Sommerserie:
Jacob Holbraad: Den offentlige sektor må aldrig blive lønførende

Jacob_Holbraad_adm_dir_DA_Pressefoto_1920_px_tre_to
Foto: Dansk Arbejdsgiverforening, pressefoto
Der er mange politikere, som har gjort sig bemærket, men det er særligt de unge nye profiler, som taler erhvervsuddannelserne og de faglærte op, som har imponeret direktøren i Dansk Arbejdsgiverforening det forgangne år.
Sommerserie: Syv spørgsmål og svar

Sommerferien er over os. I den anledning har A4 Aktuelt givet ordet til en række samfundsaktører. De svarer på spørgsmål, som ser tilbage på det politiske halvår, der er gået siden folketingsvalget, og peger samtidig på de vigtigste dagsordener, når vi vender tilbage fra sommerferien.

Jacob Holbraad, administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, DA.

Hvad er det bedste og værste, SVM-regeringen har foretaget sig?

"Mangel på medarbejdere er den klart største udfordring for det danske samfund nu og i de kommende år. Der skal ganske enkelt skaffes langt flere medarbejdere, hvis vi fortsat skal have et rigt og velstående samfund. Derfor skal SVM-regeringens ambitiøse reformplaner roses og kategoriseres som det bedste."

"Fra DA’s side synes vi for hele Danmarks skyld, at det kun kan gå for langsomt, så vi så rigtig gerne, at man var kommet endnu længere med at skaffe flere hænder og hoveder, men i DA hjælper vi gerne på vej og er klar med input og konstruktivt samarbejde."

Hvad er det bedste og værste, oppositionspartierne har foretaget sig siden valget?

"Det bedste, vi har set, er et virkelig godt udspil fra den såkaldte KLAR-alliance, bestående af Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Det Radikale Venstre. De tre partier er sammen kommet med flere gode forslag til, hvordan danske virksomheder lettere kan rekruttere internationale medarbejdere, hvilket der i den grad er brug for."

"Men ord og udspil gør det ikke alene. Der skal handling til. I folketingssammenhæng vil det sige, at de reformvenlige partier i oppositionen skal finde sammen med regeringen om aftaler, som kan gøre de mange gode idéer til virkelighed."

Hvilken politiker har gjort sig særligt bemærket siden valget?

"Set med DA-briller har mange gjort sig positivt bemærket, så det er svært at fremhæve én. Fra flere forskellige partier er der dog kommet en række unge nye profiler, som taler erhvervsuddannelserne og den faglige stolthed hos faglærte op. Det bifalder vi naturligvis i DA, og så håber vi samtidig på, at de gode toner følges op af initiativer til at styrke kvaliteten og søgningen til erhvervsuddannelserne. Vi har i den grad brug for flere dygtige faglærte."

Hvad er dit bedste råd til den kommende formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)?

"Jeg tænker ikke, at mine råd vil være det første, som FH’s kommende formand vil orientere sig mod. Jeg håber dog meget på, at vedkommende vil fortsætte det gode pragmatiske samarbejde, hvor vi fra hvert vores udgangspunkt sammen kan finde løsninger til at skabe et stærkt dansk arbejdsmarked, som hele det danske samfund har glæde af."

Hvad er dit bedste råd til de danske arbejdsgivere?

"Det kan nogle gange blive taget for givet i den offentlige debat, men ikke desto mindre er det vigtigt at pointere, at vi i dag har et bomstærkt arbejdsmarked med en rekordhøj beskæftigelse. Det skyldes først og fremmest succesfulde danske virksomheder, der hver dag knokler og skaber velstand og arbejdspladser, som hele samfundet har gavn af."

"Derfor er mit bedste råd i virkeligheden at fortsætte det gode arbejde, og så vil vi i DA fortsætte det politiske arbejde med at skubbe på for bedre vilkår, mindre unødvendigt bureaukrati og flere dygtige medarbejdere til virksomhederne."

Hvilken offentlig faggruppe, mener du, bør have størst andel i regeringens lønløft? (pædagog, sosu, sygeplejersker, kontoransatte etc.)

"Jeg mener slet ikke, at det er en holdbar løsning, at politikerne uddeler ekstra løntillæg til særlige grupper. Det strider ganske enkelt mod grundprincipperne i den danske model."

"I DA er vi helt enige i, at vi skal have en velfungerende offentlig sektor. Det er virksomhederne og deres ansatte også afhængige af. Derfor bør man i den grad lytte til Lønstrukturkomitéens gode forslag om, at der er behov for at kunne give mere fleksible og differentierede lønninger i den offentlige sektor, så løn i højere grad kan målrettes til at tiltrække de faggrupper og nøglepersoner, som de offentlige arbejdsgivere har størst behov for."

"Vejen frem er med andre ord, at lønforhandlingerne i den offentlige sektor bør moderniseres. Men den offentlige sektor må aldrig blive lønførende."

Ville du anbefale dit barn at tage en erhvervsuddannelse?

"Jeg synes i virkeligheden, at der i spørgsmålet ligger en helt forkert præmis om, at man som forælder bør overveje nøje, hvorvidt man vil anbefale ens børn at blive faglærte. En erhvervsuddannelse giver gode muligheder for spændende job, hvor du hver dag laver noget helt konkret, løn under uddannelse, muligheder for at blive selvstændig og mulighed for at læse videre, hvis man vil det senere. Samtidig har vi som samfund enormt hårdt brug for flere dygtige faglærte."

"Så jeg håber på og arbejder for, at vi kommer til et sted, hvor tilvalget af en erhvervsuddannelse er lige så stor en selvfølge, som valget af andre uddannelsesmuligheder hidtil har været."

GDPR