Bestyrelsesformand for filmskole undskylder for ledelsessvigt

20191022-162856-L-1920x1280we
Jørgen Ramskov er bestyrelsesformand for European Film College. Han undskylder nu for svigt overfor tidligere og nuværende medarbejdere og elever. Foto: Niels Christian Vilmann/Scanpix
Kulturen på European Film College i Ebeltoft har været præget af utryghed, grænseoverskridende adfærd, dårligt arbejdsmiljø og tilfælde af seksuelle overgreb, viser ny rapport.

Forløbet omkring en klage over en lærer på European Film College (EFC) i Ebeltoft, der udviste krænkende adfærd, fik højskolens bestyrelse til at iværksætte en undersøgelse blandt medarbejdere og nuværende og tidligere elever.

Nu foreligger en rapport på baggrund af undersøgelsen, der er foretaget af Sex & Samfund.

Det var en usund og misforstået kultur, hvor passionen for film og en højspændt konkurrencementalitet ofte kammede over i mobning og krænkelser.
Jørgen Ramskov, besty´relsesformand for  European Film College

Rapporten dokumenterer, at kulturen på højskolen i den undersøgte periode mellem 2016-2021 har været præget af ‘utryghed, grænseoverskridende adfærd, et dårligt arbejdsmiljø og i nogle tilfælde seksuelle overgreb, og at skolens daglige ledelse trods henvendelser og klager ikke i tilstrækkeligt omfang reagerede på og håndterede de alvorlige forhold.’

Undersøgelsen blev sendt ud til 590 tidligere elever fra fem forskellige årgange, der har gået på højskolen i perioden fra 2016 til 2021 og til 105 tidligere og nuværende medarbejdere. Omkring en tredjedel af begge grupper har afgivet deres besvarelse.

LÆS OGSÅ: Efter åbent brev og dokumentar: Uddeling af ny arbejdsmiljøpris i tv-branchen

På baggrund af rapporten giver bestyrelsesformand Jørgen Ramskov en uforbeholden undskyldning til elever og medarbejdere.

- Det, elever og medarbejdere har oplevet på EFC, er helt uacceptabelt og må aldrig gentage sig. På skolens og bestyrelsens vegne siger jeg derfor: Undskyld. I blev svigtet og der blev ikke lyttet tilstrækkeligt til jer, siger Jørgen Ramskov i en pressemeddelelse.

Fyret lærer og fratrådt rektor

Sagen begyndte at rulle i februar 2021, da en række tidligere elever og en lærer i filmmagasinet Ekko berettede om en mandlig lærers grænseoverskridende adfærd fra 2016 til 2020.

I beretningen fortalte de tidligere elever desuden om ikke at være blevet taget alvorlig af højskolens daglige ledelse.

Den pågældende lærer blev siden fyret, og også EFC’s daværende rektor, Ellen Riis, forlod i sommer sin stilling. Det skete efter en klage til bestyrelsen fra 57 tidligere elever.

LÆS OGSÅ: Medieforhandlinger: Kulturministeren vil indføre arbejdsklausul og kædeansvar i medie- og filmbranchen

Eleverne krævede en undskyldning af skolen, men det afviste den daværende bestyrelsesformand, Ole Christian Madsen.

Kort tid efter trak han sig fra formandsposten. Jørgen Ramskov blev ny bestyrelsesformand, og der tiltrådte et nyt forstanderpar.

 ”Sådan er filmbranchen”

Jørgen Ramskov peger på, at en usund kultur fik lov at leve, og at den daværende ledelse forsømte at gribe ind.

- Vi må konstatere, at livet på EFC til tider løb af sporet i en kreativ og grænseløs kultur, der skabte utryghed og grobund for krænkende oplevelser for alt for mange elever og medarbejdere, siger bestyrelsesformanden i pressemeddelelsen, og fortsætter:

LÆS OGSÅ: 415 filmfolk vil have ryddet op i branchen

- Det var en usund og misforstået kultur, hvor passionen for film og en højspændt konkurrencementalitet ofte kammede over i mobning og krænkelser. Der blev ikke taget ansvarligt hånd om dette af ledelsen, og mange oplevede, at det skævvredne kreative miljø blev accepteret under henvisning til at ”sådan er filmbranchen”. 

EFC har siden debatten sidste år iværksat en række initiativer, der skal sikre et bedre og tryggere miljø for både elever og medarbejdere. Målet er bl.a. at flytte skolens kultur fra en konkurrencementalitet mod en kultur med rod i højskoletanken.