Gitte Redder: Endnu en grim arbejdsmiljøsag i 3F belaster hele fagbevægelsen

Gitte_Redder_bred
Dette er en klumme. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.
Hvordan skal medlemmerne have tillid til, at fagbevægelsen kan passe på arbejdsmiljøet ude på danske arbejdspladser, når de ikke kan i deres egne forbundshuse? Der er noget ravruskende galt, når ansatte i 3Fs transportgruppe bliver kaldt uduelige og overfuset, når de går på arbejde.

HVIS IKKE FAGBEVÆGELSEN skulle have styr på arbejdsmiljøet for deres ansatte, hvem skulle så? Det er jo 3F, HK, FOA og alle de andre fagforbund, der uddanner arbejdsmiljørepræsentanter og vogter på, at arbejdsmiljøreglerne bliver overholdt ude på arbejdspladserne. Så murere, pædagoger og industriarbejdere kan gå trygt på arbejde.

Men nu rammer endnu en alvorlig sag om dårligt arbejdsmiljø i 3F. Først var det mobning og chikane i ledelsessekretariatet i forbundshuset under daværende 3F-formand Per Christensen.

Nu er det overfusninger, nedladende tone og chikane i 3F's Transportgruppe, der også har kontor på Kampmannsgade i København.

LÆS OGSÅ: Ny sag om dårligt arbejdsmiljø rammer 3F: Ansatte frygter repressalier, hvis de italesætter problemer

Det er ikke bare et kæmpe problem for 3F, når der kommer afsløringer om dårligt arbejdsmiljø. Det belaster hele fagbevægelsen. For hvordan skal medlemmerne have tillid til, at fagbevægelsen kan passe på arbejdsmiljøet, når de ikke kan i deres egne forbundskontorer? Og hvordan kan fagbevægelsen bevare troværdighed og autoritet overfor politikerne på Christiansborg i deres kamp for at få bare nogenlunde tålelige bevillinger til Arbejdstilsynet?

Når ansatte i 3F's transportgruppe ifølge dokumenter fra Arbejdstilsynet har oplevet at få voldsom skældud og kaldt uduelige af overordnede, mens deres kolleger hører på, er der noget ravruskende galt
Gitte Redder, faglig kommentator

Kort sagt sætter millioner af lønmodtagere deres lid til, at fagbevægelsen er de rette til at kæmpe for et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø på deres vegne. Både overfor arbejdsgiverne og på Christiansborg. Men den tillid får et ordentligt knæk, når Danmarks største fagforbund 3F ikke har arbejdstrivsel i eget hus. Her findes ingen legitime bortforklaringer.

Når ansatte i 3F's transportgruppe ifølge dokumenter fra Arbejdstilsynet har oplevet at få voldsom skældud og kaldt uduelige af overordnede, mens deres kolleger hører på, er der noget ravruskende galt. Så er der tegn på, at fagbevægelsens top ikke tager arbejdsmiljøarbejdet i egne rækker seriøst.

Det er A4 Arbejdsmiljø, der via aktindsigt i sagsdokumenter fra Arbejdstilsynet, har afsløret problemerne i 3F's transportgruppe. Ifølge dokumenterne oplever ansatte en ubehagelig og nedladende tone, overfusninger, respektløse afbrydelser og nedvurderinger af ansattes arbejdsindsats og kompetencer i andres påhør. Flere ansatte frygter repressalier, hvis de kommer med kritik, og der er et tydeligt magthierarki, hvor det kan være svært at sige fra.

LÆS OGSÅ: Eksperter om arbejdsmiljøproblemer i 3F: Sagen risikerer at overskygge menneskelige hensyn

Ud fra flere kontrolbesøg mistænker Arbejdstilsynet, at de krænkende handlinger i transportgruppen kan være i direkte strid med arbejdsmiljøloven. Derfor har tilsynet tilbudt 3F et såkaldt aftaleforløb, hvor transportgruppen forpligtes til at løse problemerne selv. 3F har altså ikke fået et direkte påbud, men er lige nu i gang med at løse problemerne med det psykiske arbejdsmiljø selv. Og senest 15. oktober skal de have meldt ind til Arbejdstilsynet, hvordan man har udbedret problemerne.

