Formand for Akademikerne er henrykt ved udsigten til mere lokal løn og afviser FOA's bekymringer

LL1
Listbeth Lintz, formand for Akademikerne. Fagforbundet er positiv over for lokal løndannelse. Foto: Pressefoto: Akademikernes Centralorganisation
Lisbeth Lintz, formand for Akademikerne, vil dog ikke blive konkret på, hvor meget lokal løn skal udgøre af den samlede løn.

Lokal løndannelse er blevet et aktuelt tema i dansk politik.

Under valgkampen talte både Venstre og Moderaterne varmt for mere lokal løndannelse, Socialdemokratiet var også åbne for ideén, og samtidig ser Det Økonomiske Råd også potentialet.

Og nu melder Akademikerne, hovedorganisationen for 465.000 medlemmer med længerevarende uddannelse, sig også i koret, der ser positivt på at anvende lokal løndannelse.

"Det giver mulighed for, at man kan prioritere de løsninger, der er relevante lokalt, frem for at vi tror på, at vi centralt er klogest på, hvilke problemer der er på samtlige arbejdspladser. Det er hensigtsmæssigt med et lokalt råderum, for der er jo forskellige udfordringer på forskellige institutioner," siger formand for Akademikerne, Lisbeth Lintz.

Hun peger på, at det er meget forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvilke medarbejdergrupper der er mangel på, og man er ifølge Lisbeth Lintz nødt til at kunne rekruttere den type medarbejder, man mangler på den enkelte institution.

Samtidig mener hun, at man vil kunne gribe opgaveløsningen anderledes og mere kreativt an, hvis løn og efteruddannelse i højere grad kan aftales på den enkelte arbejdsplads.

"For os at se er det et brugbart ledelsesredskab, som vi for mange år siden har tilsluttet os, men som set med vores øjne ikke bliver brugt i tilstrækkelig grad som del af løsningen på rekrutteringsudfordringen," siger Lisbeth Lintz.

Fagforbund afviser idéen

Reaktionen fra Akademikerne kommer efter, at både FOA, DSR og BUPL i tirsdags over for A4 Aktuelt i kraftige vendinger kritiserede idéen om mere lokal løndannelse og afviste, at det ville hjælpe på problemerne med rekruttering og fastholdelse i den offentlige sektor.

LÆS MERE: S og V er åbne for nybrud i offentlig løn: Økonomisk vismand ser potentiale

Modsat mener Lisbeth Lintz, at lokal løndannelse er et godt redskab, der vil kunne hjælpe.

"Det vil jo være åbenlyst at prikke til arbejdsgiverne og sige: "Venner, brug nu det redskab, der ligger først for. Hvis I oplever, at der mangler for eksempel pædagoger, så tag fat i det her redskab og brug det, så det bliver mere attraktivt at blive pædagog hos jer," lyder det fra Lisbeth Lintz.

Et af argumenterne, fra FOA-formand Mona Striib imod yderligere lokal løndannelse, er, at det sjældent kommer de rette til gode.

"Der er en tendens til, at man har brugt lokal løn i højere grad til højtuddannede og til dem, der sidder tæt på ledelsen, og ikke til de personalegrupper, som man rent faktisk har brug for at fastholde og rekruttere," mener Mona Striib.

Lisbeth Lintz ser dog modsat ingen risiko for, at det ikke er de rigtige personer, der bliver tilgodeset ved mere lokal løn.

Lisbeth Lintz mener ikke, der er belæg for, at akademikergrupperne skulle have fået mest ud af den lokale løndannelse, og ser ingen risiko for, at det ikke er de rigtige personer, der bliver tilgodeset med lokal løn.

"Nej, det er præcist det, man risikerer ved ikke at gøre det lokalt. For det er jo netop forskellige forhold, der gør sig gældende på de forskellige arbejdspladser. Hvis vi tror, vi kan sidde centralt og forudse alle udfordringer på alle arbejdspladser, så stikker vi os selv blår i øjnene," siger hun.

"Der er ingen tvivl om, at hvis vi skal have gode løsninger, så skal de være udviklet der, hvor hverdagen leves."

Hvor meget den lokale løn skal udgøre af den samlede løn, vil Lisbeth Lintz ikke være konkret på.

"Det vil jeg slet ikke sætte mig fast på. Men hvis man skal få det her til reelt at fungere, så skal der i langt højere grad fokuseres på lokal løn også fra ledelsernes side, så det faktisk bliver brugt som ledelsesredskab," mener Lisbeth Lintz.

A4 Aktuelt har forsøgt at få en kommentar fra FH-formand Lizette Riisgaard, men hun vil ikke stille op til et interview og henviser til, at det er en sag for de enkelte fagforbund.

GDPR