Madsen: Lars Sandahl og Brian Mikkelsen er blevet til rødstrømper

KM
Dette er en klumme. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.
Det er næsten sensationelt, at arbejdsgiverne er gået fuldtonet ideologisk ombord i tanken om øremærket barsel.

Det nye er ikke selve indførslen af øremærket barsel, som FH og DA mandag aften præsenterede en rammeaftale for. 

Det er reelt EU, der med et direktiv har tvunget det danske folketing til at indføre den øremærkede barsel, der har stået øverst på ønskesedlen hos ligestillingsforkæmpere i mere end et årti: Fædre skal holde mere barsel, mødre mindre. 

Nej, det nye er, at arbejdsgiverne med hud og hår har købt ind på den type strukturelle, ligestillingspolitiske motiver. 

DI’s direktør, Lars Sandahl Sørensen, understregede netop aftalens strukturelle sigte og koblede ligestillingen til konkurrenceevnen:

“Jeg er overbevist om, at vi taber konkurrencekraft, hvis vi ikke handler på det her område. En underrepræsentation af kvinder i det private erhvervsliv er på alle måder skidt for DK”, skrev Sandahl Sørensen.

DI går ind på de progressives præmis

Det er en bemærkelsesværdig udtalelse, fordi den netop anerkender de strukturelle problemer, barsel uden øremærkning skaber: At kvinder får ringere mulighed for at gøre karriere, fordi traditionelle familiemønstre får de fleste familiers frie valg til at falde ens ud ved, at kvinderne holder langt størstedelen af barslen.

Arbejdsgiverne kunne snildt have valgt en anden model, hvor man hændervridende havde konstateret, at EU har gjort nogle ændringer nødvendige, så vi må rette ind, og det er meget beklageligt alt sammen.

I stedet er de i samlet flok gået ind på de progressives præmis: At det EU-dikterede skridt mod øremærket barsel er et stort fremskridt for ligestillingen.

Dermed underløber Lars Sandahl Sørensen det traditionelle modargument, som også Socialdemokratiet hidtil har abonneret på, om at hver familie helt frit må fordele den samlede barsel.

Den totalitære Brian Mikkelsen

Raseriet var ægte fra de borgerlige politikere på Twitter, da Berlingskes nyhed om den historiske barselsaftale landede mandag aften. 

“Det her er SÅ nedladende overfor danskerne. Familierne”, skrev DF-formand Kristian Thulesen Dahl om aftalen mellem FH og DA.

Den konservative Rasmus Jarlov strak superlativet endnu et skridt mod dommedagsretorikken, og kaldte aftalen udtryk for en totalitær ideologi. 

“Når biologi og frie borgere ikke vil, som ideologien dikterer, vil de totalitære aldrig overveje, om deres ideologi er forkert”, skrev Rasmus Jarlov. 

Politisk er Jarlov fanget på det forkerte ben, når nu f.eks. den mangeårige konservative minister Brian Mikkelsen, der nu er formand for Dansk Erhverv, efter denne målestok nu må tælles i de totalitæres mængde: ”Et stort skridt. Et skub til ligestillingen. Fuld ligestilling ved barsel. Og med en rigtig stor grad af fleksibilitet”.

Stærkere overenskomster har gjort modargumentet svagere

Implementeringen af EU-direktivet har givet beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard hovedpine, fordi han risikerer at få ørerne i maskinen hos utilfredse småbørnsforældre, der samlet set vil tage mindre barsel på grund af de nye krav.

Det var den frygt, der fik Mette Frederiksen til at skrinlægge forslaget, da hun for ti år siden selv sad i Hummelgaards stol. 

»Det er blandt andet et spørgsmål om mænd og kvinders overenskomstdækning, ligesom vi ved, at mange mænd er ansat i det private erhvervsliv, hvor fædrebarsel er mindre udbredt. Det har aldrig været vores intention, at noget af barslen skal bortfalde,« sagde Mette Frederiksen i 2013 til Berlingske.

Det argument er blevet svagere med årene, fordi overenskomstdækningen faktisk er blevet stærkere. Den nye aftale er behændigt skruet sådan sammen, at den holder sig indenfor rammerne af den toneangivende industrioverenskomst, og de fleste mænd vil derfor kunne holde deres øremærkede barsel med fuld løn.

Sæt popcorn over til opgør i blå blok

EU’s beslutning betød, at Hummelgaard reelt ikke havde noget valg, men med aftalen mellem FH og DA har han fået politisk rygdækning, der bl.a. betyder, at Venstre også har skiftet kurs og bakker op.

Dermed kan de sætte popcorn over i Beskæftigelsesministeriet og nyde det indre opgør i blå blok, der truer mellem de nyligt omvendte rødstrømper Lars Sandahl og Brian Mikkelsen. 

Det er lykkedes at banke endnu en kile ind mellem erhvervslivets organisationer, der har indstillet sig på, at de formentlig bliver nødt til at leve med en socialdemokratisk regering i en rum tid, og en stadigt mere fraktioneret og stedvis skinger blå blok.

GDPR