilbage i 2010 med at uddanne egne storvognskørelærere. Uddannelsen som storvognskørelærer er derfor i dag en privat uddannelse.

Her skal kommende storvognskørelærere – af egen lomme - betale op til 220.000 kroner for – i et år at uddanne sig. Eleverne kan under uddannelsen ikke arbejde fuld tid. Man skal dermed have sparet op eller tage lån for at kunne leve, mens man uddanner sig.

Det er med andre ord en stor privat investering de kommende storvognskørelærere skal fortage. Af samme grund er der for få, som kaster sig ud i uddannelsen. Underforsyningen ses ved, at gennemsnitsalderen på skolernes undervisere stiger, og det bliver stadigt sværere at finde nye undervisere til de kommende chauffører.

MANGLEN PÅ KVALIFICEREDE undervisere er i dag den største barriere for at udvide undervisningen inden for transportområdet. Hvis ikke denne underforsyning af storvognskørelærere løses, så vil uddannelsessektorens samlede ”produktion” af storvognschauffører skulle reduceres. Transportsektoren har med andre ord udsigt til at lide endnu mere under manglen på danske chauffører.

På AMU-Fyn samarbejder vi gerne om at fremlægge modeller for, hvordan man kan indbygge uddannelser af chauffører i det almindelige uddannelsessystem. Sådanne modeller vil samtidig kunne komme med bud på, hvordan uddannelsen kan støttes med VEU eller SU. Her vil vi også kunne komme med bud på, hvordan uddannelsen til storvognskørelærer kan indplaceres i den europæiske kvalifikationsramme.

Problemet er reelt, og det er akut.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].