Sygeplejerske i opråb: Politikere, vi er på vej ud over afgrunden

catrinethomsen
Foto: Privatfoto
Problemerne i sundhedsvæsenet starter og slutter med en højere løn til sygeplejersker, mener intensivsygeplejerske.

Hvis politikerne ikke omgående ændrer kurs, er sundhedsvæsenet på vej ud over afgrunden.

Det vurderer Catrine Thomsen, der er intensivsygeplejerske på Bispebjerg Hospital.

Der mangler kompetente kolleger ude på afdelingerne, og det har den konsekvens, at der sker fejl i behandlingen af patienterne. 

Situationen er alvorlig, mener hun.

"Rekrutteringsudfordringerne i sundhedsvæsenet skyldes selvfølgelig ikke kun lønnen. Det handler også om arbejdsvilkår. Men vi får ikke flere sygeplejersker, hvis ikke vores grundløn bliver højere," siger Catrine Thomsen til A4 Aktuelt.

Sosu'er hjælper til

På intensivafdelingen på Bispebjerg Hospital oplever man, at det bliver stadig sværere at ansætte kvalificerede sygeplejersker. Under normale omstændigheder skal man have mindst to års erfaring fra andre afdelinger, før man må arbejde på en intensivafdeling.

Men det er svært at skaffe de rette sygeplejersker på afdelingen, og derfor er der blevet ansat flere sygeplejerskestuderende og sosu-assistenter. 

Og det er langt fra optimalt, erkender Catrine Thomsen.

"Man skal kunne rigtig mange ting som intensivsygeplejerske. Når vi får folk ind på afdelingen, der ikke har kompetencerne til at behandle mere ressourcesvage patienter, tager det meget tid af lære dem op. Den tid tages fra patienterne, og det går selvsagt ud over kvaliteten," siger hun.

Mangler 5.000 sygeplejersker

Nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at der i de seneste to år er sket en tredobling af forgæves rekruttering af sygeplejersker i Danmark. Og ifølge Dansk Sygeplejeråd mangler der aktuelt 5000 sygeplejersker på de danske hospitalsafdelinger. På intensivafdelingerne, hvor Catrine Thomsen arbejder, har 83 procent af dem ledige stillinger. 

Dygtige sygeplejersker søger mod Grønland og Norge, hvor lønnen er bedre. Det dræner det danske sundhedsvæsen for kompetencer, mener Catrine Thomsen.

"Rekruttering starter med lønnen. Hvis et ungt menneske vil arbejde med mennesker og menneskelige relationer, så kigger man også på, hvor man kan tjene mest. Og når der i medierne bliver skrevet om dårlige arbejdsvilkår i sundhedsvæsnet, så står sygeplejerskefaget ikke først for," mener hun.

Jeg bliver meget bekymret for patientsikkerheden, hvis sundhedsvæsenet fortsætter med at blive udsultet
Catrine Thomsen, intensivsygeplejerske

Sygeplejerskers og andre offentlige ansattes lønvilkår er blevet et centralt emne i valgkampen. Regeringen vil inden valgdagen den 1. november vil præsentere nogle principper for, hvem der skal forvente at få en højere løn.

Samtidig skal en barslet helhedsplan for den offentlige sektor adressere nogle løsninger på problemet med at skaffe varme hænder.

Bekymret for patientsikkerheden

Catrine Thomsen har et fromt ønske til politikerne.

"Vi beder ikke om et lønløft i forhold til andre. Vi beder bare om ligeløn, da mange kvindedominerende fag i mange år har haft et lønefterslæb," siger intensivsygeplejersken. 

"Jeg bliver meget bekymret for patientsikkerheden, hvis sundhedsvæsenet fortsætter med at blive udsultet. Jeg frygter, at det kan gå ud over patienternes førlighed, og at der kommer en højere dødelighed. Der har jo allerede været sager fremme om fejlmedicinering og amputationer, som kunne have været undgået," påpeger Catrine Thomsen.

GDPR