Hvordan skal medlemmerne have tillid til, at fagbevægelsen kan passe på arbejdsmiljøet, når de ikke kan i deres egne forbundskontorer?
Gitte Redder, faglig kommentator

DET ER AFGJORT VIGTIGT at få frem i lyset, når ansatte i en fagforening sygemeldes blandt andet på grund af overfusninger fra det, som kaldes ”en humørsyg og temperamentsfuld” kommunikation. Endelig er det også bemærkelsesværdigt, at ikke en eneste tillidsvalgt i 3F har ønsket at kommentere arbejdsmiljøproblemerne. Hvor er åbenheden henne i Danmarks største fagforbund? 

Da Henning Overgaard blev valgt som 3F-formand i begyndelsen af april, lagde han ikke skjul på, at der skulle rettes op på arbejdsmiljøet i 3F efter Per Christensens exit.

LÆS OGSÅ: Henning Overgaard afslører sin første opgave som 3F-formand

"Vi står på skuldrene af 10.000 tillidsvalgte mænd og kvinder, som hver eneste dag kæmper for et godt arbejdsmiljø på deres arbejdspladser. Det forpligter til at have styr på tingene i eget hus. Vi må erkende, at der har været nogle enkelte steder, hvor det ikke har været godt nok," fastslog han overfor A4 Overenskomst.

Når Henning Overgaard kommer med sådan et løfte om at rette op på det psykiske arbejdsmiljø, bliver det også hans ansvar. Også selvom det formelt set er Transportgruppens formand, Jan Villadsen, der er ansvarlig for arbejdsmiljøet blandt hans ansatte, og også selvom Tilsynets rapport er fra marts, altså inden formandsvalget.

For Henning Overgaard handler det om meget hurtigt at få skabt en ny samarbejdskultur i forbundshuset og få vendt den kedelige og uklædelige stime af dårlige arbejdsmiljøsager, så der ikke kommer nye. Hver eneste sag skader 3F. Transportarbejderen i Esbjerg og rengøringsassistenten i Aalborg vil spørge sig selv, hvorfor de skal betale kontingent til en fagforening, hvor medarbejderne ikke tør åbne munden af frygt for repressalier.

ARBEJDSMILJØSAGER AF DENNE KARAKTER karakter belaster hele fagbevægelsen. FH har netop gennemført en stor undersøgelse, der viser, at et stort flertal af lønmodtagerne frygter nedslidning. Både af det hårde fysiske arbejdsmiljø men også af mobning, chikane, hård tone og for stort et arbejdspres.

I fagbevægelsens kamp for bedre bevillinger til Arbejdstilsynet og et bedre arbejdsmiljø er 3F's interne register af grimme arbejdsmiljøsager ikke hjælpsomt
Gitte Redder, faglig kommentator

Næstformand i FH Morten Skov Christiansen kæmper i de her måneder for at få sat arbejdsmiljø højere op på dagsordenen på Christiansborg. Bedre forebyggelse og bedre ledelse er en del af løsningen. Men også en styrkelse af Arbejdstilsynet er uomgængelig, så der kommer mere kontrol og dermed mere hånd i hanke med arbejdsmiljøet.

Lige nu er der usikkerhed omkring Arbejdstilsynets bevillinger, og Morten Skov Christiansen har travlt med at overbevise politikerne om, at Arbejdstilsynet er vigtigere end nogensinde. For at kontrollere og forebygge nedslidning og sygefravær på grund af dårligt arbejdsmiljø. For at sikre at danskerne kan holde til at arbejde længere.

I fagbevægelsens kamp for bedre bevillinger til Arbejdstilsynet og et bedre arbejdsmiljø er 3F's interne register af grimme arbejdsmiljøsager ikke hjælpsomt. Det forstyrrer. Det irriterer. Og det er uværdigt for en fagbevægelse, hvis fornemste opgave er at sikre danske lønmodtagere gode løn- og arbejdsvilkår og et trygt arbejdsmiljø.