Kortlægning: DUF-netværk er med til at holde sammen på SVM-regeringen

20221215-193825-L-1920x1280we
Fire ud af syv medlemmer af regeringens Koordinationsudvalg har en fortid i DUF. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Flere af de centrale ministre og særlige rådgivere i regeringen kender hinanden gennem den tværpolitiske ungdomsorganisation, DUF. Det har gjort samarbejdet på tværs af vidt forskellige partier mere gnidningsfrit, lyder det både fra en nuværende minister og Lars Løkkes toprådgiver.

Det kom bag på de fleste politiske iagttagere, da Mette Frederiksen (S) i december kunne præsentere den første brede midterregering i 30 år. Efter årelange politiske slagsmål skulle gamle modstandere pludselig finde sammen i et tæt og tillidsfuldt samarbejde, og af samme grund blev SVM-regeringen dømt en kort levetid.

Men flere af regeringens nøglefigurer har tidligere arbejdet tæt sammen i den tværpolitiske ungdomsorganisation, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

Det viser en kortlægning af SVM-regeringens ministre og rådgivere, som A4 Aktuelt har gennemført.

Det er både ministre og særlige rådgivere, hvis netværk trækker tråde tilbage til DUF, som bygger på mange af de samme idéer, der udgør grundtankerne i SVM-projektet.

I det magtfulde Koordinationsudvalg, hvor regeringens store dagsordner drøftes, har fire ud af syv medlemmer været aktive i DUF: Mette Frederiksen (S), Lars Løkke Rasmussen (M), Peter Hummelgaard (S) og Jakob Engel-Schmidt (M).

Forbindelserne mellem DUF og SVM

DUF er en tværpolitisk ungdomsorganisation, som blev stiftet tilbage i 1940 kort efter besættelsens start. Fællesskabets første formand var samtaledemokratiets fader og teolog Hal Koch.

I DUF arbejder de politiske ungdomspartier sammen med civile ungdomsorganisationer, og naturlige modstandere som Venstres Ungdom og Danmarks Socialdemokratiske Ungdom finder her sammen i fælles projekter.

Og her arbejdede flere af SVM-regeringens nøglepersoner altså sammen for første gang. For at nævne nogle:

Statsminister Mette Frederiksen var næstformand i organisationen fra 1999-2000. Hendes efterfølger blev Anders Langballe, der er særlig rådgiver for uddannelsesminister Christina Egelund (M).

Statsministerens stabschef og nærmeste rådgiver, Martin Justesen, var formand i DUF fra 2007-2011 og i de samme år var Lars Løkke Rasmussens særlige rådgiver, Morten E.G. Jørgensen, en del af styrelsen, og han blev siden Generalsekretær for DUF i 2017-2020.

Den nuværende skatteminister, Jeppe Bruus (S), har en knap 10 år lang fortid i det tværpolitiske ungdomsnetværk, herunder som DUF-formand i 2003-2007.

Han beskriver blandt andet DUF som en "politisk rugekasse", der har skabt et netværksfællesskab, som han også aktivt bruger i dag.

"Mange i både regeringen, Folketinget og andre sammenhænge, har jeg mødt og arbejdet sammen med i DUF-sammenhæng," siger Jeppe Bruus:

"Og det er da en fordel, at der er nogen af os, der har en historik, der går tilbage i tiden," mener han.

Udover personer ser den tidligere DUF-formand også flere ligheder mellem grundtankerne i ungdomsfællesskabet og SVM-regeringen.

"Grundessensen i Dansk Ungdoms Fællesråd er jo en samtale på tværs af forskellige interesser, der har det fælles formål at være med til både at politisere den danske ungdom, men også at skabe fælles engagement for det samfund, man er en del af. Og det er jo sådan set en del af grundessensen også af den her regering. At bøje sig mod hinanden og forsøge at skabe noget, der er større end det, man kan hver for sig," lyder det fra Jeppe Bruus.

Løkkes toprådgiver: Del af en større politisk kultur

Lars Løkkes særlige rådgiver, Morten E. G. Jørgensen, mener ligeledes, at ånden i DUF i høj grad også lever i SVM-regeringen.

"Begge ting taler jo ind i den politiske kultur og tradition, vi har i Danmark om at samarbejde og lave forlig på tværs af politiske skel. Altså en kultur, hvor der er fokus på at finde løsninger for det fælles bedste. Og det, at man har mødt hinanden på et tidligt tidspunkt i DUF og lært at samarbejde på tværs, har lagt et grundfundament for det samarbejdende folkestyre," siger Morten E. G. Jørgensen.

Han understreger, at man ikke skal overvurdere betydningen af DUF, og at disse tanker også findes i andre foreninger. Dog ser han flere ligheder mellem grundprincipperne i DUF og SVM-regeringen.

"Det, som DUF repræsenterer, altså at unge mennesker lærer at samarbejde med hinanden på tværs af politiske skel, det er en del af en politisk kultur, som sammen med andre ting har lagt et fundament for, at man kan have det her regeringssamarbejde over midten, hvor man - fra hvad jeg har oplevet - har et enormt positivt, respektfuldt samarbejde med hinanden," siger han.

Morten E. G. Jørgensen kender flere af de nuværende ministre og deres rådgivere fra netop DUF, og det netværk bruger han dagligt i det politiske arbejde, fortæller han.

"Man skal ikke undervurdere relationer i politik generelt. Og troværdighed i forhandlinger er jo lidt ens valuta på Christiansborg" siger Morten E. G. Jørgensen og uddyber:

"Man har fået nogle netværk og en forståelse for hinanden på tværs, som gør, at man har en positiv tilgang til hinanden, og man stoler på hinanden. Og det er jo, fordi man har mødt hinanden i en kontekst, hvor man har haft brug for at samarbejde. Vi finder hinanden i brede løsninger, og det er jo i virkeligheden et meget stort og bredt flertal i Folketinget. Og der, tror jeg, at DUF har været med til at lægge kimen til store dele af dén politiske kultur," lyder det fra Morten E. G. Jørgensen.

Hvad har det haft af betydning for dig, at du i dag har et stort netværk inden for regeringen, som du kender fra tiden i DUF?

"At man ikke nødvendigvis 'koldstarter' en relation, men at man har noget at bygge videre på, når man har brug for at tale med hinanden, og når der kan være lidt på spil over for hinanden," siger Morten E. G. Jørgensen og tilføjer, at DUF-netværket også rækker udover ministre og rådgivere:

"Der sidder også mange rundt omkring i interesseorganisationer og ministerier osv., der har en DUF-baggrund, hvor man på en eller anden måde taler ind i det samme, hvilket kan være med til at skabe en større forståelse."

GDPR