Nyt medie på vej: A4 Ligestilling

KDich1
Karen Dich bliver redaktør på A4 Ligestilling. Foto: Stine Tidsvilde
Nyt medie om ligestilling skal samle alle med interesse i mangfoldighed.

Ligestilling og mangfoldighed er igen blevet helt afgørende politiske dagsordener. 

På arbejdsmarkedet, hvor overenskomstforhandlingerne i den offentlige sektor har nedsat en lønstrukturkomite, der skal belyse løngabet mellem mænd og kvinder. 

Men også i samfundet i bredere forstand, hvor mangfoldighed er blevet et helt afgørende parameter for virksomheder og organisationer, der vil klare sig godt i fremtiden - ikke mindst i lyset af #metoo-debatten.

En ny generation bærer nye værdier om kønsroller og -identitet ind i den offentlige debat og stiller nye krav til samfundet.

Vi skriver om både de konkrete dilemmaer og de strukturelle udfordringer. Om kønsneutrale toiletter og uligeløn; om transpersoner og trepartsforhandlinger; om diskrimination på arbejdsmarkedet og normkritik. 

A4 Ligestilling vil være mediet, der samler alle med interesse for mangfoldighed. Fra fagbevægelsens traditionelle fokus på løn, barsel og diskrimination til universitetsverdenens udfrodring af vores forståelse af køn og identitet.

A4 Ligestilling vil følge arbejdet i lønstrukturkomiteen tæt og holde skarpt øje med om den udmønter sig i resultater. Vi holder øje med de politiske slag om ligestilling på Christiansborg. Vi formidler de nyeste resultater og viden fra kønsforskningen. Og vi lægger scene til skarpe stemmer i debatten.

A4 Ligestillings redaktør bliver Karen Dich. 

Karen Dich er journalist og forfatter. Hun har tidligere været analyseredaktør på Politiken og leveret freelance til blandt andre DK4, Loud, In, Heartbeats og Jysk/fynske medier.  

Hun har  beskæftiget sig med køn og ligestilling i snart ti år - først som analyseredaktør i Politiken og siden som freelancer i både aviser, magasiner og tidsskrifter. 

Karen er cand.mag. i litteraturvidenskab med tilvalg i kønsstudier og har skrevet to teaterforestillinger om ‘kvindeliv’.