Gitte Redder: Krifas mission handler om penge

Gitte_Redder_bred
Dette er en klumme. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.
Den gule kristelige bevægelse hævder hver dag at arbejde for at fremme arbejdslysten. Hvordan pokker kan man så lovprise EU-mindsteløn, der vil presse danskernes lønninger og skabe utryghed?

DET SKRIGER TIL HIMLEN, når den gule fagforening Krifa lovpriser en europæisk mindsteløn. Men i hvert fald ét motiv er nemt at få øje på: Det vil fremme den kristelige forretning.

Krifa-imperiet har en kæmpe interesse i at få en lovbestemt minimumsløn, fordi det kan understøtte deres forretning. Der står dollartegn bag hvert et ord i den pressemeddelelse, Krifa fik sendt ud via Ritzau samme dag i november, som Europa-Parlamentet stemte for at arbejde videre med et rammedirektiv om europæisk mindsteløn.

”Lønmodtagerne sejrer i Bruxelles: EU-mindsteløn er godt for alle”, lød overskriften. I pressemeddelelsen kalder Krifa-formand Eik Dahl Bidstrup det pinligt, at beskæftigelsesministeren og størstedelen af dansk fagbevægelse ”ikke under lønmodtagerne i Europa et anstændigt lønniveau”.

LÆS OGSÅ: Regeringen får Folketingets opbakning til dansk nej til EU-bestemt mindsteløn

Når Krifa-formanden kalder det en sejr for alle lønmodtagere i Europa, hvis det næste år endeligt besluttes, at alle EU-lande skal have en lovbestemt mindsteløn, tænker han nok mest på den sejr, det vil være for hans egen forretning.

En lovbestemt minimumsløn risikerer at ødelægge den danske model og få flere lønmodtagere til at fravælge deres egen fagforening til fordel for Krifa, Det Faglige Hus og andre gule fagforeninger. For hvorfor være med i en overenskomstbærende fagforening, hvis ens løn alligevel bestemmes ved lov?

Kendsgerningen er, at Krifas egne danske medlemmer – blandt andre lagerarbejderne, rengøringsassistenterne, havnearbejderne og sosu-hjælperne – ikke får fem flade øre ud af en lovbestemt minimumsløn
Gitte Redder, faglig kommentator

Eik Dahl Bidstrup fremhæver, at han under lønmodtagerne i Europa et anstændigt lønniveau med en lovbestemt minimumsløn. Krifa italesætter altså sig selv som gode ved at bruge udtrykket: Vi ’under’ lønmodtagerne en anstændig løn.

MEN KENDSGERNINGEN ER, at Krifas egne danske medlemmer – blandt andre lagerarbejdere, rengøringsassistenter, havnearbejdere og sosu-hjælpere – ikke får fem flade øre ud af en lovbestemt minimumsløn. Tværtimod risikerer de på længere sigt at blive presset på deres løn og arbejdsvilkår af en mindsteløn dikteret af politikerne frem for en forhandlet løn i en overenskomst.

LÆS OGSÅ: Krifa er for europæisk mindsteløn trods eksperters advarsler

Dansk Metal, 3F, HK, FOA og andre fagforbund kæmper fortsat side om side med regeringen mod, at Bruxelles og Christiansborg skal beslutte, hvad danske lønmodtagere skal have i løn. Fagbevægelsen frygter med rette lønpres, ringere arbejdsvilkår og lavere overenskomstdækning herhjemme og dermed et helt anderledes arbejdsmarked end det, som vi kender i dag.

Men også for FH-fagforbundene er der økonomiske interesser på spil. Overenskomstbærende fagforeninger risikerer at miste medlemmer som følge af en lovbestemt mindsteløn, for mange lønmodtagere vil spørge sig selv, hvad ideen er i at betale kontingent i HK, FOA eller 3F, hvis lønnen alligevel bestemmes af politikerne?

Skrækscenariet for den etablerede fagbevægelse er udover forringede løn- og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked, at de vil miste medlemmer. Nogle vil sikkert finde vej til Krifa, der kan tjene penge på nye kunder og dermed udvide sin forretning.

MED EGNE ORD ARBEJDER KRIFA for hver dag at fremme arbejdslysten. Ja, du læste rigtigt: Fremme arbejdslysten. Det gør man så ved at tale varmt for en lovbestemt minimumsløn, der for millioner af europæiske lønmodtagere betyder, at de er working poor.

Arbejdslyst kommer først og fremmest af ordentlige løn- og arbejdsvilkår i en overenskomst og af respekt for ens fag. Ikke af at underbyde hinanden på arbejdsmarkedet og være i evig konkurrence om et job. Arbejdslyst kræver kontrakter, tryghed og ret til efteruddannelse, og hvordan det hænger sammen med et job uden kontrakt på mindsteløn, kan jeg ikke helt gennemskue?

LÆS OGSÅ: Se kortet: De gule fagforeninger indtager provinsen

Krifa har også etableret et såkaldt Videncenter for God Arbejdslyst. Her kortlægger man angiveligt, hvad der giver arbejdslivet mening, hvordan ledelse påvirker arbejdslysten og meget mere.

”Videncentrets videnproduktion har til formål at sikre det vidensmæssige fundament for Krifas mission om god arbejdslyst”, fremgår det på Krifas hjemmeside.

Så mens Krifa missionerer for mere arbejdslyst og lovbestemt minimumsløn, er FH-fagbevægelsen og Akademikerne i arbejdstøjet for at forhandle og sikre overholdelse af danske overenskomster, sidder med ved trepartsforhandlinger og kæmper for at bevare den danske model.

I et tweet kalder Krifa det ”trist”, at regering og Folketinget ikke kan kigge ud over egen næsetip i sagen om EU-mindsteløn.

Er det ikke mere trist, at folk ikke gennemskuer Krifa-forretningen?

GDPR