Kommunerne afsætter ekstra milliarder til ældre i 2022

20220118083630354_1000
Der bliver løbende flere ældre i Danmark, og det betyder, at der skal flere penge til ældreområdet, hvis man vil fastholde de samme tilbud. (Arkivfoto). Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix
Kommunerne har i 2022 øget budgetterne med 2,7 milliarder kroner på posten "tilbud til ældre".

Kommunerne har i 2022 sat flere penge af til ældreområdet end sidste år.

Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik over de kommunale budgetter for 2022.

Der er på landsplan i de 98 kommuner afsat 50,6 milliarder kroner i kategorien "tilbud til ældre", hvilket er 2,7 milliarder kroner mere end i 2021.

Det dækker primært over flere udgifter til pleje, omsorg, hjemmehjælp og hjemmesygepleje.

Tallene skal læses i lyset af den demografiske udvikling, som betyder, at der kommer flere ældre i Danmark.

Dermed vil det løbende kræve flere penge at fastholde det samme serviceniveau.

Kommunernes indtægter kommer dels fra skatter og brugerbetaling samt tilskud fra staten.

Ved de årlige økonomiforhandlinger med regeringen blev der sidste år aftalt, at kommunerne i 2022 får 1,4 milliarder kroner mere end i 2021 til service, der dækker penge til skoler, plejehjem og institutioner.

I Kommunernes Landsforening (KL) påpeger næstformand Martin Damm (V), at pengene primært skal række til, at der er flere ældre.

- Vi lever heldigvis længere, men med alderen vil vi blive mere pleje- og behandlingskrævende, blandt andet fordi vi bliver mere udsatte for kronisk og anden langvarig sygdom, siger han i en skriftlig kommentar.

Hos regeringen er ældreminister Astrid Krag (S) tilfreds med, at der er flere penge på budgettet til ældreområdet.

- Vi har sørget for, at der følger penge med, når der kommer flere ældre. Det er en vigtig forudsætning for en værdig ældrepleje, siger hun.

I sin nytårstale lagde statsminister Mette Frederiksen (S) op til at starte helt forfra i lovgivningen på ældreområdet for at frigive mere tid til omsorg og pleje.

- Vi skal have en tryg ældrepleje i hele landet, og det handler ud over de økonomiske forudsætning om, at tiden bliver brugt rigtigt.

- Det kræver et opgør med al den tid, der bliver brugt på kontrol, bureaukrati og registreringer, siger Astrid Krag.

Der er stor forskel på, hvor mange penge kommuner bruger på de ældre borgere.

Ifølge en opgørelse fra Indenrigs- og Boligministeriet var der i 2021 gennemsnit budgetteret med omkring 46.000 kroner per ældre over 67 år i kommunerne, når man ser på landsplan.

Brøndby, København og Rødovre lå i 2021 i toppen med 60.500-68.000 kroner, mens Fanø, Syddjurs og Lejre bruger færrest penge per ældre med 34.000-36.300 kroner.

Der er forskelle på, hvilken type ældre der er i de enkelte kommuner.

For eksempel har nogle kommuner en højere andel af ældre, der lige er gået på pension, frem for ældre over 80 år, hvor der typisk vil være flere udgifter forbundet.

/ritzau/

GDPR