Dansk Musiker Forbund: "Ingen offentlig støtte uden krav om ordentlige arbejdsforhold"

DMF_President_Soes_Nyengaard_Credit_Kasper_Kristoffersen
Søs Nyengaard, formand i Dansk Musiker Forbund, ser gerne, at der kommer en fælles vision for musikskolerne. Foto: Kasper Kristoffersen
Den danske musikscene har brug for ordnede arbejdsforhold og mere diversitet, mener Dansk Musiker Forbund.

I forbindelse med det nyligt afholdte valg har A4 Aktuelt talt med flere fagforbund, hvis medlemmer arbejder med kultur og stillet dem spørgsmålet: Hvad ønsker I jer af en ny kulturminister?

Det næste forbund i serien er Dansk Musiker Forbund.

Serie: Kulturlivets ønsker til en ny kulturminister

På A4 Aktuelt har vi talt med flere fagforbund, hvis medlemmer arbejder med kultur. Vi har talt med dem om følgende:

- Hvilke ønsker har de til en ny kulturminister?
- Hvilke problemstillinger fylder mest for deres medlemmer?
- Hvilke udfordringer oplever kulturlivet i dagens Danmark?
- Hvordan kan en ny kulturminister afhjælpe de udfordringer?

Det er der kommet en række artikler ud af, som vil blive publiceret i løbet af de næste uger.

Hos Dansk Musiker Forbund har formand Søs Nyengaard, udformet fem ønsker til den ny kulturminister fortalt til A4 Aktuelt:

1. Boost musikken, så vi kan komme ud af krisen

"Coronakrisen kaster fortsat mørke skygger over musikbranchen. Freelancemusikerne mangler indtægter efter næsten to år med coronanedlukninger. Samtidig fravælger publikum koncerter. Det er en brændende platform, så derfor er der brug for investeringer her og nu. Vi skal booste musikken, så musikerne kan komme trygt gennem krisen, så vi har nogle musikere på den anden side. En måde at gøre det på kunne være via honorarstøtteordningen. Det er en pulje, som går direkte til spillestederne, og det er jo dem, der betaler musikerne for deres arbejde. Den pulje har ikke fået et løft i 20 år udover almindelig lønudvikling. Det på tide at give musikerne anerkendelse og investere i deres profession."

2. Ingen offentlig støtte uden krav om ordentlige løn- og arbejdsforhold

"Hvis politikerne beslutter sig for, at der skal bygges et nyt musikhus, så bliver der stillet krav til ordentlige løn- og arbejdsforhold i byggeriet. Vi mener også, at dem der står på scenen bør have samme sikkerhedsnet. Når vores skattepenge går til offentlig støtte til koncerter og festivaler, så skal arrangørerne også være forpligtet til at sikre ordentlige løn- og arbejdsforhold for musikerne."

3. Drop bureaukratiet og sæt ensemblerne på finansloven

"Jeg håber, at den nye kulturminister vil tage et opgør med bureaukratiet i Statens Kunstfond, for de har et kæmpe flaskehalsproblem. De står med højt kvalificerede orkestre og ensembler, der hvert år skal kæmpe for deres eksistens i form af en ansøgning, og mange af de orkestre har gjort det i 20 til 30 år. Det er ikke holdbart. Orkestrene, ensemblerne og korene har en værdifuld rolle i samfundet både i udviklingen af det musikalske indhold og udvikling af talenter. De bliver fornyet år for år, men skal bruge en masse ressourcer på at søge, samtidig med at Statens Kunstfond skal bruge en masse ressourcer på at behandle ansøgningerne. Derfor foreslår vi, at man sætter ensemblerne på finansloven og kommer bureaukratiet til livs og samtidig sparer en masse ressourcer."

4. Skab en fælles vision for musikskolerne

"Musikskolerne er børns indgang til musikken, men der er i dag store kommunale forskelle på kvaliteten af musikskolerne og den kapacitet, de har. Vi har derfor et ønske om, at bestemmelserne for musikskolerne bliver ændret. Der er behov for en national vision samt et mål og en ramme for, hvad der forventes af skolerne. Det er her børnene får mulighed for at udvikle sig og dannes i musikkens sprog. Vi vil derfor gerne have, at kulturministeren tager det her alvorligt og går ind og udarbejder en samlet vision i samarbejde med de forskellige aktører på området."

5. Mere diversitet i musikbranchen

"Vi vil gerne have en kulturminister, der vil fremme diversiteten i kulturbranchen. Danmark har et rigt og sprudlende musikliv, men det er også et musikliv med nogle mangler. I Dansk Musiker Forbund kunne vi godt ønske os en musikscene med plads til flere forskellige musikere og en musikscene, der har mere diversitet. I dag er vi blevet meget bevidste om, at der er fordomme og ubevidste biases. Sådan en bias kunne for eksempel være, hvordan en dygtig musiker ser ud, og så står man tilbage med folk, der ikke lever op til det billede, man ubevidst har i hovedet. Det resulterer i, at dansk musik går glip af talent, og vi ønsker os en kulturminister, der tager diversitet og ligestillingsproblematikken seriøst i musikbranchen. For at gøre det bliver man nødt til at lave nogle strukturelle ændringer, som gør det lettere at komme til for dem, der bliver overset."

GDPR