Fagbevægelsens Hovedorganisation:
Dansk Arbejdsgiverforening negligerer social dumping

Arne_Grevsen__n__stformand_og_2._stedfortr__der_for_formanden___1803-1200px
"Virkeligheden er, at der alene inden for byggeriet er mere end 500 sager om året mod udenlandske virksomheder, som underbetaler," skriverArne Grevsen, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) Foto: FH
14. jun. 2019 11.32
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].
Dansk Arbejdsgiverforening har fået meget omtale af en analyse om lønforskelle mellem dansk og udenlandske medarbejdere. Der er bare det problem, at analysen ikke kan bruges til at konkludere noget som helst om omfanget af social dumping.

I ET indlæg på A4 Medier d. 11. juni benytter Dansk Arbejdsgiverforening (DA) en analyse af lønforskelle mellem danske og udenlandske medarbejdere til at konkludere, at social dumping ikke er et problem i Danmark.

Der er bare et grundlæggende problem. Analysen, som hele indlægget er bygget op omkring, kan ikke kan bruges til at konkludere noget som helst om omfanget af social dumping.

LÆS OGSÅ: 3F til arbejdsgiverne: Puds vinduerne arbejdsgivere og kig ud i samfundet!

DA har udelukkende undersøgt lønforskelle mellem danske og udenlandske medarbejdere i DA's overenskomstdækkede danske medlemsvirksomheder, som beskæftiger udenlandsk arbejdskraft.

Undersøgelsen omfatter ikke DA's udenlandske medlemsvirksomheder, og undersøgelsen omfatter heller ikke de virksomheder (hverken danske eller udenlandske), som ikke er medlemmer af en arbejdsgiverorganisation i DA.

DA har med andre ord undersøgt omfanget af social dumping i en gruppe af virksomheder, som man på forhånd må forvente ønsker et fair arbejdsmarked med ordnede forhold.

DA'S ANALYSE VISER derfor intet om omfanget af social dumping i Danmark. I bedste fald viser den, at DA's danske overenskomstdækkede medlemsvirksomheder kun i mindre omfang løndiskriminerer de udenlandske medarbejdere.

Skal man konkludere noget om social dumping i Danmark, skal undersøgelsen også omfatte udenlandske virksomheder og danske virksomheder uden overenskomst. Her oplever fagbevægelsen omfattende problemer med social dumping. Og det ved DA udmærket godt.

For eksempel viser en undersøgelse fra FAOS fra 2016, at udstationerede polske medarbejdere i gennemsnit arbejder 54 timer om ugen, men kun aflønnes for 37 timer. Og Jonas Felbo-Kelding dokumenterede i sin ph.d.-afhandling fra 2016, at østeuropæere systematisk aflønnes lavere end danskere for det samme arbejde, også når østeuropæerne har arbejdet i Danmark i mange år. Begge de undersøgelser bør DA være bekendt med.

At DA alene bruger deres egen spinkle analyse til at konkludere, at der generelt ikke er problemer med underbetaling og dårlige vilkår på det danske arbejdsmarked er problematisk. Det er vanskeligt for arbejdsmarkedets parter at gøre noget ved social dumping i fællesskab, når DA ikke vil anerkende, at der er et problem.

LÆS OGSÅ: Murer: Udenlandske arbejdere er IKKE problemet - det er arbejdsgivernes grådighed!

VIRKELIGHEDEN ER, at der alene inden for byggeriet er mere end 500 sager om året mod udenlandske virksomheder, som underbetaler deres medarbejdere. Og et nyt notat fra SKAT viser, at Skattestyrelsens kontrolindsats siden 2015 har skaffet et provenu på 738 millioner kroner fra udenlandske virksomheder.

I Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) kan vi ikke genkende det billede, som tegnes i DA's indlæg. Vi ser tværtimod en tendens til, at selv udenlandske virksomheder, som er medlem af en arbejdsgiverorganisationer, kun betaler mindstelønnen til deres medarbejdere. Det vil sige en løn, som ligger langt under den, som danske virksomheder betaler deres medarbejdere for det samme arbejde.

Selv på det organiserede område har vi altså et problem, som giver udenlandske virksomheder en konkurrencefordel i forhold til de danske. Vi er ikke i nærheden af lige løn for samme arbejde for danske og udenlandske medarbejdere.

DA fremhæver, at udenlandske medarbejdere i lige så høj grad som danske medarbejdere er dækket af overenskomst, når de arbejder i en af DA's medlemsvirksomheder. Det er indlysende, når hovedreglen er, at en virksomhed bliver omfattet af overenskomst, når den melder sig ind i en af DA's medlemsorganisationer.

DA fortæller imidlertid ikke, hvor stor en procentdel af de udenlandske virksomheder i Danmark, der er medlemmer af DA's medlemsorganisationer og derfor automatisk er omfattet af overenskomst.

Vi kender ikke tallene, men det er fagbevægelsens vurdering, at langt de fleste udenlandske medarbejdere arbejder i virksomheder, der hverken er medlem af en fagforening eller omfattet af overenskomst. Det er en samfundsmæssig udfordring, som ikke kan ignoreres.

MEN NU må jeg også huske at rose DA. De fastslår i deres indlæg, at arbejdsgivere, som snyder og begår lovbrud, skal sanktioneres konsekvent. Der skal slås hårdt ned på de brodne kar. Her kan jeg kun være enig. Jeg vælger at tolke DA's udsagn som en håndsrækning til at få styrket reglerne for kontrol og håndhævelse af for eksempel systematisk snyd med arbejdstid og løn. Det har vi brug for.

Sandheden er nemlig, at social dumping lever i bedste velgående i Danmark. Hvis arbejdskraftens frie bevægelighed også i fremtiden skal være en gevinst for Danmark, er det helt afgørende, at vi bliver bedre til at forebygge, kontrollere og sanktionere social dumping.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er ikke udtryk for A4 Mediers holdning. Du er velkommen til i en sober tone at kommentere indlægget nedenfor. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til [email protected].

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].