Flugt fra fagforeninger? Her har man knækket kurven

Simon_T__gern_formand_HK_Privat_1650_px
- Der er ikke noget quickfix, og vi har brugt 10 år på det, siger Simon Tøgern, formand HK Privat, om at de har fået vendt den negative medlemsudvikling. Foto: HK
25. feb. 2021 17.55
HK Privat har brugt de seneste 10 år på at vende medlemsudviklingen. Det er ikke et quickfix, men et vedholdende fokus på at opbygge relationer til medlemmerne og rette langt mere målrettede tilbud til den enkelte.

Denne artikel er oprindeligt bragt på HK Privat.dk og bliver publiceret på A4 som en del af et samarbejde. Artiklen er redaktionelt udvalgt og bearbejdet af A4.

HK Privat har faktisk vendt medlemsudviklingen. Antallet af medlemmer i HK's største sektor har siden 2017 været nogenlunde stabilt, og i 2020 oplevede man sågar en beskeden medlemsfremgang, skriver HK Privat.dk.

Kilde: HK Privat.dk

Det har først og fremmest handlet om at nå frem til, at hvis udviklingen skulle vendes, så skulle HK Privat være mere relevant og tættere på medlemmerne. At beslutte sig for at prioritet nummer 1 er at vende udviklingen – og handle trofast på netop det. At skabe relationer til medlemmerne og levere målrettet på præcis det, det enkelte medlem har brug for. Mere om det senere.

For fortællingen er vigtig, understreger Simon Tøgern, der er formand for HK Privat. Ikke mindst set i lyset af den rapport, som Forskningscenter for arbejdsmarkeds- og organisationsstudier (FAOS) ved Københavns Universitet udgav i tidligere på ugen.

LÆS OGSÅ: Massiv medlemsflugt fra fagbevægelsen: 'Et wake up call'

Her kunne man læse, at tilbagegangen i antallet af medlemmer i de traditionelle, overenskomstbærende fagforeninger er endnu større end hidtil beskrevet. Fra en organisationsgrad på 69,1 pct. i 2000 til 53,2 pct. i 2018.

Hjælper ikke at klynke

Også HK Privat mistede mange medlemmer fra 2000 til 2018. Og forskernes advarsel om, at en organisationsgrad så lav er alarmerende for den danske arbejdsmarkedsmodels fremtid, er Simon Tøgern helt enig i.

Der var rådvildhed og en tendens til at pege fingre på de gule fagforeninger, og at de også bare er nogle nassere. Og ja, det er sådan set rigtigt, men det hjælper ikke så meget at klynke over det
Simon Tøgern, formand HK Privat

Men med til fortællingen hører altså også, at det er muligt at vende udviklingen. Og at HK Privat har gjort det.

LÆS OGSÅ: Krifa-formand efter kritik: - Vi bliver holdt ude af det gode selskab

- Der er ikke noget quickfix, og vi har brugt 10 år på det. 2011 var katastrofeåret. Dels fordi, at vi netop det år havde den største medlemstilbagegang, og dels fordi – og især – at ingen vidste, hvad vi skulle gøre ved det. Der var rådvildhed og en tendens til at pege fingre på de gule fagforeninger, og at de også bare er nogle nassere. Og ja, det er sådan set rigtigt, men det hjælper ikke så meget at klynke over det. Vi er nødt til at fokusere alle vores kræfter på det, vi kan ændre, forklarer Simon Tøgern.

Værdien af et medlemsskab er blevet højere

Svaret fra HK Privat var allerførst at beslutte sig for at vende udviklingen. Og have den målsætning in mente ved alle beslutninger, nytiltag og fremstød.

- Herfra har kernen i alt, hvad vi har lavet været at have et blik for at skabe en relation mellem det enkelte medlem og det store fællesskab, som sagtens kan opfattes som meget abstrakt. Hvad enten det er i urafstemningen til overenskomsterne eller bidrag til lønstatistikken, siger Simon Tøgern.

LÆS OGSÅ: Forsker: Fagforeninger skal sælge varen meget mere end før

- Jeg mener, at et medlemskab af HK Privat har fået en større værdi for det enkelte medlem. Vi kommunikerer langt skarpere og medlemsorienteret; har med ikke mindst vores fagstrategi med stor succes et skarpere fokus på ting, som medlemmerne konkret kan bruge i netop deres fag, og har - senest i forbindelse med tandklinikassistenterne – haft succes med målrettede fremstød over for afgrænsede grupper og på udvalgte virksomheder, hvor det er åbenlyst, at HK har kunnet gøre en forskel og vise, at medlemskabet giver værdi for den enkelte og for fællesskabet.

Desuden fremhæver Simon Tøgern HK’s kollektive lønforsikring, hvor langt de fleste medlemmer er sikret op til 80 pct. af deres løn i seks måneder, hvis de bliver opsagt, og HK's Karrieretelefon, som på alle hverdage vejleder medlemmer i deres videre arbejdsliv, som helt konkrete tiltag, som har øget værdien af et medlemskab.

HK'ernes faglighed skal være endnu tydeligere

Men HK Privat er ikke i mål endnu, understreger Simon Tøgern.

Mens man tidligere så, at mange medlemmer forlod fagforeningen omkring midt i livet, så kan man se, at den positive medlemsudvikling er fordelt på alle aldersgrupper.

LÆS OGSÅ: 3F-leder om faldende medlemstal: Vi skal se os selv efter i sømmene

Til gengæld står HK Privat med en udfordring med en voksende gruppe af medlemmer med korte og mellemlange videregående uddannelser, som er sværere at fastholde, når studietiden er over. Her skal der sættes endnu mere ind.

- Og så har vi helt klart et udviklingspunkt omkring en langt tydeligere professionsprofil, hvor det bliver endnu klarere, at lige præcis den profession hører hjemme hos os. For alle vores medlemmer – ikke kun laboranter og grafikere. Vores fagstrategi er en del af løsningen, men vi mangler endnu et stykke vej.