"DSU står rent i forhold til regeringen": Ungdomsorganisationen har fået et mere kompliceret forhold til S

20221018-145647-7-1920x1277we
"Den største bekymring, der kan være med den her regering, er, at det bliver sådan en grå masse på midten," mener DSU-formand Katrine Evelyn Jensen. Foto: Brian Karmark/Ritzau Scanpix
Fra at have været bonkammerater under den tidligere S-regering er DSU i dag blevet "den ideologiske indpisker", der skal huske Socialdemokratiet på sit værdigrundlag i SVM-regeringen. A4 Aktuelt har sat den nuværende og en tidligere DSU-formand stævne om den ændrede rolle.

Da den nye SVM-regering i december blev præsenteret på Amalienborg Slotsplads, var det uden tilråb og hujen fra Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU), der bevidst ikke var mødt op.

Og da afskaffelsen af store bededag blev det altoverskyggende emne på Christiansborgs gange, stod DSU-formand Katrine Evelyn Jensen i ‘Debatten’ på DR2 meget symbolsk på den modsatte side af regeringens repræsentanter.

Fra at have kørt parløb under den daværende S-regering, er DSU’s rolle med den nye SVM-regering blevet en anden.

"Lige nu synes jeg faktisk, at forholdet er rigtig godt, men det er klart, at DSU stiller sig et andet sted i forhold til Socialdemokratiet, end vi gjorde, da der var en socialdemokratisk et-parti regering," lyder det fra Katrine Evelyn Jensen, da A4 Aktuelt taler med hende.

Udover afskaffelsen af store bededag er DSU blandt andet også imod regeringsgrundlagets forringelser på tilbagetrækningsområdet og varslede topskattelettelser.

Det sidste er også noget, som statsminister Mette Frederiksen (S) har sagt, blev en del af regeringens politik mod hendes vilje - men at det er en del af spillet i en forhandlingssituation.

Netop fordi det nye regeringssamarbejde på tværs af den politiske midte lægger op til mange kompromisser og kameler, der skal sluges, er DSU’s rolle ifølge Katrine Evelyn Jensen at være den ideologiske indpisker for Socialdemokratiet.

"Så de på den måde ikke glemmer værdierne. Hvad det er, vi kommer af, og hvor det er, vi gerne vil hen, selvom man nu er en del af en kompromisregering. DSU skal være det ideologiske kompas og samtidig spille konstruktivt ind og skabe forandring der, hvor vi kan," siger hun.

Ligger der også i det, at DSU står på det rette socialdemokratiske fundament modsat partiet lige nu?

"Sådan synes jeg ikke, man kan stille det op. Man kan sige, at DSU står rent i forhold til regeringen, som qua at det er en midterregering, jo er mere kendetegnet ved nogle kompromisvisioner, hvor der også er en del af regeringsgrundlaget, som ligger meget langt fra det, som er de socialdemokratiske visioner og hjertesager. Eksempelvis topskattelettelser og forringelser af Arnepensionen og seniorpensionen," siger DSU-formanden og fortsætter:

"Den største bekymring, der kan være med den her regering, er, at det bliver sådan en grå masse på midten, hvor folk ikke kan kende forskel."

"Uden DSU var Socialdemokratiet på røven"

At DSU’s rolle er blevet en anden under SVM-regeringen, er Frederik Vad, der var DSU-formand fra 2017-2022, enig i. Siden valget i november har han siddet i Folketinget for Socialdemokratiet.

Ligesom Katrine Evelyn Jensen mener han dog ikke, man kan sige, at partiet har bevæget sig væk fra det socialdemokratiske udgangspunkt.

"Folketingsgruppen og Socialdemokratiet som parti står jo på det samme som før, men nu har man bare været nødt til i regeringskonstitutionen at indgå nogle kompromisser, der gør, at rummet for socialdemokratisk politik er et andet. Altså den rene socialdemokratiske politik er en anden nu, end det var dengang," lyder det fra Frederik Vad.

Selvom udgangspunktet har ændret sig, understreger han, at DSU’s rolle fortsat er vigtig.

"Jeg kan huske, da jeg blev DSU-formand, der sendte den daværende gruppeformand, Henrik Sass Larsen, en sms til mig, hvori han skrev: 'Pas godt på DSU, det er det vigtigste, vi har.' Og det, tror jeg bare, er rigtigt. De opgaver, DSU løser på vegne af Socialdemokratiet, skifter. Men det er altid en opgave, der er vigtig for, at Socialdemokratiet kan udvikle sig og kan komme ind i fremtiden," siger Frederik Vad.

