Analyse: Jobcentrene er boksebold i trepartsforhandlingerne

Jobcenter
Beskæftigelsesministeren vil tilsyneladende have fokus på, hvordan landets jobcentre efterlever rådighedsreglerne for de ledige. Foto: Bente Jæger/A4 Medier
Spørgsmålet om, hvorvidt jobcentrene er gode nok til at få de ledige i job, er uundgåeligt et punkt på dagsordenen til forhandlingerne.
GDPR