Hvad ville Frederik Vad som DSU-formand sige om SVM-regeringsgrundlaget?

"Det er et godt spørgsmål, det er et rigtig godt spørgsmål ... lad mig sige det sådan her. Hvis jeg var 17 år, og som socialdemokrat havde ild i øjnene, så tror jeg, at jeg ville stå det samme sted, som DSU gør i dag. Men det er også sådan, det skal være. Hvad jeg ville gøre som forbundsformand, det kan jeg ikke svare på. Men hvis jeg nu var 15-17 år, og i dag var i DSU, så tror jeg, altså så ville jeg jo have den samme tilgang til regeringen, som DSU har i dag. Det er der ingen tvivl om. Det tror jeg, det er mit svar."

Hvordan er det så forskelligt fra Frederik Vad i dag, som er folketingsmedlem?

"Jamen det, der er sket de sidste 10 år, er, at jeg har fundet ud af også, tror jeg, hvordan man skaber resultater. Man skaber ikke resultater ved at stå på et gymnasium og råbe og skrige alle de rigtige ting. Det kan være med til at skabe en diskussion i et parti, der gør, at partiet på sigt kan flytte sig, og det er meget, meget vigtigt. Men herinde på Christiansborg, hvor man via lovgivning skal skabe resultater, der er det nødvendigt, at man gør tingene på en anden måde."

Men begge dele er tilsammen nødvendige?

"Ja, begge dele er fuldstændigt afgørende. Altså jeg vil bare sige, at uden DSU var Socialdemokratiet på røven. Et magtparti, som Socialdemokratiet har brug for en aktivistisk, idealistisk forandringskraft, som hele tiden minder om, hvorfor fanden vi egentlig gerne vil lave verden om," lyder det fra Frederik Vad.

Den kompromisløse venstrefløj

En af regeringens vigtigste ambitioner, er at gøre noget for de omkring 42.000 unge, der står uden job eller uddannelse.

"Det har virkelig været en stor DSU-hjertesag i mange år, og det står jo klokkeklart i regeringsgrundlaget. Det er noget af det, vi håber reelt, kan blive en realitet med den her regering," siger Katrine Evelyn Jensen.

Netop det, at man med en flertalsregering på tværs af blokkene har en reel mulighed for at få ændret ved nogle langvarige problemer, som mange tidligere regeringer ikke er lykkedes med, er ifølge DSU-formanden en fordel ved den nye konstellation.

Særligt fremhæver hun SVM-regeringens uddannelsespolitik, som ellers har fået en hård medfart, fordi man vil skære i længden på kandidatuddannelser.

Med udspillet ønsker regeringen også at investere i folkeskolen og erhvervsuddannelserne, hvilket glæder DSU-formanden.

"Alt det kunne man ikke have gjort med venstrefløjen, fordi på det her spørgsmål er venstrefløjen ikke i stand til at prioritere," mener hun.

DSU-formanden er dog kritisk over, hvad hun selv kalder for regeringens "klimanøl":

"Jeg synes, man skulle speede processen omkring CO2-afgiften på særligt landbruget markant op. Men den her regering er jo også, og det er så kedeligt, for det sælger fandme ikke mange billetter, men det er en implementeringsregering, når det kommer til klima. Med den socialdemokratiske rene regering, der kom man to-tredjedele ad vejen med aftalerne, men nu skal det gøres til virkelighed, for ellers så bliver det jo også bare politisk symbolpolitik," understreger hun.

Med tanke på skattelettelser, store bededag og “klimanøl” burde Socialdemokratiet efter DSU’s opfattelse så have valgt det røde flertal og dannet en regering med de partier i stedet for at have taget SVM-løsningen?

"Det prøver både jeg og DSU ikke at gøre os til dommere over, fordi jeg kan jo ikke sige, hvad der kunne være kommet ud af forhandlinger med de røde. Jeg vil dog sige: Vi ved godt, at hvis der skal laves fremskridt, så skal der indgås nogle kompromiser. Og dem er venstrefløjen mindre tilbøjelig til at indgå,” lyder det fra Katrine Evelyn Jensen.

GDPR